Магніторезистивні властивості багатошарових плівкових систем на основі Cu/Fe i Fe/Cr

Автор(и) О.В. Синашенко1 , Ч. Панчал2, І.Ю. Проценко1
Приналежність

1 Сумський державний унiверситет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна

2 Унiверситет Барода, п.с. 51, 390001, Вадодара, Гуджарат, Iндiя

Е-mail protsenko@aph.sumdu.edu.ua, сjpanchal_msu@yahoo.com
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Дати Одержано у відредагованій формі 24.06.2009
Посилання О.В. Синашенко, Ч. Панчал, І.Ю. Проценко, Ж. нано- електрон. фіз. 1 №3, 16 (2009)
DOI
PACS Number(s) 75.70. – і, 75.70.Cn, 75.75.+а
Ключові слова Плівкова система (3) , Магнітоопір (21) , Підкладка, Геометрія вимірювання, Термовідпалювання.
Анотація
Досліджені магніторезистивні властивості багатошарових плівкових систем на основі Fe і Cu або Cr при кімнатній температурі. Вивчені фактори, які впливають на зміну величини магнітоопору (МО). В плівковій системі Fe/Cu, в якій зберігається індивідуальність окремих шарів, перехід від аморфної підкладки із ситалу до монокристалічної Si(111) веде до збільшення величини МО на 35 %, що пов’язано з магнітним упорядкуванням в нижньому епітаксійному шарі Fe. Термічне відпалювання зразків до 700 К призводить до руйнування непарного ефекту в МО в перпендикулярній геометрії та збільшення його величини в 2 рази в паралельних геометрія. Дослідження системи [Fe(dFe)/Cr(1)]10 показали, що збільшення товщини шару Fe від 0,31 до 1,5 нм призводить до збільшення величини МО від 0,03-0,05 % до 1-3 % в залежності від геометрії вимірювання, що пояснюється утворенням гранул Fe в матриці твердого розчину (Fe, Cr).

Перелік посилань