Тензорезистивні властивості гетерогенних плівкових матеріалів на основі тугоплавких металів

Автор(и) І.П. Бурик, Л.В.Однодворець
Приналежність Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна
Е-mail protsenko@aph.sumdu.edu.ua
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Дати Одержано 16.11.2009, у відредагованій формі – 14.12.2009
Посилання І.П. Бурик, Л.В.Однодворець, Ж. нано- електрон. фіз. 1 №3, 24 (2009)
DOI
PACS Number(s) 73.63. – b, 73.63.Bd, 68.60. – p, 68.60.Bs
Ключові слова Гетерогенні плівкові матеріали, Тугоплавкі метали, Фазовий склад (22) , Коефіцієнт тензочутливості (4) .
Анотація
У роботі представлені результати експериментальних досліджень тензорезистивних властивостей гетерогенних плівкових систем на основі оксидних фаз Re або Fe і металевої компоненти ГЩП-Re (ГЩП – гексагональна щільнопакована решітка) або а-Mo (а – аморфна фаза)

Перелік посилань