Results (11):

Назва Азотовмісне нанопористе вугілля для електродів суперконденсаторів
Автори Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, М.М. Кузишин, Б.І. Рачій, Р.А. Заторський, Р.П. Лісовський, В.І. Мандзюк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03049-1 - 03049-6
Назва Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму
Автори В.І. Мандзюк, Н.І. Нагірна, Р.П. Лісовський
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-6
Назва Вплив термохімічної обробки вуглецевих матеріалів на їх електрохімічні властивості
Автори Б.И. Рачий, Б.К. Остафийчук, И.М. Будзуляк, В.М. Ващинский, Р.П. Лисовский, В.И. Мандзюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-6
Назва Питомі енергетичні характеристики нанопористого вуглецю, активованогоортофосфорною кислотою
Автори Б.І. Рачій, Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Н.Я. Іванічок
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04077-1 - 04077-6
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори И.Ф. Миронюк, В.И. Мандзюк, В.М. Сачко, Р.П. Лисовский, Б.И. Рачий
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-7
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк , В.М. Сачко, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-7
Назва Структура та електрохімічні властивості пористих вуглецевих матеріалів, отриманих із сахаридів
Автори В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, В.М. Сачко, Б.І. Рачій, Ю.О. Кулик, І.М. Микитин
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-7
Назва Структурні особливості формування пористого вуглецевого матеріалу, активованого гідроксидом калію
Автори В.М. Ващинський, А.М. Бойчук, Я.Б. Ващинська
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-5
Назва Пористий вуглець на основі антрациту як електродний матеріал літієвих джерел струму
Автори В.І. Мандзюк, В.А. Поважний, Б.І. Рачій
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-5
Назва Оптичні властивості квантових точок CdS, синтезованих у вуглецевій матриці
Автори С.Д. Бардашевська, І.М. Будзуляк, С.І. Будзуляк, Б.І. Рачій
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-5
Назва Нановуглецеві матеріали рослинного походження для суперконденсаторів
Автори В.Б. Боледзюк, З.Д. Ковалюк, І.В. Мінтянський, С.П. Юрценюк, В.В. Шевчик
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-6