Вейвлет-розклад для діагностики технічного стану систем автоматичного керування двигуном

Автор(ы) С.С. Товкач
Принадлежность

1Національний авіаційний університет, пр. Космонавта Комарова, 1, 03058 Київ, Україна

Е-mail
Выпуск Том 4, Год 2012, Номер 1
Даты Получено 11 декабря 2018; в отредактированной форме 02 февраля 2019; опубликовано online 25 февраля 2019
Ссылка С.С. Товкач, Ж. нано- электрон. физ. 4 № 1, 01001 (2012)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(1).01016
PACS Number(s) 07.07.Tw
Ключевые слова (2173) .
Аннотация У роботі описуються особливості побудови ефективних і надійних АСК в рамках ідентифікації динамічних характеристик, що дозволяє з однієї сторони, організувати оптимальне керування з адаптацією до змінюваних зовнішніх умов і, з іншої сторони, - приймати своєчасні і правильні рішення при виникненні порушень в силовій установці або в керуючій частині АСК. При використанні такого підходу виникає задача виявлення методів ідентифікації, які дозволяють крім оцінки поточного стану системи здійснювати достовірну і своєчасну діагностику можливих порушень. Пропонується в якості ідентифікованих параметрів використовувати коефіцієнти вейвлет-розкладу характеристик замкненої АСК, які допоможуть уникнути проблему забезпечення відмовостійкості системи. Для підвищення надійності електронних систем автоматичного керування розглядається використання автоматичних систем контролю і діагностики їх стану з метою прийняття керуючих рішень при виникненні несправностей двигуна або керуючої системи. Контроль характерних відмов уже на ранній стадії проектування АСК двигуна дозволяє використовувати АСК як координатора, змінюючи алгоритм керування в критичних ситуаціях при збереженні допустимого рівня якості. Тому подальшим покращенням методів побудови високоефективних АСК є дослідження розглянутих моделей розпізнавання та візуалізації роботи системи з визначенням енергетично активних точок на базі мультифрактального формалізму для опису динамічних систем. На основі алгоритму розкладу вейвлет-коефіцієнтів (математичного опису системи) запропоновано технічне впровадження (структурна схема автоматичної системи контролю) для розробки нано- та мікроелектронних пристроїв системи керування двигуном із властивостями коефіцієнтів впевненості на шкалі розподілу.

Список литературы

English version of article