Електрофізичні та структурні властивості гетеропереходів n-ZnS/P-CdTe

Автор(и) Д.І. Курбатов1, Н.М. Опанасюк1, А.С. Опанасюк1 , В.В. Косяк2
Приналежність

1 Сумський державний університет, кафедра прикладної фізики вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Cуми, Україна

2 Сумський державний університет, кафедра електроенергетики вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна

Е-mail kurd@ukr.net
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Дати Одержано 18.11.2009, у відредагованій формі – 11.12.2009
Посилання Д.І. Курбатов, Н.М. Опанасюк, А.С. Опанасюк, В.В. Косяк, Ж. нано- електрон. фіз. 1 №3, 42 (2009)
DOI
PACS Number(s) 61.05.cp, 68.37.Hk, 73.40.Lg, 73.61.Ga
Ключові слова Плівки сполук A~2B~6, Гетероперехід (4) , Тверді розчини (9) , Кристалічна структура (11) , Скануюча електронна мікроскопія, Коефіцієнт ідеальності, Потенційний бар‘ер, Механізм струмоперенесення.
Анотація
В роботі проведено дослідження електрофізичних та структурних властивостей плівкових гетеропереходів ZnS/CdTe одержаних методом сублімації в замкненому об’ємі при різних умовах конденсації. В результаті визначені коефіцієнти ідеальності гетеропереходів, струми насичення, висоту потенціальних бар‘єрів та механізми струмо-перенесення через гетеросистеми. Структурні дослідження дозволили встановити тип текстури плівок, їх фазовий склад, період кристалічної решітки матеріалів, а також залежність цих параметрів від технологічних умов отримання конденсатів. Показано, що на межі розділу гетеросистем отриманих при температурах підкладки Ts > 773 К утворюються тверді розчини з певним хімічним складом.

Перелік посилань