Results (6):

Назва Електрофізичні та структурні властивості гетеропереходів n-ZnS/P-CdTe
Автори Д.І. Курбатов, Н.М. Опанасюк, А.С. Опанасюк, В.В. Косяк
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 030 - 042
Назва Тонкоплівкові гетеропереходи ZnTe/CdTe
Автори М.М. Колесник, А.С. Опанасюк, Н.В. Тиркусова, С.М. Данильченко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 011 - 020
Назва Оптичні характеристики та склад плівок Cd1 – xMnxTe отриманих методом квазізамкненого об’єму
Автори В.В. Косяк, А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, П.М. Фочук, В.В. Старіков
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 048 - 058
Назва Аналіз елементного складу плівок Cu2ZnSnSe4 методами PIXE та μ-PIXE
Автори А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, Д.В. Магілін, А.А. Пономарев, Х. Чеонг
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-4
Назва Структурні властивості та елементний склад імплантованих Au+ плівок ZnO:Al, отрима-них золь-гель методом
Автори О.Д. Погребняк, Т.О. Бересток,, А.С. Опанасюк, Y. Takeda, K. Oyoshi, F.F. Komarov, J. Kassi
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-5
Назва Структура і елементний склад плівок Pb1 – xSnxS
Автори П.В. Коваль, А.С. Опанасюк, А.І. Туровець, І.С. Ташликов, А.Г. Пономарьов, П. Жуковські
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-7