Сравнение способов получения сферических наночастиц магнетита в полисахаридных оболочках

Автор(ы) А.С. Станиславов, А.А. Яновская , В.Н. Кузнецов , Л.Б. Суходуб , Л.Ф. Суходуб
Принадлежность

Сумский государственный университет, ул. Римского-Корсакова, 2, 40007 Сумы, Украина

Е-mail tornado200@yandex.ru
Выпуск Том 7, Год 2015, Номер 2
Даты Получено 10.12.2014, опубликовано online – 10.06.2015
Ссылка А.С. Станиславов, А.А. Яновская, В.Н. Кузнецов, и др., Ж. нано- электрон. физ. 7 № 2, 02009 (2015)
DOI
PACS Number(s) 61.72. – y, 75.50.Tt
Ключевые слова Магнитные наночастицы, Магнитные нанокомпозиты, Альгинат, Хитозан, Рентгеновская дифракция, Просвечивающая электронная микроскопия, Электронная дифракция, Размеры частиц.
Аннотация В роботі запропоновані способи отримання наночастинок магнетиту в полімерних оболонках. В якості біополімерів були використані розчини полісахаридів – альгінату і хітозану. Проведено порівняння трьох способів отримання наночастинок магнетиту в полісахаридних оболонках: 1) синтез, при якому частинки магнетиту були укладені в полімерну капсулу при додаванні відповідного полімера гелеутворюючого компонента; 2) змішування частинок магнетиту з розчином відповідного полімеру (альгінату натрію, хітозану); 3) спрей-метод, при якому суміш магнітного нанокомпозиту розпилювали стисненим повітрям, в той час як у перших двох способах використовували розпилення ультразвуком. Для аналізу отриманих зразків використані наступні методи: просвічуюча електронна мікроскопія, електронна і рентгенівська дифракція. Дослідження структурних особливостей отриманих зразків показало істотну перевагу використання синтезу та спрей-методу, оскільки частинки магнетиту в полімерних оболонках значно відрізнялися меншим розміром (4-22 нм) від частинок одержаних змішуванням (50-100 нм). Було показано, що використання в якості полімерної складової альгінату призводить до більш вираженої кристалічності магнітного нанокомпозиту, в той час як використання хітозану призводить до стиснення кристалічної решітки магнетиту і збільшення її дефектності.

Список литературы