Структура та електропровідність нанокристалічних плівкових сплавів CoNi

Автор(и) В.Б. Лобода , В.О. Кравченко , Ю.О. Шкурдода
Приналежність Сумський державний педагогічний університет, вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна
Е-mail vkravchenko@yandex.ru
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Дати Одержано 04.12.2009, у відредагованій формі – 16.12.2009
Посилання В.Б. Лобода, В.О. Кравченко, Ю.О. Шкурдода, Ж. нано- електрон. фіз. 1 №3, 89 (2009)
DOI
PACS Number(s) 68.37.Lp, 68.55.Jk, 73.61.At
Ключові слова Тонкі феромагнітні плівки, Сплав (19) , Кристалічна структура (11) , Фазовий склад (22) , Питомий опір (4) .
Анотація
Досліджено структуру, фазовий склад та електропровідність нанокристалічних плівок сплаву CoNi. В процесі І циклу термо-стабілізації відбувається збільшення розмірів кристалітів від приблизно 5 нм до 110-200 нм. Плівки з вмістом Со менше 70 мас.% мають однофазний склад з ГЦК-решіткою. При збільшенні концентрації кобальту спостерігається збільшення параметра решітки, яке можна описати правилом Вегарда. При вмісті Со понад 75 мас.% відпалені плівки мають двофазний склад ГЦК+ГЩП. Плівкам даного сплаву властива квадратична залежність питомого опору від температури, яка спостерігається і для одношарових плівок чистих феромагнітних металів. За результатами обробки розмірної залежності електро-провідності побудована залежність питомого опору від концентрації.

Перелік посилань