Останній номер

Том 9 (2017 Рік)
Номер 2
Сторінки 2001 - 2034.

Обкладинка
Зміст

Заголовок: Effect of Single and Double Layer Antireflection Coating to Enhance Photovoltaic Efficiency of Silicon Solar
Автори: R. Sharma, Amit Gupta, Ajit Virdi
Сторінки: 02001-1 - 02001-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Sonochemical Synthesis of AgInS2 Quantum Dots and Characterisation
Автори: B.B. Panda, R.K. Rana, B. Sharma
Сторінки: 02002-1 - 02002-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Assessment of the H2 Followed by Air Sintering of Co-doped In2O3 Based Diluted Magnetic Semiconductors
Автори: Rana Mukherji, Vishal Mathur, Arvind Samariya, Manishita Mukherji
Сторінки: 02003-1 - 02003-3

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Analysis on Solar Panel Crack Detection Using Optimization Techniques
Автори: M.D. Dafny Lydia, K. Sri Sindhu, K. Gugan
Сторінки: 02004-1 - 02004-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Effect the Technique of Light Trapping on the Performance of Simple Junction n-p Solar Cells Based on GaAs and Si
Автори: S. Nour, A. Belghachi
Сторінки: 02005-1 - 02005-3

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Smoluchowski Formulation for Simulation of Nano Core-Shell Structure Creation in Nanoparticle Fabrication by Laser Ablation in Liquid Media Process
Автори: H.R. Dehghanpour
Сторінки: 02006-1 - 02006-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Отримання нанокристалів ZnS:Mn методом самопоширюваного високотемпературного синтезу
Автори: М.Ф. Буланий, О.В. Коваленко, О.С. Морозов, О.В. Хмеленко
Сторінки: 02007-1 - 02007-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Гнучкі сонячні елементи на основі базових шарів СdТe, отриманих методом магнетроного розпилення
Автори: Г.С. Хрипунов, Г.І. Копач, Р.В. Зайцев, А.І. Доброжан, М.М. Харченко
Сторінки: 02008-1 - 02008-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Отримання нанокомпозиту анатаз / брукіт з контрольованими структурно- морфологіч-ними характеристиками
Автори: В.О. Коцюбинський, М.Г. Мізілевська, А.Б. Груб'як, С.І. Воробйов, М.М. Кузишин, В.М. Сачко
Сторінки: 02009-1 - 02009-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Керована смугопропускна лінія передачі на основі одновісних монокристалічних гексаферитів в доменній області
Автори: А.Л. Никитенко, В.И. Костенко, Л.В. Чевнюк, В.И. Григорук, В.Ф. Романюк
Сторінки: 02010-1 - 02010-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Cтруктура та сорбційні характеристики порошків феритів NiCrxFe2 – xO4
Автори: В.С. Бушкова, , І.П. Яремій, Р.П. Лісовський, Б.В. Карпик
Сторінки: 02011-1 - 02011-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії нанорозмірних об'єктів
Автори: В.В. Марасанов, А.О. Шарко
Сторінки: 02012-1 - 02012-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Two-Dimensional Graphene Superlattice:Energy Spectrum and Current-Voltage Characteristics
Автори: S.V. Kryuchkov, C.A. Popov
Сторінки: 02013-1 - 02013-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вплив синтетичних дискретних волоконна властивості епоксидних композитів для захисних покриттів
Автори: А.В. Букетов, Д.О. Зінченко, О.В. Шарко
Сторінки: 02014-1 - 02014-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Вплив танталу на текстуру вакуумних конденсатів міді
Автори: М.О. Глущенко, В.В. Білозеров, О.В. Соболь, В.В. Субботіна, Г.І. Зеленська, А.І. Зубков
Сторінки: 02015-1 - 02015-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Вплив домішки бору на структуру та механічні властивості гафнію
Автори: С.В. Чорнобук, В.А. Макара, А.О. Гончаренко
Сторінки: 02016-1 - 02016-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: The Exact Nonrelativistic Energy Eigenvalues for Modified Inversely Quadratic Yukawa Potential Plus Mie-type Potential
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 02017-1 - 02017-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Термостимульована люмінесценція нанодротів ZnO
Автори: М.Р. Панасюк, Б.И. Турко, Л.Р. Топоровская, В.Б. Капустянык, Н.С. Рудко
Сторінки: 02018-1 - 02018-3

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Thermally Evaporated Tin Oxide Thin Film for Gas Sensing Applications
Автори: Sumanta Kumar Tripathy , T.N.V. Prabhakara Rao
Сторінки: 02019-1 - 02019-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Тонкі плівки аморфних молекулярних напівпровідників для створення поверхневих темплатів упорядкованих структур
Автори: М.Ю. Барабаш, В.Є. Мартинчук, Р.В. Литвин
Сторінки: 02020-1 - 02020-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Магніторезистивний ефект у гранульованих плівкових сплавах на основі Ag і Fe або Со
Автори: Л.В. Однодворець, І.Ю. Проценко, О.П. Ткач, Ю.М. Шабельник, Н.І. Шумакова
Сторінки: 02021-1 - 02021-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Фотолюмінісцентні властивості PECVD плівок на основі Si, C, N
Автори: О.К. Порада, В.С. Манжара, А.О. Козак, В.І. Іващенко, Л.A. Іващенко
Сторінки: 02022-1 - 02022-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Температурна залежність спектрів ЯКР і параметрів кристалічної гратки InSe
Автори: Г.І. Ластівка, А.П. Саміла, М.Д. Раранський, З.Д. Ковалюк, В.Н. Балазюк, В.О. Хандожко
Сторінки: 02023-1 - 02023-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщиниквантового напівпровідникового дроту
Автори: М.А. Рувінский, Б.М. Рувінский, О.Б. Костюк
Сторінки: 02024-1 - 02024-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Оствальдівське дозрівання квантових точок InAsSbР у рамках модифікованої теорії ЛСВ
Автори: Б.В. Іванський, Р.Д. Венгренович, В.І. Кривецький, Ю.М. Кушнір
Сторінки: 02025-1 - 02025-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Методика отримання та властивості зносостійких покриттів на основі Ti і N та Ti, Al і N
Автори: Т.П. Говорун,  О.В. Пилипенко, М.В. Говорун, К.О. Дядюра
Сторінки: 02026-1 - 02026-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Перехідні процеси в мікроелектронних композиціях Ag-Ge-In/n-GaAs
Автори: В.С. Дмитрієв, Л.Б. Дмитрієва
Сторінки: 02027-1 - 02027-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Про критичний розмір переходу феромагнетика в однодоменний стан
Автори: Ю.О. Тихоненко-Поліщук, О.І. Товстолиткін
Сторінки: 02028-1 - 02028-17

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Зниження міжфазного перемішування в багатошарових рентгенівських дзеркалах Sс/Si
Автори: Ю.П. Першин, О.Ю. Девізенко, В.В. Кондратенко, D.L. Voronov, E.M. Gullikson
Сторінки: 02029-1 - 02029-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Розрахунки електронної структури об’ємних кристалів і нанокристалів групи АIIВVI (CdS, CdSe) методом модельного нелокального псевдопотенціалу
Автори: О.В. Бовгира, П.М. Якібчук, І.В. Куца, Л.Р. Топоровська
Сторінки: 02030-1 - 02030-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Комп'ютерне моделювання радіаційно-стимульованих структурних змін і властивості багатоперіодної системи ZrNx/MoNx
Автори: О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, С.М. Шевченко, А.В. Янчев
Сторінки: 02031-1 - 02031-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Формування регулярних доменних структур у сегнетоелектриках при перемиканні поляризації у сильнонерівноважних умовах
Автори: Л.І. Стефанович, О.Ю. Мазур
Сторінки: 02032-1 - 02032-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Characterization of Thermally Oxidized Ti6Al4V Alloys for Dental Application
Автори: A. Boucheham,, A. Karaali, B. Rahal, Y. Belkacem
Сторінки: 02033-1 - 02033-3

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Research of the Vacancy Migration Process on the Surface of BC Nanolayer
Автори: S.V. Boroznin, I.V. Zaporotskova, N.P. Boroznina
Сторінки: 02034-1 - 02034-2

Анотація

Перелік посилань