Results (9):

Назва Вплив домішкових іонів на оптичні і фотокаталітичні властивості анатазу та рутилу
Автори В. Шимановська, Л. Кернажицький, Г. Пучковська, В. Наумов,Т. Халявка, В. Кшнякін, С. Кшнякіна, В.Черняк
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 079 - 092
Назва Фотолюмінесценція та оптичне поглинання чистого нанокристалічного ТiО2анатазу та рутилу при кімнатній температурі
Автори Л. Кернажицький, В. Шимановська, T. Гаврилко, В. Наумов, Л. Федоренко, В. Кшнякін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-8
Назва Вплив легування діоксиду титану ніобієм і цирконієм на морфологію поверхні
Автори Л.М. Гуменюк, І.М. Будзуляк, Р.В. Ільницький
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04049-1 - 04049-3
Назва Вплив гідротермальної обробки на фазовий склад діоксиду титану, отриманого методом гідролізу Ti(OC4H9)4
Автори М.Г. Мізілевська, В.О. Коцюбинський, О.Х. Тадеуш
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Назва Вплив адсорбції іонів хрому на фотолюмінесцентні властивості діоксиду титану
Автори В.В. Шимановська, Л.А. Кернажицький, Т.А. Гаврилко, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01039-1 - 01039-10
Назва Синтез та дослідження структурних, оптичних і фотокаталітичних характеристик V2O5/TiO2 нанокомпозитів
Автори Т.О. Халявка, С.В. Камишан, М.М. Циба, С.М. Щербаков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Отримання нанокомпозиту анатаз / брукіт з контрольованими структурно- морфологіч-ними характеристиками
Автори В.О. Коцюбинський, М.Г. Мізілевська, А.Б. Груб'як, С.І. Воробйов, М.М. Кузишин, В.М. Сачко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-6
Назва Електро- та теплопровідність потрійних композитів графітові нанопластинки/TiO2/епоксидна смола
Автори Л.Л. Вовченко, Т.A. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.В. Турков, Ю.С. Перец
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-7
Назва Структура, морфологія та електропровідні властивості Sn-легованого ТіО2
Автори І.Ф. Миронюк, Т.Р. Татарчук, В.О. Коцюбинський, В.І. Мандзюк, Х.О. Савка, І.М. Микитин
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-7