Особливості електропровідності та магнітоопору ниткоподібних кристалів кремнію з концентрацією домішки в області переходу метал-діелектрик за низьких температур

Автор(ы) Я.С. Буджак, Н.С. Лях-Кагуй, І.П. Островський, А.О. Дружинін
Принадлежность

Національний університет «Львіська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, 79013 Львів, Україна

Е-mail
Выпуск Том 10, Год 2018, Номер 4
Даты Получено 25.03.2018; в отредактированной форме 12.08.2018; опубликовано online 25.08.2018
Ссылка Я.С. Буджак, Н.С. Лях-Кагуй, І.П. Островський, А.О. Дружинін, Ж. нано- електрон. фіз. 10 № 4, 04015 (2018)
DOI http://dx.doi.org/10.21272/jnep.10(4).04015
PACS Number(s) 77.55.df, 75.47.De
Ключевые слова Кремній (32) , Ниткоподібний кристал, Магнітоопір (25) , Кінетичні властивості, Закон дисперсії.
Аннотация

Проведено дослідження електропровідності та магнітоопору ниткоподібних кристалів кремнію, легованих бором, до концентрації, що відповідає близькості до переходу метал-діелектрик в діапазоні магнітних полів (0 ÷ 14) Тл за температур (4,2 ÷ 77) К. За допомогою великого термодинамічного потенціала Гіббса були обґрунтовані кінетичні тензори узагальнених термодинамічних рівнянь електропровідності. Показано вплив просторового квантування в 2D та 1D кристалах на їх фундаментальні  кінетичні властивості. Встановлено, що ниткоподібний кристал є природною радіальною «гетероструктурою» з різним вмістом легуючої домішки в ядрі та оболонці. На основі порівняння теоретично розрахованих та експериментально виміряних польових залежностей магнітоопору виявлено, що вміст домішки в оболонці відповідає металевому боку переходу і становить Na ~ 5×1019 см – 3, а в ядрі кристала – діелектричному боку переходу Na = 5,4×1017 см  – 3.

Список литературы

English version of article