Метод вимірювання форми нанокластера при атомістичному комп'ютерному моделюванні

Автор(и) О.І. Кульментьєв1, О.П. Кульментьєва2
Приналежність

1 Інститут прикладної фізики НАН України, вул. Петропавлівська, 58, 40030, Суми, Україна

2 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна

Е-mail kulmentev@ipfcentr.sumy.ua
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Дати Одержано 05.10.2009, у відредагованій формі – 27.11.2009
Посилання О.І. Кульментьєв, О.П. Кульментьєва, Ж. нано- електрон. фіз. 1 №3, 60 (2009)
DOI
PACS Number(s) 83.10.Rs, 87.15. A –
Ключові слова Комп'ютерне моделювання (3) , Реакторне матеріалознавство (2) , Нанофізика (6) , Просторово-часові рівні (2) , Нанокластер (6) , Тензор моментів інерції.
Анотація
Запропоновано чисельний метод вимірювання форми локального атомного утворення, що має добре визначену зовнішню границю. Проведено аналіз алгоритмів, розроблені необхідне програмне забезпечення та на прикладі модельних кластерів проведене його тестування. Виконано вимір форми послідовності рівноважних кластерів, взаємодія часток у якої описується потенціалом Леннарда-Джонса. Показано, що в запропонованому методі для таких кластерів коректно відтворюються осциляції розмірних ефектів та послідовність магічних чисел.

Перелік посилань

Переклад англійською