Вплив структурно-фазового стану на магніторезистивні властивості плівкових систем на основі FexNi100 – x та Cu

Автор(и) Ю.О. Шкурдода
Приналежність

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Е-mail
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Дати Одержано 10.03.2017, у відредагованій формі - 25.07.2017, опубліковано online - 27.07.2017
Посилання Ю.О. Шкурдода, Ж. Нано- електрон. фіз. 9 № 4, 04008 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(4).04008
PACS Number(s) 68.35.bj, 68.60.Bs, 75.47.De
Ключові слова Багатошарова плівкова система (2) , Кристалічна структура (11) , Фазовий склад (22) , Анізотропний магнітоопір (5) , Спін-залежне розсіювання електронів (3) .
Анотація Досліджені структурно-фазовий склад і магніторезистивні властивості свіжосконденсованих та відпалених за температур 400, 550 та 700 К тришарових плівкових систем на основі феромагнітного сплаву FexNi100 – x (F – шари) та Cu (N – шар). Встановлено, що фазовий склад плівок із товщинами шарів dF = 10-50 нм і dN = 5-20 нм та концентрацією Fe у магнітних шарах х = 20-40 % відповідає ГЦК фазам Ni3Fe (а = 0,355-0,358 нм) та ГЦК-Cu. Плівки із х = 50-60 % також мають двофазний склад ГЦК-NiFe (а = 0,358-0,362 нм) та ГЦК-Cu. Після відпалювання таких плівок за температури 700 К утворюються тверді розчини (Ni3Fe, Cu) та (NiFe, Cu) відповідно. Для зразків із х > 60 % фазовий склад як свіжосконденсованих, так і відпалених за температури 700 К тришарових зразків відповідає ОЦК-(Fe-Ni) + ГЦК-Cu. Показано, що в інтервалі товщин шарів dN = 5-15 нм та dF = 25-40 нм (х > 10 %) для свіжосконденсованих тришарових плівок реалізується спін-залежне розсіювання електронів.

Перелік посилань

Переклад англійською