Енергетичний спектр електрона та сили осциляторів внутрішньозонних квантових переходів у подвійних напівпровідникових нанокільцях у магнітному полі

Автор(и) О.М. Маханець, В.І. Гуцул, А.І. Кучак
Приналежність

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна

Е-mail
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Дати Одержано 03.07.2017, опубліковано online - 24.11.2017
Посилання О.М. Маханець, В.І. Гуцул, А.І. Кучак, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 6, 06015 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(6).06015
PACS Number(s) 73.21.La, 78.67.Hc
Ключові слова Нанокільце, Електрон (81) , Енергетичний спектр (4) , Сила осцилятора, Магнітне поле (18) .
Анотація У моделі ефективних мас та прямокутних потенціалів досліджено вплив однорідного аксіального магнітного поля на енергетичний спектр, хвильові функції електрона та сили осциляторів внутрішньозонних квантових переходів у подвійних напівпровідникових (GaAs/AlxGa1 – xAs) циліндричних нанокільцях. Показано, що магнітне поле знімає виродження енергетичного спектра за магнітним квантовим числом та впливає на локалізацію електрона в наносистемі. При цьому як енергії електрона, так і сили осциляторів внутрішньозонних квантових переходів немонотонно залежать від величини індукції магнітного поля.

Перелік посилань

Переклад англійською