Наноструктуровані матеріали на основі гідроксиапатиту та альгінату для медицини

Автор(и) Л.Ф. Суходуб , А.О. Рощупкін, Л.Б. Суходуб , Н.В. Глущенко
Приналежність

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Е-mail
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Дати Ожержано 15.05.2017; опубліковано online 27.07.2017
Посилання Л.Ф. Суходуб, А.О. Рощупкін, Л.Б. Суходуб, Н.В. Глущенко, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 4, 04017 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(4).04017
PACS Number(s) 42.70.Jk, 82.35. – х
Ключові слова Гідроксиапатит (7) , Альгінат (5) , Наноструктурований біоматеріал, Біокомпозит (2) .
Анотація Композитні матеріали на основі нанокристалічного (до 100 нм) стехіометричного та кальцій дефіцитного гідроксиапатиту (ГА) відзначаються підвищеною хімічною та біологічною активністю у процесах відновлення враженої кістки, оскільки ГА є основною неорганічною компонентою кісткової тканини. Альгінат натрію є полімером природнього походження, який знайшов численні застосування в біомедичній науці та тканинній інженерії завдяки біосумісності, гідрофільності, відсутності імуногенних властивостей, здатності стимулювати остеопластичні процеси, легкості гелеутворення. Оскільки гелі на основі альгінату зберігають структурну подібність до позаклітинної матриці організму, вони є особливо привабливими для загоєння ран, доставки лікарських засобів. У складі композитних матеріалів для заміщення кісткових тканин еластичні властивості альгінату поєднуються з механічними властивостями ГА та активують in vivo механізми регенерації кісткової тканини. У даній роботі розглядається сучасний стан досліджень та використання біоматеріалів на основі гідроксиапатиту та альгінату в медицині, фармакології та тканинній інженерії.

Перелік посилань

Переклад англійською