Фізичні процеси в анізотропному термоелементі та іх особливості

Автор(и) В.М. Матієга, О.Г. Даналакій
Приналежність Чернівецька філія Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» вул. Головна, 203-а, 58018, Чернівці, Україна
Е-mail OGDanalaki@gmail.com
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Дати Одержано 24.07.2009, у відредагованій формі – 27.11.2009
Посилання В.М. Матієга, О.Г. Даналакій, Ж. нано- електрон. фіз. 1 №3, 50 (2009)
DOI
PACS Number(s) 72.15.Jf, 72.20.Pa, 85.80 – b
Ключові слова Термоелементи, Фізичні процеси, Розподіл температури, ТермоЕРС (3) .
Анотація
Досліджено ГТМ ХЕ поперечного типу та анізотропні термоелектричні холодильні елементи (АТ ХЕ) з теплознімальною підкладкою і без неї, круглоциліндричні порожнисті ГТМ та АТ ХЕ, в основі яких лежить ідея про безпосередній тепловий контакт „гарячої” грані з холодо-агентом термостата.

Перелік посилань