Results (4):

Назва Дослідження топографії та атомної структури поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3
Автори П.В. Галій, Т.М. Ненчук, І.Р. Яровець
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-7
Назва Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем
Автори П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевський, І.Р. Яровець, Т.М. Ненчук, Франк Сімон, Я.М. Бужук, В.Л. Фоменко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-11
Назва Визначення оптичних характеристик нанопокриттів з використанням перетворення Лоренца
Автори С. Кондратенко, Л. Поперенко, В. Пророк, С. Розуван
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-6
Назва Дисперсійні властивості нелінійності третього роду поверхневого плазмонного резонансу в золотих наночастинках
Автори Л. Поперенко, С. Розуван, В. Стащук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-6