Формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця – рідина»

Автор(и) К.В. Войтенко1, Д.А. Андрусенко1, А.Ю. Пастушенко2, М.В. Ісаєв1, А.Г. Кузьмич1, Р.М. Бурбело1
Приналежність

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, 01601 Київ, Україна

2 University of Lyon, Nanotechnology Institute of Lyon, UMR CNRS 5270, INSA de Lyon, F69621, France

Е-mail
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Дати Одержано 16.05.2017, у відредагованій формі - 25.07.2017, опубліковано online - 27.07.2017
Посилання К.В. Войтенко, Д.А. Андрусенко, А.Ю. Пастушенко, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 4, 04021 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(4).04021
PACS Number(s) 81.05.Rm, 81.70.Cv
Ключові слова Фотоакустичний відгук, Мезопоруватий кремній, Композитна система «порувата матриця – рідина».
Анотація В роботі представлено результати експериментальних досліджень процесів формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця - рідина». Розглянуто випадки низькочастотної періодичної модуляції та імпульсного лазерного збудження. Встановлено, що в обох випадках амплітуда фотоакустичного відгуку істотно зростає з ростом поруватості матриці. Запропоновано спрощену модель композитної системи на основі поруватої матриці, що дозволило виконати коректні (узгоджуються з експериментом) оцінки величин модулів Юнга і коефіцієнтів теплового розширення композитних систем різної поруватості, а також величин амплітуди акустичних відгуків.

Перелік посилань

Переклад англійською