Визначення температури плавлення біметалевої Au@Ag наночастинки методами комп’ютерного моделювання

Автор(и) В.М. Борисюк , У.С. Швець
Приналежність

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Е-mail
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Дати Одержано 21.06.2017, у відредагованій формі - 15.11.2017, опубліковано online - 24.11.2017
Посилання В.М. Борисюк, У.С. Швець, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 6, 06014 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(6).06014
PACS Number(s) 02.70.Ns, 65.80. – g.
Ключові слова Металеві наночастинки, Молекулярна динаміка (8) , Показник Ліндемана.
Анотація У запропонованій роботі в рамках комп’ютерного моделювання розглянуто плавлення біметалевої Au@Ag наночастинки. Під час дослідження процесів плавлення було отримано відповідну температурну залежність показника Ліндемана та радіальні функції розподілу для різних значень температури. За результатами моделювання було побудовано атомістичні конфігурації зразка та досліджено динаміку змін його структури. Проведені розрахунки дали можливість отримати значення температури, поблизу якого відбувається руйнування кристалічної структури досліджуваної наночастинки.

Перелік посилань

Переклад англійською