Фотоелектричне перетворення сигналу в глибокому p-n- переході як засіб детектування карбонових нанотрубок з адсорбованим сульфанолом у водному розчині

Автор(и) А.И. Манилов1,3, А.В. Козинец1, И.В. Гаврильченко1,3, Ю.С. Милованов1,3, Т.М. Мухамеджанов1,2, С.А. Алексеев2,3, М. Аль Араими4,5, С.В. Литвиненко1,3, А. Рожин4, В.А. Скрышевский1,3
Приналежність

1 Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

2 Хімічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

3 Корпорація «Науковий парк Київський національний університет імені Тараса Шевченка», вул. Володимирська, 60, 01033 Київ, Україна

4 Дослідницька група по нанотехнологіям, Астонський інститут фотонних технологій, Школа інженерії і прикладних наук, Університет Астона, Трикутник Астона, B4 7ET Бірмінгем, Великобританія

5 Інженерний департамент, Технологічний коледж Аль Мусанни, Муладда Мусанна, Султанат Оман

Е-mail anmanilov@univ.kiev.ua
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Дати Одержано 13.06.2017, опубліковано online - 27.07.2017
Посилання А.И. Манилов, А.В. Козинец, И.В. Гаврильченко, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 4, 04020 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(4).04020
PACS Number(s) 68.08.p, 82.47.Rs, 81.07.De
Ключові слова Сенсор (10) , Карбонові наночастинки, Фотострум, Швидкість поверхневої рекомбінації, Глибокий p-n перехід.
Анотація Показана можливість застосування принципу фотоелектричного перетворення в структурах з глибоким р-n переходом для контролю вмісту карбонових нанотрубок з адсорбованою ПАР (сульфанолом) у водному розчині. Проведено експериментальні дослідження впливу аналіту на зміни фотоструму крізь глибокий р-n перехід. Зареєстровано зсув залежності фотоструму від напруги, прикладеної до поверхні сенсорної структури, обумовлений присутністю карбонових нанотрубок у розчині. Зміни ефективної швидкості рекомбінації, що відповідають розподілу фотоструму на поверхні, можуть бути зумовлені зміною приповерхневого вигину зон.

Перелік посилань

Переклад англійською