Останній номер

Том 9 (2017 Рік)
Номер 3
Сторінки 3001 - 3046.

Обкладинка
Зміст

Заголовок: Вплив параметрів магнітного та немагнітного шарів на процеси дисипації у багатошарових наноструктурах з антиферомагнітним компонентом
Автори: Т.І. Полек, Д.Д. Яремкевич, І.М. Козак, А.Ф. Кравець
Сторінки: 03001-1 - 03001-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Опір інтеркальованих сполук графіту з бромом та хлоридом алюмінію під тиском
Автори: І.В. Овсієнко, Т.A. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.В. Журавков, О.І. Прокопов, Ю.А. Куницький
Сторінки: 03002-1 - 03002-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Структурна інженерія багатошарових вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі Ti, Cr, Mo і Zr
Автори: О.В. Соболь, А.А. Постельник, А.А. Мейлехов, А.А. Андреев, В.А. Столбовой, В.Ф. Горбань,
Сторінки: 03003-1 - 03003-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Effect of Sprayed Solution Volume on Structural and Optical Properties of Nickel Oxide Thin Films
Автори: S. Benhamida, B. Benhaoua, R. Barir, A. Rahal, A. Benhaoua
Сторінки: 03004-1 - 03004-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Отримання блокових наноструктур на поверхні фосфіду індію
Автори: Я.О. Сичікова
Сторінки: 03005-1 - 03005-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Отримання аморфно-нанокристалічних сплавівчастковою кристалізацією металевих стекол
Автори: В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко
Сторінки: 03006-1 - 03006-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Investigating the Band Alignment of Zn(O, S) with Kesterite (Cu2ZnSnS4) Material for Photovoltaic Application
Автори: Margi Jani, Dhyey Raval, Abhijit Ray
Сторінки: 03007-1 - 03007-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Exploring the Structural Stability and Electronic Properties of VS2 Nanostructures – a DFT Study
Автори: N. Kishore, V. Nagarajan, R. Chandiramouli
Сторінки: 03008-1 - 03008-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Отримання плівок ZnSe в лужному електроліті
Автори: Д.С. Софронов, Е.А. Вакслер, П.В. Матейченко, О.М. Софронова, О.М. Лебединский, В.В. Стариков, Є.О. Самойлов
Сторінки: 03009-1 - 03009-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Solution Processed AZO Thin Films Prepared from Different Source Materials
Автори: Sana Ullah, Fabio De Matteis, Massimiliano Lucci, Ivan Davoli
Сторінки: 03010-1 - 03010-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Effect of Electrochemical Introduction of Cobalt Ions on the Properties of Carbon-porous Materials as an Electrode Component Supercapacitor
Автори: Z.D. Kovalyuk, S.P. Yurcenyuk, I.I. Semenchuk, V.B. Boledzyuk, A.D. Shevchenko
Сторінки: 03011-1 - 03011-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Емісія фотонів при взаємодії електронів з поверхнею наногетеро структур
Автори: Л.М. Маркович, М.І. Лінтур, М.В. Приходько, Г.Ю. Подгорецька
Сторінки: 03012-1 - 03012-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Modeling, Simulation and Implementation of PV Cell/Modules Using PSpice
Автори: Messaadi Lotfi, Dibi Zohir
Сторінки: 03013-1 - 03013-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Тангенс кута механічних втрат полівінилхлориду, наповненого нанодисперсними металами та графітом
Автори: Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Сторінки: 03014-1 - 03014-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Тонкі плівки телуриду кадмію для гнучких сонячних елементів, отримані методом магнетронного розпилення
Автори: Р.В. Зайцев, Г.С. Хрипунов, Н.В. Веселова, М.В. Кириченко, М.М. Харченко, Л.В. Зайцева
Сторінки: 03015-1 - 03015-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Коінтеркалатні напівпровідники GaSe(InSe) з гостьовим мультифероїком NaNO2 + FeSO4
Автори: І.І. Григорчак, Ф.О. Іващишин, Б.А. Лукіянець, Ю.О. Кулик
Сторінки: 03016-1 - 03016-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Про пов'язаність електронних і механічних процесів при прийомі звуку в п'єзокерамічному середовищі циліндричного перетворювача в присутності плоского екрану
Автори: А.В. Дерепа, О.Г. Лейко, О.М. Позднякова
Сторінки: 03017-1 - 03017-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: A DFT Study of Hydrogen Adsorption onto Graphene: Effect of Nitrogen Doping
Автори: I.K. Petrushenko
Сторінки: 03018-1 - 03018-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: 1.5 μm Solid-state Lasers with Diode Pumping
Автори: Y.P. Machekhin, I.V. Beznosenko
Сторінки: 03019-1 - 03019-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Raman Study of CVD Graphene Irradiated by Swift Heavy Ions
Автори: E.A. Kolesov, M.S. Tivanov, O.V. Korolik, P. Yu. Apel, V.A. Skuratov, A.M. Saad, I.V. Komissarov, A. Swic, P.V. Żukowski, T.N. Koltunowicz
Сторінки: 03020-1 - 03020-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: A Recent Study of Excited Energy Levels of Diatomics for Modified more General Exponential Screened Coulomb Potential: Extended Quantum Mechanics
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 03021-1 - 03021-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Методика визначення фізико-механічних параметрів п'єзоелектричної кераміки
Автори: О.М. Петрищев, К.В. Базіло
Сторінки: 03022-1 - 03022-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Ріст масиву наночастинок золота з водного розчину на електропровідних поверхнях
Автори: В.В. Кусьнеж, Г.А. Ільчук, Ф.І. Цюпко, M. Świniarski, Е.О. Змійовська
Сторінки: 03023-1 - 03023-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Вплив обробки поверхні Si на електричні властивості гетероструктур p-NiO/n-Si
Автори: Г.П. Пархоменко, М.М. Солован, П.Д. Мар’янчук
Сторінки: 03024-1 - 03024-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Study of Structural Evolution and Magnetic Behavior of Ni50Mn45Sn5 Alloy
Автори: Dinesh Saini, Satyavir Singh, MK Banerjee, K. Sachdev
Сторінки: 03025-1 - 03025-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Формування квантових точок InAs в матриці GaAs у кінетичному режимі для CVD-методу
Автори: С.К. Губа
Сторінки: 03026-1 - 03026-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: CdS Nanoparticles: A Facile route to Size-Controlled Synthesis of Quantum Dots on a Polymer Matrix
Автори: N. Memarian
Сторінки: 03027-1 - 03027-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Властивості повного фононного спектра анізотропних одно- і тришарових вюрцитних наносистем
Автори: Ю.О. Сеті, М.В.Ткач
Сторінки: 03028-1 - 03028-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Investigation of Thermal Stability of Red Emitting SrGd2(1 – x)Eu2xO4 Phosphors for Lighting and Display Applications
Автори: Jyoti Singh, J. Manam, Puja Kumari, Subhajit Jana
Сторінки: 03029-1 - 03029-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Influence of the Space Charge on Tunneling of Electrons and Their Conductivity by the Resonance Tunneling Structures in the Constant Electric Field
Автори: I.V. Boyko, M.R. Petryk
Сторінки: 03030-1 - 03030-8

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: New Non-relativistic Bound States Solutions for Modified Kratzer Potential in One-electron Atoms
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 03031-1 - 03031-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Деформаційний потенціал акустичної квазірелеєвської хвилі, взаємодіючої з адсорбованими атомами
Автори: М.Я. Сенета, Р.М. Пелещак
Сторінки: 03032-1 - 03032-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Кінетика сильно нерівноважного магнонного газу за умов Бозе-Ейнштейнівської конденсації
Автори: Д.В. Слободянюк, О.В. Прокопенко
Сторінки: 03033-1 - 03033-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: A Novel Enhanced-Majority-Voter Universal Gate in Quantum Dot Cellular Automata with Energy Dissipation Analysis
Автори: S. Umira, R. Qadri, Z.A. Bangi, M. Tariq Banday, G. Mohiuddin Bhat
Сторінки: 03034-1 - 03034-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: CdTe детектори Х/γ- випромінювання з MoOx контактами
Автори: О.Л. Маслянчук, М.М. Солован, В.В. Брус, Е.В. Майструк, С.В. Солодін
Сторінки: 03035-1 - 03035-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Структура гранул магнітних нанопорошків нікель-цинкового фериту, отриманого кріохімічним методом
Автори: М.Ф. Буланий, В.Ю. Воровський, О.В. Коваленко
Сторінки: 03036-1 - 03036-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Методологія та алгоритм багатокомпонентного аналізу позитронних анігіляційних спектрів для наноструктурованих функціональних матеріалів
Автори: Г.И. Клым, А.И. Ивануса, Ю.М. Костив, Д.О. Чалый, Т.И. Ткачук, Р.Б. Дунец, И.И. Васыльчышын
Сторінки: 03037-1 - 03037-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Numerical Simulation of Tin Based Perovskite Solar Cell: Effects of Absorber Parameters and Hole Transport Materials
Автори: Aditi Toshniwal, Akshay Jariwala, Vipul Kheraj, A.S. Opanasyuk, C.J. Panchal
Сторінки: 03038-1 - 03038-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Негативна групова швидкість поверхневих поляритонів у металевій плівковій наноструктурі
Автори: Ю.М. Александров, В.В. Яцишен
Сторінки: 03039-1 - 03039-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Thickness-dependent Electrochromic Properties of Amorphous Tungsten Trioxide Thin Films
Автори: K.J. Patel, G.G. Bhatt, S.S. Patel, R.R. Desai, J.R. Ray, C.J. Panchal, Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj, A.S. Opanasyuk
Сторінки: 03040-1 - 03040-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: PbS-ZnO Solar Cell: A Numerical Simulation
Автори: Jaymin Ray, Tapas K. Chaudhuri, Chetan Panchal, Kinjal Patel, Keyur Patel, Gopal Bhatt, Priya Suryavanshi
Сторінки: 03041-1 - 03041-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Artificial Neural Network Modeling of NixMnxOx based Thermistor for Predicative Synthesis and Characterization
Автори: T.D. Dongale, K.G. Kharade, N.B. Mullani, G.M. Naik,  R.K. Kamat,
Сторінки: 03042-1 - 03042-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Effect of Annealing in Physical Properties of NiO Nanostructure Thin Film
Автори: M. Ghougali, O. Belahssen, A. Chala
Сторінки: 03043-1 - 03043-3

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: 2D Few Cycle Optical Pulses in Silicene in the Presence of External Electric Field
Автори: M.B. Belonenko,, N.N. Konobeeva
Сторінки: 03044-1 - 03044-3

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вплив адитивного гаусового шуму на фазову діаграму режимів фрагментації металу при інтенсивній пластичній деформації
Автори: О.В. Хоменко, Д.С. Трощенко, Я.О. Кравченко, М.О. Хоменко
Сторінки: 03045-1 - 03045-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Comparative Analysis of Sensor Activity of Carbon Nanotubes Modified with Functional Groups
Автори: N.P. Boroznina, I.V. Zaporotskova, S.V. Boroznin
Сторінки: 03046-1 - 03046-3

Анотація

Перелік посилань