Створення дифузійного бар’єру на міжфазній поверхні композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками

Автор(и) В.Є. Панарін1, М.Є. Свавільний1, А.І. Хомінич1, М.В. Кіндрачук2, А.О. Корнієнко2
Приналежність

1 Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, б-р Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

2 Національний авіаційний університет, пр. Космонавта Комарова, 1, 03058 Київ, Україна

Е-mail skywork@imp.kiev.ua
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Дати Одержано 16.06.2017, опубліковано online - 24.11.2017
Посилання В.Є. Панарін, М.Є. Свавільний, А.І. Хомінич, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 6, 06023 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(6).06023
PACS Number(s) 61.48.De, 81.07.De
Ключові слова Композиційні покриття, Вуглецеві нанотрубки (13) , Міжфазна взаємодія, Дифузійний бар’єр, Плакування.
Анотація Розглянуто особливості створення композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками та існуючі підходи до оцінки міжфазної взаємодії у масивних композиційних матеріалах з волокнистою формою зміцнювача. Загальні положення теорії міжфазної взаємодії композиційних матеріалів перенесено з масивних об’єктів на нанорозмірні. Відзначено, що особливістю систем з нанорозмірними компонентами є неможливість контрольованої організації хімічної взаємодії на міжфазній поверхні через малі розміри зміцнювача, наприклад, вуглецевих нанотрубок. Товщина одностінних вуглецевих нанотрубок складає один атомний шар, що практично виключає можливість створення умов для контрольованої хімічної взаємодії на межі матриці з карбідоутворюючого металу та вуглецевими нанотрубками. У роботі теоретично обґрунтовано вирішення проблеми міжфазної взаємодії в нанокомпозитних матеріалах шляхом створення дифузійного бар’єру з не карбідоутворюючого металу (зокрема міді) на поверхні вуглецевих нанотрубок. Найбільш ефективним засобом створення дифузійного бар’єру є конденсація електрично нейтрального пару металу на поверхні вуглецевих нанотрубок. Експериментально доведено можливість створення дифузійного бар’єру з міді на міжфазній поверхні у вигляді покриття, який в подальшому дозволить регулювати взаємодію металевих компонентів композиції з вуглецевими нанотрубками.

Перелік посилань