Results (2):

Назва Моделювання атомної структури та розподілу вакансій в іонному провіднику LaxCe1/2 – xLixTiO3
Автори С.А. Калькута
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04078-1 - 04078-6
Назва Просторовий перерозподіл міжвузлових атомів та вакансій у напівпровідниках під впливом імпульсного лазерного опромінення
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-6