Модель нуклеації нанометрової структури адатомів при дії всебічного тиску

Автор(ы) Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Принадлежность

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, 82100 Дрогобич, Україна

Е-mail dankivolesya@ukr.net
Выпуск Том 10, Год 2018, Номер 1
Даты Одержано 09.10.2017, у відредагованій формі – 23.10.2017, опубліковано online 24.02.2018
Ссылка Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків, Ж. нано- електрон. фіз. 10 № 1, 01014 (2018)
DOI 10.21272/jnep.10(1).01014
PACS Number(s) 61.46. – w, 43.35.+d
Ключевые слова Нуклеація (2) , Всебічний тиск, Адсорбований атом, Нанокластер (7) , Акустоелектронна взаємодія (2) .
Аннотация

Розроблено теорію нуклеації нанометрової структури адатомів при дії всебічного тиску з врахуванням акустоелектронної взаємодії. Самоорганізація відбувається в результаті дефектно-деформаційної нестійкості, обумовленої самоузгодженою взаємодією адсорбованих атомів з поверхневою акустичною хвилею. У межах даної теорії досліджено вплив всебічного тиску та ступеня легування напівпровідника на умови формування  і період нанометрової структури адатомів. Визначено період нанометрової структури адатомів залежно від величини всебічного тиску, температури, середньої концентрації адатомів та електронів провідності. Встановлено, що збільшення тиску призводить до розширення температурних інтервалів, у межах яких формуються нанометрові структури адатомів, та зменшення їх періоду.

Список литературы