Останній номер

Том 9 (2017 Рік)
Номер 5
Сторінки 5001 - 5049.

Обкладинка
Зміст

Заголовок: Електрохімічні властивості системи нанопористий вуглець/апротонний електроліт
Автори: Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Р.П. Лісовський, В.І. Мандзюк, П.І. Колковський, Р.І. Мерена, М.В. Беркещук, Л.В. Головко
Сторінки: 05001-1 - 05001-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Numerical Simulation and Mathematical Modeling of 3D DG SOI MOSFET with the Influence of Biasing with Back Gate
Автори: Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Сторінки: 05002-1 - 05002-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Simulation and Performance Analysis of 32 nm FinFet based 4-Bit Carry Look Adder
Автори: S. Rashid, S. Khan, A. Singh,
Сторінки: 05003-1 - 05003-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Кінетичні явища та термоелектричні властивості полікристалічних тонких плівок на основі сполук PbSnAgTe
Автори: М.А. Рувінський, О.Б. Костюк, Б.С. Дзундза, І.П. Яремій, М.Л Мохнацький, Я.С. Яворський
Сторінки: 05004-1 - 05004-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Структурно-фазові та електрофізичні властивості нанокомпозитів на базі системи «скло -Ni3B», отриманих відпалюваннямям електронним пучком
Автори: Я.І. Лепіх, Т.І. Лавренова, Н.М. Садова
Сторінки: 05005-1 - 05005-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вплив морфології поверхні та особливостей структурної орієнтації парофазних конденсатів SnTe:1%Sb на їх термоелектричні параметри
Автори: Я.П. Салій, Н.І. Бушков, В.С. Бушкова, Н.В. Бубон
Сторінки: 05006-1 - 05006-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Optimisation of Doped Antimony Sulphide (Sb2S3) Thin Films for Enhanced Device Applications
Автори: P.A. Nwofe, J.N. Chukwu
Сторінки: 05007-1 - 05007-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вплив поверхневого легування на адсорбційну здатність нанопорошкових металооксидів для сенсорів газів
Автори: Я.В. Бобицький, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, С.С. Савка, А.С. Середницький, В.Н. Шевчук, Ю.І. Венгрин
Сторінки: 05008-1 - 05008-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Structural and Dielectric Characterization of Sm2MgMnO6
Автори: Moumin Rudra, Ritwik Maity, T.P. Sinha
Сторінки: 05009-1 - 05009-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вольтамперометричний аналіз фазового складу тонких плівок Zn-Ni, електроосаджених зі слабколужного полілігандного електроліту
Автори: А. Майзеліс, Б. Байрачний
Сторінки: 05010-1 - 05010-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Tемпературна залежність провідності спряжених полімерів, легованих карбоновими нанотрубками
Автори: О.І. Koнопельник, О.І. Aксіментьєва, Ю.Ю. Горбенко
Сторінки: 05011-1 - 05011-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Теорія міжзонного оптичного поглинання в квантових ямах на основі об’ємних матеріалів з анізотропними непараболічними зонами
Автори: В.В. Iвченко, В.С. Щербюк
Сторінки: 05012-1 - 05012-8

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Superconductivity and Kondo Effect of PdxBi2Se3 Whiskers at Low Temperatures
Автори: A.A. Druzhinin, N.S. Liakh-Kaguy, I.P. Ostrovskii, Yu.M. Khoverko, K. Rogacki
Сторінки: 05013-1 - 05013-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Електродинамічні характеристики кераміки на основі системи SrO – Al2O3 – SiO2
Автори: В.І. Григорук, В.В. Олійник, В.Л. Лаунець, Г.В. Лісачук, Р.В. Кривобок, А.В. Захаров, Б.А. Карпутін
Сторінки: 05014-1 - 05014-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: High-performance Monte Carlo Simulation of Multilayer Magnetic Films
Автори: V.Yu. Kapitan, A.V. Perzhu, K.V. Nefedev
Сторінки: 05015-1 - 05015-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Морфологія поверхні тонких плівок CdTe отриманих методом відкритого випаровування у вакуумі
Автори: Я.П.Салій, Л.І. Никируй, Р.С. Яворський, S.Adamiak
Сторінки: 05016-1 - 05016-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Бічні планарні діодні переходи на листі графену з різними областями функціоналізації
Автори: Р.М. Балабай, А.Г. Лубенець
Сторінки: 05017-1 - 05017-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Вплив заміщення на механізм провідності ультрадисперсних літій-залізних шпінелей, заміщених іонами магнію
Автори: Б.К. Остафійчук, Л.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, Б.Я. Депутат, С.В. Корень
Сторінки: 05018-1 - 05018-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Спектрально-люмінесцентні властивості титано-марганцевих оксидів
Автори: В.В. Шимановская, Л.А. Кернажицкий, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякин
Сторінки: 05019-1 - 05019-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Processes of Nucleation of Amorphous As-S Films at Condensation on Carbon Substrates
Автори: А.V. Dalekorej, V.P. Ivanitsky, V.S. Kovtunenko, М.V. Stoika
Сторінки: 05020-1 - 05020-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Особливості мікроструктури та перколяційна поведінка поліпропіленгліколю, наповненого багатошаровими вуглецевими нанотрубками
Автори: Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, І.П. Лисенкова
Сторінки: 05021-1 - 05021-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Термоелектричні властивості наноструктурованих матеріалів на основі телуриду свинцю
Автори: І.В. Горічок, М.О. Галущак, О.М. Матківський, І.П. Яремій, Р.Я. Яворський, В.С. Благодир, О.І. Варунків, Т.О. Паращук
Сторінки: 05022-1 - 05022-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Електронні стани на нерівній поверхні GaAs (100), створеній поверхневою акустичною хвилею та адсорбованими атомами
Автори: М.Я. Сенета, Р.М. Пелещак, В.Б. Британ
Сторінки: 05023-1 - 05023-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Синтез, люмінесцентні та структурні властивості нанокристалів Cd1 – xCuxS і Cd1 xZnxS
Автори: Д.В. Корбутяк, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк, О.Й. Гудименко, С.І. Будзуляк, В.М. Ермаков, О.П. Лоцько, В.С. Токарев, Г.А. Ільчук, О.М. Шевчук, Р.Ю. Петрусь, Н.М. Букартик, С.В. Токарєв, Л.В.
Сторінки: 05024-1 - 05024-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Спектроскопічні еліпсометричні дослідження та температурна поведінка діелектричних функцій шаруватого кристалу TlInS2
Автори: О.О. Гомоннай, О. Гордан, П.П. Гуранич, П. Гуранич, О.Г. Сливка, О.В. Гомоннай, Д.Р.Т. Цан
Сторінки: 05025-1 - 05025-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Отримання та оптичні властивості підкладинок з поверхневою наноструктурою
Автори: В. П. Махній , Г. І. Бодюл , М. Ф. Павлюк , О. М. Сльотов 
Сторінки: 05026-1 - 05026-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Anisotropic Electrical Properties of a Square Superlattice
Автори: Д.В. Зав’ялов, С.В. Крючков,
Сторінки: 05027-1 - 05027-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Structural and Optoelectronic Properties of Nanocrystalline CdTe Thin Films Synthesized by Using SILAR Technique
Автори: Swapna Samanta, D.B. Salunke, S.R. Gosavi, R.S. Patil
Сторінки: 05028-1 - 05028-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вплив заміщення йонами Cd2+ на магнітні властивості Ni-Cd феритів
Автори: В.С. Бушкова
Сторінки: 05029-1 - 05029-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Розмірний ефект у наночастинках триметилсилільованого кремнезему
Автори: І.Ф. Миронюк, Є.П. Воронін, В.І. Мандзюк, Н.А. Безрука, Т.В. Дмитроца
Сторінки: 05030-1 - 05030-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Видима люмінесценція ІnGaN/GaN cвітлодіодів ультрафіолетового випромінювання 365 нм
Автори: В.П. Велещук, О.І. Власенко, З.К. Власенко, Д.М. Хміль, О.М. Камуз, І.В. Петренко, В.П. Тартачник, О.В. Шульга, В.В. Борщ
Сторінки: 05031-1 - 05031-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Методичні засади вивчення питань нанотехнологій у курсі загальної фізики вищих навчальних закладів
Автори: О.М. Завражна, Л.В .Однодворець, О.О. Пасько, А.І. Салтикова
Сторінки: 05032-1 - 05032-8

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Оптичні явища і процеси, індуковані ультракороткими лазерними імпульсами в халькогенідних та халькогалоїдних склоподібних напівпровідниках
Автори: І. Блонський, В. Кадан, А. Рибак, С. Павлова, Л. Кальвез, Б. Мицик, О. Шпотюк
Сторінки: 05033-1 - 05033-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Ріст поверхневих мікро- і наноструктур у процесі профілювання вглиб кристалів PbTe плазмою Ar
Автори: Д.М. Заячук, В.Є. Слинько, А. Чік
Сторінки: 05034-1 - 05034-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Структура та оптичні властивості тонких плівок CdS та CdTe для сонячних елементів на гнучких підкладках, отриманих магнетронним розпиленням на постійному струмі
Автори: Г.І. Копач, Р.П. Мигущенко, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, M.M. Харченко
Сторінки: 05035-1 - 05035-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: The Structure of Mn and Co Nanoparticles Obtained in Direct Surfactant Micelles
Автори: I.G. Vorobiova, N.А. Borshch, Yu.A. Mirgorod
Сторінки: 05036-1 - 05036-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вплив методів визначення параметрів бар'єрного переходу на їх точність
Автори: В.С. Дмитрієв
Сторінки: 05037-1 - 05037-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вплив товщини шарів MoNх/CrNy у багатошаровому покриті і азотування на структурні і механічні характеристики
Автори: В.О. Столбовий
Сторінки: 05038-1 - 05038-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Вплив гідростатичного тиску на електронну структуру кристала NiMnAs
Автори: С.В. Сиротюк, І.Є. Лопатинський, В.М. Швед, Н.О. Щербань
Сторінки: 05039-1 - 05039-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Структура та електропровідність полімерних композиційних матеріалів,сформованих у магнітному полі
Автори: О.В. Яременко, І.О. Мороз, О.Д. Стадник
Сторінки: 05040-1 - 05040-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Математичне моделювання фізичних процесів перетворення електромагнітного поля в поле пружних коливань в мікротовщинних шарах металів
Автори: С.Ю. Плєснецов, Р.П. Мигущенко, О.Н. Петрищев, Г.М. Сучков, Г.С. Хрипунов
Сторінки: 05041-1 - 05041-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Estimation of the Dihedral Angle Between Metal Nanoparticles During Their Coalescence
Автори: A.Yu. Kolosov, D.N. Sokolov, N.Yu. Sdobnyakov*, P.V. Komarov, S.S. Bogdanov, A.A. Bogatov, V.S. Myasnichenko
Сторінки: 05042-1 - 05042-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Використання суміші газів (C2H2+N2) для отримання надтвердих карбонітридних покриттів на основі молібдену
Автори: В.М. Береснєв, О.В. Соболь, О.Д. Погребняк, С.В. Литовченко, А.А. Мейлєхов, У.С. Немченко, В.А. Столбовий, Н.С. Євтушенко, Д.А. Колесников, М.Г. Ковалева,..., З.М. Проценко, І.В. Дощечкінa
Сторінки: 05043-1 - 05043-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Розподіл щільності станів для визначення фотопровідності a-Si:H
Автори: О.Ю. Бабиченко, О.Г. Пащенко
Сторінки: 05044-1 - 05044-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Titanium Carbide Obtained by Magnetron Sputtering of Graphite on Heated Titanium Substrate
Автори: O.E. Kaipoldayev, A.D. Muradov, Y.S. Mukhametkarimov, R.R. Nemkayeva, G.A. Baigarinova, M.B. Aitzhanov, N.R. Guseinov
Сторінки: 05045-1 - 05045-3

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Отримання та люмінесцентні властивості гетерошарів α-ZnSe з поверхневою наноструктурою
Автори: М.М. Сльотов, О.С. Гавалешко, О.В. Кінзерська
Сторінки: 05046-1 - 05046-3

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вплив термічного відпалу на оптичні властивості плівок телуриду кадмію
Автори: Т.М. Мазур, В.П. Махній, В.В. Прокопів, М.М. Сльотов
Сторінки: 05047-1 - 05047-3

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Synthesis and Characterization of a New Aluminum Complex bis (8-hydroxy quinoline) (1-10 phenanthroline) Aluminum Al (Phen)q2
Автори: R. Kumar
Сторінки: 05048-1 - 05048-3

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Defects in Graphene Nanoribbons and Flakes: Influence on the Conductivity
Автори: N.N. Konobeeva
Сторінки: 05049-1 - 05049-3

Анотація

Перелік посилань