Першопринципне моделювання взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами кисню та вуглецю в кремнії

Автор(и) Т.В. Горкавенко1, І.В. Плющай1, О.І. Плющай2, В.А. Макара1
Приналежність

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, 01601 Київ, Україна

2 Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Е-mail
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Дати Одержано 23.02.2017, у відредагованій формі - 25.07.2017, опубліковано online - 27.07.2017
Посилання Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 4, 04025 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(4).04025
PACS Number(s) 71.22. + i, 71.55. – i
Ключові слова Електронна структура (2) , Крайова дислокація, Домішка кисню, Домішка вуглецю, Кремній (19) , Магнітне впорядкування.
Анотація Проведено ab initio розрахунок взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами кисню та вуглецю в надкомірці з 180 атомів кремнію. Розрахунок проведено методом функціоналу густини в узагальненому градієнтному наближенні. Отримані криві взаємодії домішкових атомів кисню та вуглецю з крайовою дислокацією в кремнії. Встановлено рівноважне положення домішкових атомів поблизу ядра дислокації, обраховані енергії зв’язку домішкових атомів кисню та вуглецю з крайовою дислокацією. Представлені та проаналізовані електронні спектри надкомірки з 180 атомів кремнію, що містить диполь з двох крайових дислокацій та домішкові атоми кисню та вуглецю поблизу ядер дислокацій, при різних положеннях домішок. Результати розрахункiв проаналiзовано з точки зору можливостi виникнення зонного магнетизму.

Перелік посилань

Переклад англійською