Дослідження давидівського розщеплення в ік спектрах кристалів дикарбонових кислот

Автор(и) С.І. Кшнякіна1, Ю.М. Лопаткін1 , Т.А. Гаврилко2
Приналежність

1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна

2 Інститут фізики НАН України, пр. Науки, 46, 680028, Київ, Україна

Е-mail yu.Lopatkin@meta.ua, SKshniak@yandex.ru
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Дати Одержано 02.11.2009, у відредагованій формі – 09.12.2009
Посилання С.І. Кшнякіна, Ю.М. Лопаткін, Т.А. Гаврилко, Ж. нано- електрон. фіз. 1 №3, 43 (2009)
DOI
PACS Number(s) 71.70 – d, 78.30. – j, 78.30.Jw
Ключові слова Давидівське розщеплення, Дикарбонові кислоти, ІЧ спектри, Поглинання (15) , Нормальні коливання.
Анотація У роботі вивчені колективні (коливальні) збудження в молекулярних кристалах. Оскільки відповідні молекулярні взаємодії характеризуються малим радіусом, результати дослідження важливі для вирішення проблем молекулярної і наноелектроніки. Робота містить результати дослідження резонансного (давидівського) розщеплення маятникових коливань СН2 груп в ІЧ спектрах поглинання парних гомологів кристалів дикарбонових кислот HOOC(СН2)nСООН (просторова група симетрії P21/a). За допомогою поляризаційних вимірювань ІЧ спектрів поглинання в широкому інтервалі температур (100-300 К) досліджена температурна залежність величини давидівського розщеплення серії смуг маятникових коливань метиленовим груп в спектральному діапазоні 700-1100 см– 1 для гомологів з числом атомів вуглецю n = 4-10. Проведена інтерпретація смуг серії маятникових коливань метиленових груп в ІЧ спектрах поглинання кристалів парних гомологів дикарбонових кислот. На основі теоретичного розрахунку нормальних коливань і віднесення спостережуваних смуг поглинання до коливань різного типу симетрії було показано, що серія смуг маятникових коливань в спектрах досліджуваних кислот може бути інтерпретована як коливання n − 2 метиленовим груп, пов'язаних колективною взаємодією, на відміну від випадку нормальних парафінів, для яких всі метиленові групи беруть участь у маятникових коливаннях. Проаналізовано залежність величини давидівського розщеплення від числа метиленовим груп в молекулі кислоти, і показано, що ця величина зростає пропорційно довжині метиленового ланцюга.

Перелік посилань