Формування багатошарових упорядкованих масивів магнітних наночастинок CoFe2O4

Автор(и) І.В. Чешко , О.В. Бездідько, А.М. Логвинов, C.І. Проценко
Приналежність

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Е-mail cheshko.iryna@gmail.com
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Дати Одержано 15.10.2017, у відредагованій формі - 30.10.2017, опубліковано online - 24.11.2017
Посилання І.В. Чешко, О.В. Бездідько, А.М. Логвинов, C.І. Проценко, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 6, 06012 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(6).06012
PACS Number(s) 05.70. – a, 61.72.Mm, 61.72.Lk, 62.20.F –, 64.10. + h, 64.60.My, 68.35.Md, 83.10. – y
Ключові слова Гнучка електроніка, Наночастинка (9) , метод Ленгмюра-Блоджетт, Спектрофотометрія, Еліпмсометрія.
Анотація За результатами експериментального дослідження структурних, морфологічних, еліпсометричних та спектрофотометричних властивостей одно- та багатошарових (до 4-х шарів) упорядкованих масивів магнітних наночастинок CoFe2O4 показана ефективність методики їх формування з використанням методу Ленгмюра-Блоджетт та послідуючим відпалюванням у вакуумі до температур Тв  520-1100 К. Показано, що за значеннями величини поверхневого натягу Р  10 мН/м формуються несуцільні кластерні масиви наночастинок, а для етапу формування суцільних масивів характерні високі значення Р  30 мН/м.

Перелік посилань

Переклад англійською