Results (6):

Назва Бездифузійна «рекристалізація» за великої одноосьової деформації
Автори Л.С. Мєтлов, О.В. Завдовєєв
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-5
Назва Кінетики росту згустків Ag, створених лазерним світлом різних довжин хвиль на мікрокристалах AgBr
Автори Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Назва Особливості кристалізації аморфного срібла при 77 К в умовах лазерного ефекту Гершеля
Автори Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Юрій М. Лопаткін
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-4
Назва Ініціювання процесу вибухової кристалізації в аморфних сплавах системи Fe-Zr імпульсною лазерною обробкою
Автори Т.Л. Цареградська, Ю.А. Куницький, О.О. Каленик, I.В. Плющай, О.В. Турков
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-4
Назва Вплив інтенсивної пластичної деформації на фазові співвідношення нанокристалів кобальту
Автори L.A. Gabdrakhmanova, K.M. Mukashev, A.D. Muradov, F.F. Umarov, G.Sh. Yar-Mukhamedova
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-6
Назва Еволюція нанокристалічної структури кобальту при відпалі
Автори L.A. Gabdrakhmanova, K.M. Mukashev, F.F. Umarov, A.D. Muradov, G.Sh. Yar-Mukhamedova
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06027-1 - 06027-6