Results (9):

Назва 3D наноструктурний пористий шар аміачної селітри: вплив способу зволоження на структуру шару
Автори А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04051-1 - 04051-5
Назва Термодинамічні умови отримання 3D наноструктурованого пористого поверхневого шару на гранулах аміачної селітри
Автори А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04083-1 - 04083-5
Назва Дослідження температурних полів теплоносія в установках отримання 3D наноструктурованого пористого поверхневого шару на гранулах аміачної селітри
Автори А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-4
Назва Оцінка впливу гідродинамічного режиму роботи грануляційного обладнання на нанопористу структуру гранул N4HNO3
Автори А.Є. Артюхов, Я. Крмела, О.М. Гавриленко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-5
Назва Багатоступеневе досушування гранул пористої N4HNO3 як фактор підвищення якості нанопористої структури
Автори Н.О. Артюхова
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-5
Назва Розробка технології отримання багатошарових гранул N4HNO3 з наноструктурними пористими шарами
Автори А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський, О.Г. Гончаров
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05013-1 - 05013-4
Назва Нанопориста структура гранул аміачної селітри на стадії фінального сушіння: вплив режиму роботи сушарки
Автори Н.О. Артюхова, Я. Крмела
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Назва Морфологічні особливості нанопористої структури гранул аміачної селітри на стадії фінального сушіння в багатоступеневих апаратах
Автори Н.О. Артюхова
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-6
Назва Формування нанопористої структури аміачної селітри в вихрових апаратах з попереднім зволоженням гранул
Автори А.Є. Артюхов, Х.В. Берладір
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05026-1 - 05026-7