Аналіз ефективності стпеневих рівнянь при описі електронно-хвильових процесів у моделі підсилювача на ефекті Сміта-Парселла

Автор(и) О.О. Рибалко
Приналежність Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна
Е-mail vp@sumdu.edu.ua
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Дати Одержано 27.10.2009, у відредагованій формі – 19.11.2009
Посилання О.О. Рибалко, Ж. нано- електрон. фіз. 1 №3, 7 (2009)
DOI
PACS Number(s) 42.82.Et
Ключові слова Дифракційне випромінювання (2) , Електронний потік, Відкритий хвилевід, Магнітне поле (18) , Електромагнітна хвиля.
Анотація
У роботі проведений порівняльний аналіз різних наближень, що використовувалися при отриманні дисперсійних рівнянь у вигляді степеневих поліномів, які дозволяють описати електронно-хвильові процеси в системі підсилювача відкритий хвилевід з періодичною структурою і електронний пучок. Показано, що найбільш наочною, з фізичної точки зору, є модель підсилювача, що описується аналітичними дисперсійними рівняннями сьомого та третього ступеня, які дозволяють врахувати основні параметри електродинамічної системи і пучка електронів при його взаємодії з об'ємною хвилею досліджуваної квазіоптичною системи.

Перелік посилань