Результати (767):

Заголовок Магніторезистивні властивості багатошарових плівкових систем на основі Cu/Fe i Fe/Cr
Автор(и) О.В. Синашенко, Ч. Панчал, І.Ю. Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 016 - 023
Заголовок Електрофізичні та структурні властивості гетеропереходів n-ZnS/P-CdTe
Автор(и) Д.І. Курбатов, Н.М. Опанасюк, А.С. Опанасюк, В.В. Косяк
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 030 - 042
Заголовок Дослідження давидівського розщеплення в ік спектрах кристалів дикарбонових кислот
Автор(и) С.І. Кшнякіна, Ю.М. Лопаткін, Т.А. Гаврилко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 043 - 049
Заголовок Метод вимірювання форми нанокластера при атомістичному комп'ютерному моделюванні
Автор(и) О.І. Кульментьєв, О.П. Кульментьєва
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 060 - 073
Заголовок Мультифрактальний аналіз часових рядів економічних систем
Автор(и) О.І. Олємской,, В.М. Борисюк, І.А. Шуда, А.А. Багдасарян
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 082 - 088
Заголовок Електрофізичні властивості розчинів солей діазонію в твердих полімерних матрицях
Автор(и) П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 007 - 018
Заголовок Тонкоплівкові гетеропереходи ZnTe/CdTe
Автор(и) М.М. Колесник, А.С. Опанасюк, Н.В. Тиркусова, С.М. Данильченко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 011 - 020
Заголовок Автоматизований комплекс досліджень терморезистивних властивостей наноструктурованих плівкових систем
Автор(и) В.О. Зленко, С.І. Проценко, Р. Сафаріч
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 034 - 041
Заголовок Дослідження матричних ефектів при визначенні домішок у цирконії методом атомно-абсорбційної спектрометрії
Автор(и) О.М. Кулик, О.М. Бугай, Ю.В. Рогульський, О.Б. Лисенко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 049 - 054
Заголовок Дифузiйні процеси та iнтерфейсне розсiяння електронів у плiвкових системах на основi Cu/Fe i Fe/Cr
Автор(и) О.В. Синашенко, А.I. Салтикова I.Ю. Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 089 - 100
Заголовок Подавлення стохастичних осциляцій шумами Леві
Автор(и) О.І. Олємской, І.О. Шуда, С.С. Борисов, Т.О. Давиденко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 007 - 011
Заголовок Аналіз теплового режиму імпульсних генераторів лавинно-пролітних діодів
Автор(и) М.С. Сорокін, А.В. Архіпов
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 024 - 030
Заголовок Фізико-механічні властивості нанокомпозитних комбінованих покриттів Ti-N-Si/WC-Co-Cr та Ti-N-Si/(Cr3C2)75-(NiCr)25
Автор(и) О.Д. Погребняк, М.В. Ільяшенко, М.В. Каверін,, А.П. Шипиленко, А.В. Пшик, В.М. Береснев, Г.В. Кирик, Н.К. Ердибаєва, Н.А. Махмудов, О.В. Колісниченко, Ю.Н. Тюрін, A.П. Шпак
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 066 - 077
Заголовок Вплив типу аніона електролиту на морфологию поруватого InP, отриманого методом електролітичного травлення електрохімічного травлення
Автор(и) Я.О. Сичікова, В.В. Кідалов, Г.О. Сукач
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 078 - 086
Заголовок Формування нових фаз і локальних високих температур в нанорозмірних ділянках при циклічному руйнуванні сталі
Автор(и) Л.А. Горбачев, А.Д. Погребняк, А.С. Кузема
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 087 - 099
Заголовок Морфологія поверхні та оптичні властивості плівок CdSe отриманих методом квазізамкненого об’єму
Автор(и) В.В. Старіков, М.М. Іващенкo, А.С. Опанасюк, В.Л. Перевертайло
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 100 - 109
Заголовок Вплив режимів роботи джерела іонів на характеристики призмового мас-спектрометра з неоднорідним магнітним полем
Автор(и) О.С. Кузема, O.Д. Погребняк, П.О. Кузема
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 069 - 073
Заголовок Зв'язок коефіцієнта Холла з деякими параметрами в аморфних та кристалічних феромагнетиках
Автор(и) М.Ю. Барабаш, Л.Ю. Куницька, Л.Г. Хоменко, Ю.А. Куницький
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 074 - 083
Заголовок Текстурування поверхні фосфіду індію
Автор(и) Я.О. Сичікова, В.В. Кідалов, О.С. Балан, Г.О. Сукач
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 084 - 088
Заголовок Розмірні кінетичні ефекти у полікристалічних плівках
Автор(и) А.Г. Басов, Л.В. Дехтярук, Ю.О. Шкурдода, А.М. Чорноус
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 006 - 024
Заголовок Титано-марганцеві оксиди. Оптичні та фотокаталітичні властивості
Автор(и) Л. Кернажицький, В. Шимановська, Т. Гаврилко, Г. Пучковська, В. Наумов, Т. Халявка, В. Кшнякін, В. Черняк, Я. Баран
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 035 - 049
Заголовок Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Загальний опис
Автор(и) В.В. Куліш, А.В. Лисенко, А.Ю. Брусник
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 050 - 078
Заголовок Нерівноважна еволюційна термодинаміка межового тертя
Автор(и) Л.С. Метлов, О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, С.М. Чепульський
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 079 - 093
Заголовок Формування наноструктури в нікель-хромових покриттях після дуплексної обробки
Автор(и) Д.Л. Алонцева, О.Д. Погребняк, Н.В. Прохоренкова, М.В. Каверін
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 012 - 031
Заголовок Структура та гігантський магніторезистивний ефект у тришарових плівках FeNi/Cu/Co
Автор(и) А.Г. Басов, С.І. Воробйов, Ю.О. Шкурдода, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 078 - 086
Заголовок Переривчаста кінетика квазірівноважної конденсації
Автор(и) О.І. Олємской, О.В. Ющенко, Т.І. Жиленко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 087 - 095
Заголовок Вплив концентрації носіїв заряду фосфіда індію на формування поруватого шару
Автор(и) Я.О. Cичікова, В.В. Кідалов, Г.О. Сукач
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 075 - 081
Заголовок Структурно-фазовий стан та оптичнi властивостi покриттiв з ZnO
Автор(и) О.П. Кульментьєва, А.А.-K.М. Мухаммед, О.I. Кульментьєв
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 082 - 089
Заголовок Laser Scribing Optimization of RF Magnetron Sputtered Molybdenum Thin Films
Автор(и) V.B. Padhiar, A.L. Patel, J.R. Ray, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0009 - 0016
Заголовок Synthesis and Characterization of Co-Doped SnO2/TiO2 Semiconductor Nano Crystallites via Sol-Gel Method
Автор(и) H.Z.R. Hamoon, G.S. Devi, H. Beigi, J.V.R. Rao, K.R. Reddy, A. Nanaji
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0059 - 0066
Заголовок A Simple Sol-Gel Protocol Towards Synthesis of Semiconducting Oxide Nanomaterial
Автор(и) G.S. Devi, H.Z.R. Hamoon, A. Nanaji, K.R. Reddy, B. Sreedhar, J.V. Ramana Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0053 - 0058
Заголовок Enhancement of NMP Degradation Under UV Light by Nitrogen-Doped TiO2 Thin Films Using a Design of Experiment
Автор(и) H. Fakhouri, W. Smith, J. Pulpytel, A. Zolfaghari, H. Mortaheb, F. Meshkini, R. Jafari, F. Arefi-Khonsari
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0026 - 0040
Заголовок Effect of Substrate Temperature on Structural and Morphological Parameters of ZnTe Thin Films
Автор(и) K.D. Patel, G.K. Solanki, C.J. Panchal, K.S. Hingarajiya, J.R. Gandhi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0041 - 0046
Заголовок Low Temperature Synthesis and Characterization of ZnTiO3 by Sol-Gel Method
Автор(и) H. Beigi, V.H. Bindu, H.Z.R. Hamoon, K.V. Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0047 - 0052
Заголовок Synthesis and Characterisation of CdxZn1–xS Nanocomposites
Автор(и) M. Ragam, K. Prem Ananth, P. Parasakthi, M. Thiribuvan, K. Prema, R Karuppaian, N. Sankar, K. Ramachandran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0111 - 0116
Заголовок Nano-Scale Patterning of Silicon Nanoparticles on Silicon Substrate by DIP-PEN-Nanolithography
Автор(и) A. Kumar, P.B. Agarwal, S. Sharma, D. Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0127 - 0131
Заголовок Structure, Optical and Electrical Characterization of Tin Selenide Thin Films Deposited at Room Temperature Using Thermal Evaporation Method
Автор(и) N. Kumar, V. Sharma, U. Parihar, R. Sachdeva, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0117 - 0126
Заголовок Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles
Автор(и) N. Singh, R.M. Mehra, A. Kapoor
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0132 - 0139
Заголовок A Strategic Review of Reduction of Dislocation Density at the Heterogenious Junction of GAN Epilayer on Foreign Substrate
Автор(и) S.Das Bhattacharyya, P. Mukhopadhyay, P. Das, D. Biswas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0067 - 0084
Заголовок Fabrication of ZnxCd1–xSe Nanowires by cvd Process and Photoluminescence Studies
Автор(и) R.P. Vijayalakshmi, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R. Venugopal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0140 - 0145
Заголовок Effects of Interfacial Charges on Doped and Undoped HfOx Stack Layer with Tin Metal Gate Electrode for Nano-Scaled CMOS Generation
Автор(и) S. Chatterjee, Y. Kuo
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0162 - 0169
Заголовок Oxide Nanostructures: Characterizations and Optical Bandgap Evaluations of Cobalt-Manganese and Nickel-Manganese at Different Temperatures
Автор(и) C.R. Indulal, G.S. Kumar, A.V. Vaidyan, R. Raveendran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0170 - 0178
Заголовок Influence of Thermal Annealing on Structural and Electrical Properties of Nickel Oxide Thin Films
Автор(и) A. Mallikarjuna Reddy, Ch. Seshendra Reddy, A. Sivasankar Reddy, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0225 - 0231
Заголовок Electrophysical Properties of Ge/Cr Thin Films
Автор(и) M.S. Desai, L.V. Odnodvorets, C.J. Panchal, I.Yu. Protsenko, N.I. Shumakova, D.V. Velykodnyi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0232 - 0235
Заголовок Elastic Constants and Its Pressure Derivative of Boron Phosphide Using Higher-Order Perturbation Theory
Автор(и) A.R. Jivani, A.R. Jani
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0240 - 0242
Заголовок Review of MEMS Test Structures for Mechanical Parameter Extraction
Автор(и) A. Sharma, M. Kaur, D. Bansal, D. Kumar, K. Rangra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0243 - 0253
Заголовок Synthesis, Structural and Optical Study of CdS Nanoparticles Doped With Different Concentration of Cu
Автор(и) Ankit Goyal, Vinay Sharma, Abhishek Sharma, Ravi Agarwal, K.B. Sharma, S.L. Kothari
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0254 - 0259
Заголовок Effect of Annealing on Structural, Optical and Electrical Behaviours of WO3 Thin Films Prepaired by Physical Vapour Deposition Method
Автор(и) Sunita Keshri, Ashutosh Kumar, Debdulal Kabiraj
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0260 - 0267
Заголовок Electronic Structure and Magnetic Properties of Cobalt Doped Zinc Oxide
Автор(и) A. Rathor, V. Sharma, E. Chaturvedi, G. Sharma, O.U. Okeke
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0268 - 0273
Заголовок Structural and Substructural Properties of the Zinc and Cadmium Chalcogenides Thin Films (a Review)
Автор(и) C.J. Panchal, A.S. Opanasyuk, V.V. Kosyak, M.S. Desai, I.Yu. Protsenko
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0274 - 0301
Заголовок Structural Investigation of Sbgese Glasses by High Resolution X-Ray Photoelectron Spectroscopy
Автор(и) D.C. Sati, L.P. Purohit, R.M. Mehra, A. Kovalski, R. Golovchak, H. Jain
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0302 - 0307
Заголовок Thermal and Dielectric Studies on Ge10Se69Tl21 Chalcogenide Glass
Автор(и) B.J. Madhu, H.S. Jayanna, S. Asokan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0308 - 0312
Заголовок Comparison of Thermal Evaporation and Plasma Assisted Thermal Evaporation Processes for Deposition of tin Oxide Thin Films
Автор(и) C. Jariwala, T. Garg, R. Rane, N. Chauhan, P.A. Rayjada, C.J. Panchal, P.I. John
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0318 - 0322
Заголовок Correlation of Raman and Photoluminescence Spectra of Al2O3 Capped Silicon Nanoparticles Grown by Reactive Pulsed Laser Deposition
Автор(и) A.P. Detty, L.M. Kukreja, B.N. Singh, V.G. Sathe, T. Shripathi, V.P. Mahadevan Pillai
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0323 - 0329
Заголовок Temperature Dependent Switching Behavior of BFN Thin Films: a Wide Band Gap Semiconductor
Автор(и) Devang D. Shah, P.K. Mehta, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0330 - 0340
Заголовок Electronic Properties of Tin Telluride: a First Principles Study
Автор(и) G. Sharma, P. Bhambhani, N. Munjal, V. Sharma, B.K. Sharma
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0341 - 0347
Заголовок Analysis of High Energy Ion, Proton and Co-60 Gamma Radiation Induced Damage in Advanced 200 GHz Sige HBTS
Автор(и) K.C. Praveen, N. Pushpa, J.D. Cressler, A.P. Gnana Prakash
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0348 - 0357
Заголовок Optical and Electrochromic Properties of E-Beam Evaporated Nickel Oxide Thin Film
Автор(и) K.J. Patel, C.J. Panchal, M.S Desai, P.K. Mehta
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0362 - 0369
Заголовок Properties of Silicon Dioxide Films Prepared Using Silane and Oxygen Feeds by PE-CVD at low Power Plasma
Автор(и) S.P. Gore, A.M. Funde, T.S. Salve, T.M. Bhave, S.R. Jadkar, S.V. Ghaisas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0370 - 0375
Заголовок P-Type Transparent nio Thin Films by E-Beam Evaporation Techniques
Автор(и) K.J. Patel, M.S. Desai, C.J. Panchal, Bharati Rehani
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0376 - 0383
Заголовок Temperature Induced Stress Dependent Photoluminescence Properties of Nanocrystallite Zinc Oxide
Автор(и) V. Kumar, R.G. Singh, L.P. Purohit, R.M. Mehra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0388 - 0395
Заголовок Thermal and Optical Study of Te15(Se100-xBix)85 (x = 0, 1, 3) Chalcogenide Glasses
Автор(и) Kameshwar Kumar, Pankaj Sharma, S.S. Bhatt, Nagesh Thakur
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0404 - 0408
Заголовок Zinc Oxide Nanostructures by Oxidation of Zinc Films Deposited on Oxidized Silicon Substrate
Автор(и) H.J. Pandya, S. Chandra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0409 - 0413
Заголовок Micro-Raman and UV-Vis Studies of 100 MEv Ni4+ Irradiated Cadmium Telluride Thin Films
Автор(и) Neelam Pahwa, A.D. Yadav, S.K. Dubey, A.P. Patel
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0414 - 0417
Заголовок Effect of Additives on Grain Size and Ammonia Sensing Properties of Sprayed Pure and CuO Modified ZnO Thin Films
Автор(и) L.A. Patil, I.G. Pathan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0433 - 0440
Заголовок Density Functional Modelling of Elastic Properties of Elemental Semiconductors
Автор(и) M. Verma, B.K. Sharma, G. Misra, P. Tripathi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0469 - 0473
Заголовок Effect of Grain Size on the Threshold Voltage for Double-Gate Polycrystaline Silicon MOSFET
Автор(и) Mahesh Chandra, Alka Panwar, B.P. Tyag
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0474 - 0478
Заголовок Electrical Set-Reset Phenomenon in Thallium Doped Ge-Te Glasses Suitable for Phase Change Memory Applications
Автор(и) Mohammad Mahbubur Rahman, K. Rukmani S. Asokan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0479 - 0485
Заголовок Studies on Electrochemical Deposition and Characterization of Co3O4 Films
Автор(и) P.N. Shelke, Y.B. Khollam, K.R. Patil, S.D. Gunjal, S.R. Jadkar, M.G. Takwale, K.C. Mohite
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0486 - 0498
Заголовок Dependence of Structural, Electrical, Optical and Surface Morphological Properties of Sol-Gel Spin Coated CdO Thin Films on the Process Temperature
Автор(и) R. Rajammal, K. Rajaram, E. Savarimuthu , S. Arumugam
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0499 - 0506
Заголовок Growth Structural and Optical Properties of the Thermally Evaporated tin Diselenide (SnSe2) Thin Films
Автор(и) R. Sachdeva, M. Sharma, A. Devi, U. Parihar, N. Kumar, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0507 - 0513
Заголовок Synthesis and Electroluminescence Characterization of Cadmium Complex
Автор(и) Rahulkumar, K. Singh, R. Srivastava, M.N. Kamlasanan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0514 - 0520
Заголовок Inprovement of Field Emission Properties of PBS Thin Films by Amorphous Carbon Coating
Автор(и) S. Jana, D. Banerjee, B. Kamaliya, K.K. Chattopadhyay
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0542 - 0550
Заголовок Two Dimensional Analytical Modeling for SOI and SON MOSFET and Their Performance Comparison
Автор(и) Saptarsi Ghosh, Khomdram Jolson Singh, Sanjay Deb, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0569 - 0575
Заголовок Nanostructured Hydrogenated Silicon Films by Hot-Wire Chemical Vapor Deposition: the Influence of Substrate Temperature on Material Properties
Автор(и) V.S. Waman, M.M. Kamble, M.R. Pramod, A.M. Funde, V.G. Sathe, S.W. Gosavi, S.R. Jadkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0590 - 0600
Заголовок Laser Induced Nonlinear Optical Properties of Zinc Oxide Thin Film Prepared by Sol-Gel Method
Автор(и) Vinay Kumari, Vinod Kumar, B.P. Malik, Devendra Mohan, R.M. Mehra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0601 - 0609
Заголовок Magnetic and Electric Properties of Semiconduter Bismuth tri Sulphide (Bi2S3) Grown by gel Method
Автор(и) T.K. Patil, K.B. Saraf
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0610 - 0619
Заголовок Structural properties of nickel doped cadmium sulfide
Автор(и) B. Srinivasa Rao, B. Rajesh Kumar, G. Venkata Chalapathi, V. Rajagopal Reddy, T. Subba Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0620 - 0625
Заголовок Photoluminescence and EPR Studies of ZnS Nanoparticles Co-Doped With Mn and Te
Автор(и) A. Divya, B.K. Reddy, S. Sambasivam, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0639 - 0646
Заголовок Pt-Ti/ALD-Al2O3/p-Si MOS Capacitors for Future ULSI Technology
Автор(и) Ashok M. Mahajan, Anil G. Khairnar, Brian J. Thibeault
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0647 - 0650
Заголовок Inter-Electrode Separation Induced Amorphous-to-Nanocrystalline Transition of Hydrogenated Silicon Prepared by Capacitively Coupled RF PE-CVD Technique
Автор(и) A.M. Funde, V.S. Waman, M.M. Kamble, M.R. Pramod, V.G. Sathe, S.W. Gosavi, S.R. Jadkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0651 - 0661
Заголовок Optical Fiber Based Spectral Response Measurement System for Multi-Junction Solar Cells
Автор(и) A.P. Shah, R. Bag, R. Tyagi, S.S. Chandvankar, V.A. Chaudhari, K.L. Narasimhan, B.M. Arora
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0662 - 0666
Заголовок Activation Energy of Polycrystalline Silicon Thin Film Transistor
Автор(и) Alka Panwar, Mahesh Chandra, B.P. Tyagi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0667 - 0670
Заголовок Investigation of Current-Voltage Characteristics of Ni/GaN Schottky Barrier Diodes for Potential HEMT Applications
Автор(и) Ashish Kumar, Seema Vinayak, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0671 - 0675
Заголовок Temperature Dependence of 1/f Noise in Gallium Nitride Epitaxial Layer
Автор(и) Ashutosh Kumar, Ashish Kumar, K. Asokan, V. Kumar, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0676 - 0679
Заголовок Schottky Contact of Gallium on p-Type Silicon
Автор(и) B.P. Modi, K.D. Patel
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0684 - 0690
Заголовок Structural, Optical, and Dielectric Properties of A[(Mg0.32Co0.02) Nb0.66]O3 Semiconductor, Where (a = Ba, Sr or Ca)
Автор(и) B. Bishnoi, P.K. Mehta, C.J. Panchal, M.S. Desai, R. Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0698 - 0708
Заголовок Metal-Semiconductor Field-Effect Transistors Fabricated Using DVT Grown n-MoSe2 Crystals With Cu-Schottky Gates
Автор(и) C.K. Sumesh, K.D. Patel, V.M. Pathak, R.Srivastava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0709 - 0713
Заголовок The optimization of optical thin films deposition using in-situ reflectivity measurements and simulation
Автор(и) G.G. Bhatt, Vipul Kheraj, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0721 - 0727
Заголовок MoSe2 / Polyaniline Solar Cells
Автор(и) H.S. Patel, J.R. Rathod, K.D. Patel, V.M. Pathak, R. Srivastava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0741 - 0746
Заголовок Simulation of CIGS Thin Film Solar Cells Using AMPS-1D
Автор(и) J.R. Ray, C.J. Panchal, M.S. Desai, U.B. Trivedi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0747 - 0754
Заголовок Magnetron Sputtered Al-ZnO Thin Films for Photovoltaic Applications
Автор(и) J.R. Ray, M.S. Desai, C.J. Panchal, P.B. Patel
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0755 - 0765
Заголовок Temperature Dependent I-V Characteristics of Ag/P-Sn0.2Se0.8 Thin Film Schottky Barrier Diode
Автор(и) K.K. Patel, M. Patel, K.D. Patel, G.K. Solanki, V.M. Pathak, R. Srivastava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0783 - 0786
Заголовок Design Optimization of Deflection Caused After Release of Multilayer Structural Membrane of Symmetric Toggle Switch
Автор(и) K. Maninder, Akshdeep Sharma, Deepak Bansal, Dinesh Kumar, S. Singh, K.J. Rangra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0787 - 0791
Заголовок P-V Relation for Mercuric Calcogenides: Ab Initio Method
Автор(и) M. Gautam, S. Tenguria, G. Misra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0818 - 0822
Заголовок On the Possibility of Enhanced Efficiency in (Zn, Cd)S Dye Sensitized Solar Cell
Автор(и) M. Ragam, N. Sankar, K. Ramachandran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0823 - 0831
Заголовок Effect of Series Resistance and Interface State Density on Electrical Characteristics of Au/SiO2/n-GaN Schottky Diodes
Автор(и) M. Siva Pratap Reddy, B. Prasanna Lakshmi, A. Ashok Kumar, V. Rajagopal Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0832 - 0837
Заголовок Effect of Change in Ba Concentration on Crystallintiy and Dielectric Constant of the Sol-Gel Deposited Barium Strontium Titante (BST) Films on n-Type Si Wafer
Автор(и) C.C. Tripathi, Chandan Sharma, S.C. Sood, Jyoti Gupta, Dhrambir Singh, Simranjeet Singh, Rohit Sharma
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0851 - 0858
Заголовок Room Temperature Ammonia Gas Sensing Characteristics of Co3O4
Автор(и) P.N. Shelke, S.R. Jadkar, Y.B. Khollam, S.D. Chakane, A.D. Adsool, K.C. Mohite
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0859 - 0867
Заголовок Absorption and Luminescence of Hydrogen and Oxygen Passivated Silicon Quantum Dots
Автор(и) C. Rajesh, S. Mahamuni, S.V. Ghaisas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0903 - 0909
Заголовок Surface States and Photoluminescence From Porous Silicon
Автор(и) Md. Nazrul Islam, Satyendra Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0910 - 0913
Заголовок Manufacturing Practices for Silicon-Based Power Diode in Fast Recovery Applications
Автор(и) N. Harihara Krishnan, N. Anandarao, Vikram Kumar Yadav, K.N. Jayaraman, Ganesh Sanjeev
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0914 - 0920
Заголовок Current Transport Behaviour of Au/n-GaAs Schottky Diodes Grown on Ge Substrate With Different Epitaxial Layer Thickness Over a Wide Temperature Range
Автор(и) N. Padha, R. Sachdeva, R. Sihotra, S.B. Krupanidhi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0926 - 0936
Заголовок High-k HfO2 Based Metal-Oxide-Semiconductor Devices Using Silicon and Silicon Carbide Semiconductor
Автор(и) N.P. Maity, A. Pandey, S. Chakraborty, M. Roy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0947 - 0955
Заголовок Analytical Estimate of Open-Circuit Voltage of a Schottky-Barrier Solar Cell Under High Level Injection
Автор(и) Pramila Mahala, Sanjay Kumar Behura, A. Ray
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0979 - 0991
Заголовок Barrier Inhomogeneities of Al/p-In2Te3 Thin Film Schottky Diodes
Автор(и) R.R. Desai, D. Lakshminarayana, Ramesh Sachdeva, P.B. Patel, C.J. Panchal, M.S. Desai, N. Padha
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0995 - 1004
Заголовок Effect of Laser on the Bound Magnetic Polaron in a Semimagnetic Quantum Wire
Автор(и) C. Raja Mohan, K. Jayakumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1005 - 1009
Заголовок Porous Silicon & Titanium Dioxide Coatings Prepared by Atmospheric Pressure Plasma Jet Chemical Vapour Deposition Technique-A Novel Coating Technology for Photovoltaic Modules
Автор(и) S. Bhatt, J. Pulpytel, F. Krcma, V. Mazankova, F. Arefi-Khonsari
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1021 - 1034
Заголовок Simultaneous Effects of Hydrostatic Pressure and Geometry on Metal-Insulator Transition in a Cubical Quantum Dot
Автор(и) S. Rajashabala, R. Kannan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1041 - 1047
Заголовок Investigation of Implantation-Induced Damage in Indium Phosphide for Layer Transfer Applications
Автор(и) U. Dadwal, V. Pareek, R. Scholz, M. Reiche, S. Chandra, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1081 - 1085
Заголовок Impact of Annealing on CuInSe2 Thin Films and Its Schottky Interface
Автор(и) U. Parihar, J.R. Ray, N. Kumar, R. Sachdeva, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1086 - 1095
Заголовок New Evolving Directions for Device Performance Optimization Based Integration of Compound Semiconductor Devices on Silicon
Автор(и) Partha Mukhopadhyay, Palash Das, Edward Y. Chang, Dhrubes Biswas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1102 - 1111
Заголовок Synthesis and Photoluminescence Studies on Catalytically Grown Zn1–xMnxS Nanowires
Автор(и) R.P. Vijayalakshmi, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R. Venugopal, B.K. Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 005 - 010
Заголовок Взаємодія е-поляризованої хвилі з дофрактальною слабко наповненою дифракційною решіткою (асимптотична модель)
Автор(и) Г.І. Кошовий, О.О. Шматько
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 019 - 026
Заголовок Design and Simulation of Thin-Film Silicon Quantum Well Photovoltaic Cell
Автор(и) R. Sircar, B. Tripathi, S. Gupta
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 011 - 018
Заголовок Вплив додаткових шарів Ni на структуру та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Co та Cu
Автор(и) В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, В.М. Коломієць, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 027 - 035
Заголовок Алгоритм для реалістичного моделювання графітових систем
Автор(и) О.В. Хоменко, М.В. Проданов
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 036 - 047
Заголовок Оптичні характеристики та склад плівок Cd1 – xMnxTe отриманих методом квазізамкненого об’єму
Автор(и) В.В. Косяк, А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, П.М. Фочук, В.В. Старіков
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 048 - 058
Заголовок Вплив домішкових іонів на оптичні і фотокаталітичні властивості анатазу та рутилу
Автор(и) В. Шимановська, Л. Кернажицький, Г. Пучковська, В. Наумов,Т. Халявка, В. Кшнякін, С. Кшнякіна, В.Черняк
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 079 - 092
Заголовок Формування часових дисипативних структур при нерівноважних переходах
Автор(и) А.В. Дворниченко, А.О. Васильєв, В.О. Харченко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 093 - 104
Заголовок Preparation and Properties of Zinc Doped Cadmium Selenide Compounds by E-Beam Evaporation
Автор(и) N.J. Suthan Kissinger, K. Perumal, J. Suthagar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 005 - 014
Заголовок TM Plasmons in a Cylindrical Superlattices (Lans) Wave-Guide Structure
Автор(и) H.M. Mousa, M.M. Shabat
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 015 - 027
Заголовок On the Transconductance of Polysilicon Thin Film Transistors
Автор(и) Alka Panwar, B.P. Tyagi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 028 - 035
Заголовок Mathematical Simulation of Graphene With Modified c-c Bond Length and Transfer Energy
Автор(и) P.A. Alvi, S.Z. Hashmi, S. Dalela, F. Rahman
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 042 - 050
Заголовок Нерівноважні стаціонарні режими межового тертя
Автор(и) Я.О. Ляшенко, Л.С. Метлов, О.В. Хоменко, С.Н. Чепульський
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 059 - 069
Заголовок Розрахунок системи фокусування електронного пучка в іонному джерелі масс-спектрометра з іонізацією електронним ударом
Автор(и) О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 085 - 089
Заголовок Електронно-коливальна структура спектрів поглинання резазурину
Автор(и) П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 127 - 138
Заголовок Структурні особливості нанокристалічного магнетиту різних варіантів синтезу за даними рентгенівської дифракції та електронної мікроскопії
Автор(и) С.М. Данильченко, В.М. Кузнецов, О.С. Станіславов, О.В. Калінкевич, О.М. Калінкевич, М.Г. Демиденко, К.В. Тищенко, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 139 - 147
Заголовок Structural and Optical Properties of Electro Sprayed Tin Oxide Thin Films
Автор(и) K.P. Devasenathipathi, V. Arivazhagan, M. Manonmani Parvathi, S. Rajesh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 013 - 019
Заголовок Ellipsometric Studies on Silver Telluride Thin Films
Автор(и) M. Pandiaraman, N. Soundararajan, C. Kumar, R. Ganesan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 032 - 042
Заголовок Modeling of Threshold Voltage and Drain Current of Uniaxial Strained p-MOSFETs
Автор(и) Amit Chaudhry, Sonu Sangwan, Jatindra Nath Roy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 027 - 031
Заголовок Magnetic and Low Temperature Conductivity Studies in Oxidized Nano Ni Films
Автор(и) P.J. Sadashivaiah, T. Sankarappa, T. Sujatha, P. Saravanan, Santoshkumar, M. Prashantkumar, G.B. Devidas, B. Vijayakumar, N. Nagaraja, N. Sharanabasava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 043 - 054
Заголовок Усунення агрегування феромагнітних частинок при електронно-мікроскопічних дослідженнях
Автор(и) О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 055 - 059
Заголовок Kінетика утворення згустків Ag на мікрокристалах AgBr при нормальному лазерному ефекті Гершеля
Автор(и) Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 088 - 096
Заголовок Структура і фізико-механічні властивості нк-TiN покриттів отриманих вакуумно-дуговим осадженням та осадження з ВЧ розрядом
Автор(и) А.Д. Погребняк, А.М. Махмуд, І.Т. Караша, Г.В. Кірік, Р.Ю. Ткаченко, А.П. Шипиленко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 097 - 105
Заголовок Особливості станів фторида кобальта
Автор(и) О.Г. Медведовська, Т.О. Федоренко, Г.К. Чепурних
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 125 - 130
Заголовок Управління параметрами GaAs:Si-p-n-структур при гіратронному опромінюванні
Автор(и) Г.О. Сукач, В.В. Кідалов
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 138 - 149
Заголовок Investigation on the Effects of Titanium Diboride Particle Size on Radiation Shielding Properties of Titanium Diboride Reinforced Boron Carbide-Silicon Carbide Composites
Автор(и) B. Buyuk, A.B. Tugrul, A.C. Akarsu, A.O. Addemir
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-4
Заголовок Numerical Study of Negative-Refractive Index Ferrite Waveguide
Автор(и) Muin F. Ubeid, Mohammed M. Shabat, Mohammed O. Sid-Ahmed
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-4
Заголовок The Role of Nano-sized Fraction on Spark Plasma Sintering the Pre-Alloyed Spark-Erosion Powders
Автор(и) G.E. Monastyrsky, P. Ochin, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-7
Заголовок Inductive-Type properties of (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-x Nanocomposites Produced by the Ion-Beam Sputtering in the Argon and Oxygen Ambient
Автор(и) T.N. Koltunowicz, P. Zhukowski, J.A. Fedotova, A.V. Larkin
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-4
Заголовок Prospects for the Application of Nanotechnologies to the Computer System Architecture
Автор(и) J. Partyka, M. Mazur
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-6
Заголовок Exact Ground States for Quasi 1D Systems with Hubbard Interaction
Автор(и) E. Kovács, Zs. Gulácsi
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-6
Заголовок Comparison of the Structural Configuration of Cobalt Nanoparticles on Titania and Titania Nanotube Supports
Автор(и) A.S. Afolabi, A.S. Abdulkareem, E. Muzenda
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-4
Заголовок Magnetic Properties of Fe/Cu Multilayers Prepared Using Pulsed-Current Electrodeposition
Автор(и) C. Rizal, Y. Ueda, B.R. Karki
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-3
Заголовок Nanostructured Al Doped SnO2 Films Grown onto ITO Substrate via Spray Pyrolysis Route
Автор(и) M. Benhaliliba, C.E. Benouis, Y.S. Ocak, F. Yakuphanoglu
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-3
Заголовок The Annealing Effects of ZnO Thin Films on Characteristic Parameters of Au/ZnO Schottky Contacts on n-Si
Автор(и) K. Akkilic, Y.S. Ocak, T. Kilicoglu, A. Toprak
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-3
Заголовок Thermal Reversible Breakdown and Resistivity Switching in Hafnium Dioxide
Автор(и) M.A. Danilyuk, D.B. Migas, A.L. Danilyuk, V.E. Borisenko, X. Wu, N. Raghavan, K.L. Pey
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-3
Заголовок Synthesis, Characterization and Performance Study of Phosphosilicate Gel-Sulfonated Poly (Ether Ether Ketone) Nanocomposite Membrane for Fuel Cell Application
Автор(и) C.K. Dhole, A. Nanda, K. Kargupta, S. Ganguly
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-4
Заголовок Critical Exponents in Percolation Model of Track Region
Автор(и) A.B. Demchyshyn, P.O. Selyshchev
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-3
Заголовок Structure of TiAlN Reactive Sputtered Coatings
Автор(и) V.N. Denisov, B.N. Mavrin, E.A. Vinogradov, S.N. Polyakov, A.N. Kirichenko, K.V. Gogolinsky, A.S. Useinov, V.D.  Blank, V. Godinho, D. Philippon, A. Fernandez
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-4
Заголовок Properties of the Window Layers for the CZTSe and CZTS Based Solar Cells
Автор(и) A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, M.M. Ivashchenko, I.Yu. Protsenko, H. Cheong
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-3
Заголовок Наноструктурні тонкі плівки NaBiTe2 та їх властивості
Автор(и) В.І. Білозерцева, Д.О. Гаман, Г.М. Хляп, А.О. Мамалуй, Н.Л. Дьяконенко, Л.Г. Петренко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-5
Заголовок Fabrication of Low-Roughness Au/Ti/ SiO2/Si Substrates for Nanopatterning of 16-Mercapto Hexadecanoic Acid (MHA) by Dip-Pen-Nanolithography
Автор(и) A. Kumar, P.B. Agarwal, S.K. Gupta, A.K. Sharma, D. Kumar, Chandra Shekhar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Заголовок Фильтрація об’ємних спінових хвиль на межі двох одновісних феромагнітних середовищ
Автор(и) Ю.І. Горобець, С.О. Решетняк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-3
Заголовок Design and Implementation of a Hybrid SET-CMOS Based Sequential Circuits
Автор(и) Anindya Jana, Rajatsuvra Halder, J.K. Sing, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-5
Заголовок Overview of Bottom-up Nano Electronics Materials and Its Application
Автор(и) Arpit Singh, Dr. Sangita, Aditi Sharma
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-8
Заголовок Nanostructure Zinc Oxide with Cobalt Dopant by PLD for Gas Sensor Applications
Автор(и) A.A. Yousif, N.F. Habubi, A.A. Haidar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-6
Заголовок Prospects of III-Vs for Logic Applications
Автор(и) U.P. Gomes, Y.K. Yadav, S. Chowdhury,  K. Ranjan, S. Rathi, D. Biswas
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-5
Заголовок Магніторезистивний ефект та магнітні параметри нанокристалічних плівок на основі Co, Fe, Ag та Cu
Автор(и) В.Б. Лобода, В.М. Коломієць, Ю.О. Шкурдода, В.О. Кравченко, Є.Г. Копанець
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-6
Заголовок Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Системи на основі двопотокової нестійкості
Автор(и) В.В. Куліш, О.В. Лисенко, А.Ю. Бруснік
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-7
Заголовок Квазірівноважні процеси в високозбуджених молекулах резазурину
Автор(и) П.О.Кондратенко, Ю.М.Лопаткін, Т.М.Сакун
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-7
Заголовок Зміна електрохімічних параметрів та провідних властивостей комірки з катодом на основі MgF2 у процесі циклювання
Автор(и) І.М. Гасюк, М.Я. Січка, В.В. Угорчук, Л.С. Кайкан, А.М. Бойчук
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-6
Заголовок Осциляції термоелектричних параметрів наноструктур PbTe:Bi на ситалі
Автор(и) Д.М. Фреїк, І.К. Юрчишин, М.О. Галущак, Я.С. Яворський, Ю.В. Лисюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-6
Заголовок Застосування волоконо-оптичних датчиків для визначення розмірів наночастинок у хімічних реакторах
Автор(и) О.М. Андреєв, А.Г. Лазаренко, А.В. Канаєв
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-4
Заголовок Структурні властивості стопів Zr – 12.5 % Nb та Zr – 25 % Nb з ГПУ та ОЦК ґратками: моделювання з перших принципів
Автор(и) В.О. Харченко, Д.О. Харченко, А.В. Дворниченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-6
Заголовок Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Нелінійна фізика прольотної секції
Автор(и) В.В. Куліш, О.В. Лисенко, А.Ю. Бруснік
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-7
Заголовок Нанокристали золота як підкладка для мікрораманівської спектроскопії
Автор(и) Т.І. Бородінова, В.Г. Кравець, В.Р. Романюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02039-1 - 02039-8
Заголовок Реалізація неоднорідного магнітного поля призмового мас-аналізатора
Автор(и) О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-3
Заголовок Preparation and Characterization of CuO Nanoparticles by Novel Sol-Gel Technique
Автор(и) Y. Aparna, K. Venkateswara Rao, P. Srinivasa Subbarao
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Заголовок Structure and Surface Analysis of SHI Irradiated Thin Films of Cadmium Telluride
Автор(и) Neelam Pahwa, A.D. Yadav, S.K. Dubey, A.P. Patel, Arvind Singh, D.C. Kothari
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-4
Заголовок Електрофізичні властивості та структура тонких плівок стеарату натрію (С17Н35СООNa)
Автор(и) O.В.  Гуцул, М.В. Шаплавський, В.З.  Слободян
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-5
Заголовок Асиметричність щільності розподілу об'ємного неcкомпенсованого заряду на кордоні металургійного p-n переходу
Автор(и) А.С. Мазінов, А.І. Шевченко, М.О.Биков
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Заголовок Вплив інтеркалювання кобальтом на властивості шаруватих кристалів In2Se3
Автор(и) В.Б. Боледзюк, А.Д. Шевченко, З.Р. Кудринський
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-4
Заголовок Моделювання процесів формування іонних пучків в зондах з розподіленими системами магнітних квадрупольних лінз
Автор(и) С.В. Колінько, О.Г. Пономарьов, О.О. Дрозденко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-5
Заголовок Вплив відпалу на оптичні властивості та дисперсію показника заломлення нанометрових плівок CdS
Автор(и) В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.Я. Тузяк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-4
Заголовок Вплив матеріалу підкладки на магніторезистивні та магніто-оптичні властивості плівкової системи Co/Fe
Автор(и) О.В. Федченко, А.І. Салтикова, С.І. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-6
Заголовок Закономірності зародкового механізму конденсації аморфних плівок халькогенідних напівпровідників
Автор(и) А.В. Далекорей, В.П. Іваницький, В.С. Ковтуненко, Р.О. Мешко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-7
Заголовок Comparative Study of Semiconductors Bismuth Iodate, Bismuth Triiodide and Bismuth Trisulphide Crystals
Автор(и) T.K. Patil, M.I. Talele
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-6
Заголовок Preparation and Characterization of NiO Thin Films by DC Reactive Magnetron Sputtering
Автор(и) Y. Ashok Kumar Reddy, A. Mallikarjuna Reddy, A. Sivasankar Reddy, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Заголовок Визначення розподілу за розмірами металічних наночастинок золота в гідрозолях зі спектрів плазмонного поглинання
Автор(и) І.М. Болеста, Р.В. Гамерник, О.М. Шевчук, О.О. Кушнір, І.І. Колич, Т.Є. Константинова, О.С. Заіченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Заголовок Effect of Mg Doping on the Structural and Optical Properties of CdS Nanoparticles Synthesized by co-Precipitation Method
Автор(и) G. Giribabu, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R.P. Vijayalakshmi, N. Madhusudhana Rao
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-5
Заголовок Процеси релаксації з високозбуджених станів в молекулярних системах на основі метиленового голубого
Автор(и) П.О. Кондратенко, Т.М. Сакун, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-7
Заголовок Отримання і оптичні властивості плівок ZnSе
Автор(и) Є.M. Софронова, Д.С. Софронов, В.В. Стариков, Д.І. Курбатов, А.С. Опанасюк, П.В. Матейченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-5
Заголовок Study of Growth, EDAX, Optical properties and Surface Morphology of Zinc Tartrate Crystals
Автор(и) S.J. Nandre, S.J. Shitole, R.R. Ahire
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Заголовок Особливості залежності коефіцієнта тензочутливості від деформації в металевих плівках
Автор(и) К.В. Тищенко, Л.В. Однодворець, C.J. Panchal, I.Ю. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-4
Заголовок Two Dimensional Coulomb Potential of Confined Excitons in Quantum Well Structures
Автор(и) M. Solaimani, M. Izadifard, H. Arabshahi, M.R. Sarkardei
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-5
Заголовок Simulation Based Analysis of Temperature Effect on Breakdown Voltage of Ion Implanted Co/n-Si Schottky Diode
Автор(и) Vibhor Kumar, J. Akhtar, Kulwant Singh, Anup Singh Maan
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Заголовок Maximum and Minimum Transmittance of a Structure Containing N-Identical Pairs of Left- and Right-Handed Materials
Автор(и) Muin F. Ubeid, Mohammed M. Shabat, Mohammed O. Sid-Ahmed
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-5
Заголовок Study of Some Optical Properties of Mixed SnO2-CuO Thin Films
Автор(и) N.F. Habubi, S.F. Oboudi, S.S. Chiad
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-4
Заголовок Nonlinear Optical Rectification of Confined Exciton in a ZnO/ZnMgO Strained Quantum Dot
Автор(и) N.S. Minimala, A. John Peter
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-5
Заголовок Irradiation Effects on Microstructure and Dielectric Properties of Ba[(Mg0.32Co0.02)Nb0.66]O3 [BMCN] Thin Films
Автор(и) N.V. Patel, Bhagwati Bishnoi, P.K. Mehta, Ravi Kumar, R.J. Choudhary, D.M. Phase, V. Ganesan, C.J. Panchal
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-4
Заголовок Формування прецизійного пучка протонів у зондовій системі з індивідуальними джерелами живлення магнітних квадрупольних лінз (результати експерименту)
Автор(и) Г.О. Пономарьова, Д.В. Магілін, Г.С. Воробйов, О.Г. Пономарьов
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-5
Заголовок Кінетики росту згустків Ag, створених лазерним світлом різних довжин хвиль на мікрокристалах AgBr
Автор(и) Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Заголовок Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини
Автор(и) О.В. Бовгира, Р.В. Бовгира, М.В. Коваленко, Д.І. Попович, А.С. Середницький,
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-6
Заголовок Structural Properties of ZnO Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition Technique
Автор(и) T.O. Berestok, D.I. Kurbatov, N.M. Opanasyuk, A.D. Pogrebnjak, O.P. Manzhos, S.M. Danilchenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-4
Заголовок Study of Photoluminescence Behaviour of Porous Silicon Samples Prepared at 20 mA Current Density
Автор(и) Fateh Singh Gill, Himanshu Gupta, L.P. Purohit, Pankaj K. Pal, Kiran Sharma, Neeraj Dhiman, R. Kumar, R.M. Mehra
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-3
Заголовок Optical Dispersion In Annealed Thin Films of S-doped a-Si:H Alloys
Автор(и) L.P. Purohit, H. Gupta, Pankaj K. Pal, A. Kumar, R. Kumar, R.M. Mehra
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-2
Заголовок Вивчення впорядкованих структур і фазових переходів субкарбіда ванадіюметодом дифракції нейтронів
Автор(и) М.Ю. Ташметов, В.Т. Ем, Ш. Макхамов, Н.Б. Ісматов, Ч.Х. Лі, Ю.Н. Чоі, О.Д. Погребняк, У.Х. Каландаров
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Заголовок Високодозова іонна імплантація в NiTi для поліпшення ефекту пам'яті форми та псевдопластичності
Автор(и) О.Д. Погребняк, С.М. Братушка, Н. Левінтант-Заєць
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-8
Заголовок Design of Broadband Optical Interference Filters Based on Six-Layer Period
Автор(и) A.P. Ovcharenko, V.I. Bilozertseva, D.A. Gaman, H.M. Khlyap, Duong Thi Nhu Tranh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-3
Заголовок Comparing the Ranking of Cobalt Coating Microstructures, Produced by Direct Current through Experimental Studies and the Analytic Hierarchy Process
Автор(и) H. Shirdastian, N. Towhidi, S.R. Allahkaram, M. Siadat Cheraghi
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Заголовок Вплив електричного поля на електронні властивості заміщених молекул дифенілу
Автор(и) О.А. Шовкопляс, Ю.М. Лопаткін, П.О. Кондратенко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-4
Заголовок Люмінесцентні властивості активованих Ce3 + тербій-алюмінієвих гранатів, синтезованих з використанням наноструктурованих реагентів
Автор(и) І.В. Березовська, Б.І. Заднепровський, М.І. Полєтаєв, Ю.А. Дорошенко, Н.П. Єфрюшина, О.В. Зубар, В.П. Доценко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-4
Заголовок Використання нанокомпозитних покриттів з різними фізико-хімічними характеристиками в тканинній інженерії
Автор(и) А.М. Гольцев, І.В. Рассоха, Т.Г. Дубрава, Л.В. Останкова, М.В. Останков, Є.A. Гордієнко, В.І. Сафонов, A.В. Зикова
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Заголовок Наноелектроніка: виникнення струму, нове формулювання закону Ома і моди провідності в концепції «знизу-вгору»
Автор(и) Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-15
Заголовок Preparation and Characterization of Antimony Doped Tin Oxide Thin Films Synthesized by Co-Evaporation of Sn and Sb using Plasma Assisted Thermal Evaporation
Автор(и) C. Jariwala, M. Dhivya, R. Rane, N. Chauhan, P.A. Rayjada, P.M. Raole, P.I. John
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-4
Заголовок Effect on Structural, Micro Structural and Optical Properties due to Change in Composition of Zn and Sn in ZnO:SnO2 Nanocomposite Thin Films
Автор(и) L.A. Patil, I.G. Pathan, D.N. Suryawanshi, D.M. Patil
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-4
Заголовок Structural Microstructural and Electrical Transport Studies of Ba(Fe0.25Eu0.25Nb0.5)O3
Автор(и) Devang D. Shah, P.K. Mehta, C.J. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Заголовок All-Solid-Thin Film Electrochromic Devices Consisting of Layers ITO / NiO / ZrO2 / WO3 / ITO
Автор(и) K.J. Patel, M.S. Desai, C.J. Panchal, H.N. Deota, U.B. Trivedi
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-3
Заголовок First Order Phase Transformation in Amorphous Ge25Se75 – xSbx Glasses
Автор(и) F.A. Al-Agel, F.M. Al-Marzouki, A.A. Al-Ghamdi, Shamshad A. Khan, M. Husain
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-4
Заголовок A.C. Conductivity of Ag Incorporated Se-Te-Bi Glassy Alloy
Автор(и) Anup Kumar, Pawan Heera, Raman Sharma
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-5
Заголовок Dielectric Properties and AC Conductivity Measurements of Amorphous Ge15Se85 Glass
Автор(и) Balbir Singh Patial, Neha, Jai Prakash, Rajesh Kumar, S.K. Tripathi, Nagesh Thakur
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-4
Заголовок Laser Induced Damage Studies on Al2O3, SiO2, and MgF2 Thin Films for Anti-Reflection Coating Application in High Power Laser Diode
Автор(и) G.G. Bhatt, A.L. Patel, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-4
Заголовок Kinetics of Amorphous-Crystalline Transformation of Some Se-Te-In Chalcogenide Glasses Using Gao and Wang Model
Автор(и) Balbir Singh Patial, Nagesh Thakur, S.K. Tripathi
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-4
Заголовок Fabrication and Characterization of Al/p-CuInAlSe2 Thin Film Schottky Diodes
Автор(и) Usha Parihar, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-5
Заголовок Effect of Rapid Thermal Annealing of CIGS Thin Film as an Absorber Layer
Автор(и) J.R. Ray, M.S. Desai, C.J. Panchal, Bharati Rehani, P.K. Mehta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-7
Заголовок Field Emission Behaviour of the Single Wall Carbon Nanotubes Grown by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) System
Автор(и) Avshish Kumar, Shama Parveen, Samina Husain, Javid Ali, Harsh, M. Husain
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-3
Заголовок Solar Cell Parameters Extraction from a Current-Voltage Characteristic Using Genetic Algorithm
Автор(и) Sanjaykumar J. Patel, Ashish K. Panchal, Vipul Kheraj
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-3
Заголовок Phase Transition Sensitive Schottky Barriers In Ga-Si(P) Contacts
Автор(и) B.P. Modi, J.M. Dhimmar, K.D. Patel
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-3
Заголовок Modeling of Si-QD Solar Cell in MATLAB
Автор(и) S.S. Bohra, A.K. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-3
Заголовок Mechanochemically Synthesized CIGS Nanocrystalline Powder for Solar Cell Application
Автор(и) Bharati Rehani, J.R. Ray, C.J. Panchal, Hamza Master, R.R. Desai, P.B. Patel
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-4
Заголовок Control of Switching Characteristics of Silicon-based Semiconductor Diode Using High Energy Linear Accelerator
Автор(и) N. Harihara Krishnan, Vikram Kumar Yadav, N. Anandarao, K.N. Jayaraman, S. Govindaraj, Ganesh Sanjeev, K.C. Mittal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-4
Заголовок Characterization of GaN Nanorods Fabricated Using Ni Nanomasking and Reactive Ion Etching: A Top-Down Approach
Автор(и) Ashutosh Kumar, Michael Latzel, C. Tessarek, S. Christiansen, R. Singh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-3
Заголовок Characterization of CoTiO3 Nanocrystallites Prepared by Homogeneous Precipitation Method
Автор(и) Ming-Wei Li, Xiao-Mei Gao, Yin-Ling Hou, Cheng-Yang Wang
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-3
Заголовок Просторово-часові коливання релаксаційного та претурбулентного типу в ідеальних обмежених аморфних сплавах
Автор(и) И.Б. Краснюк, Т.М. Мельник, Р.М. Таранець, В.М. Юрченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-8
Заголовок Оптичні спектри та колір колоїдів срібла
Автор(и) М.Л. Дмитрук, С.З. Малинич, І.Є. Мороз
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-8
Заголовок Вплив відпалу кристала на орієнтаційну залежність ядерного квадрупольного резонансу в InSe
Автор(и) В.О. Хандожко, М.Д. Раранський, В.Н. Балазюк, З.Д. Ковалюк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-3
Заголовок Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі
Автор(и) Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, І.С. Биліна, Т.С. Люба
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03054-1 - 03054-6
Заголовок Особливості переносу зарядів у системі поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автор(и) Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03052-1 - 03052-6
Заголовок A Comparative Performance Study of Hybrid SET-CMOS Based Logic Circuits for the Estimation of Robustness
Автор(и) Biswabandhu Jana, Anindya Jana, Jamuna Kanta Sing, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03057-1 - 03057-6
Заголовок Processes of Defragmentation, Thermocapillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Gold from Mineral Raw Materials and Technogenic Products within Laser Radiation Field
Автор(и) A.P. Kuzmenko, I.V. Khrapov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03056-1 - 03056-4
Заголовок Про деякі удосконалення іонного мікрозондового аналізатора
Автор(и) О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-5
Заголовок Фотолюмінесценція та оптичне поглинання чистого нанокристалічного ТiО2анатазу та рутилу при кімнатній температурі
Автор(и) Л. Кернажицький, В. Шимановська, T. Гаврилко, В. Наумов, Л. Федоренко, В. Кшнякін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-8
Заголовок Спосіб визначення концентрації та локалізації мажорних домішок (Mg, Na, K) біологічного апатиту мінералізованих тканин
Автор(и) С.М. Данильченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-5
Заголовок Структура і фазовий склад апатиту костної тканини кальцинованих фрагментів аорти при остеопорозі
Автор(и) Я.В. Хижня, О.В. Атаман, О.С. Станіславов, В.М. Кузнецов, С.М. Данильченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-4
Заголовок ZnO-CdS Powder Nanocomposite: Synthesis, Structural and Optical Characterization
Автор(и) Dinesh Saini, R.K. Duchaniya
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-3
Заголовок Effect of pH Variation on the Structural and Optoelectronic Properties of Zinc Sulfide Nanoparticles Capped with Sodium Carboxymethyl Cellulose
Автор(и) I. Ahemen, O. Meludu, E. Odoh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Заголовок Influence of the Substrates Nature on Optical and Structural Characteristics of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Technique
Автор(и) Sumanta Kumar Tripathy, Bhabani Prasad Hota
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-5
Заголовок Фрикційна анізотропія металевих наночастинок адсорбованих на графені
Автор(и) О.В. Хоменко, М.В. Проданов, М.О. Хоменко, Б.О. Красуля
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-8
Заголовок Photovoltaic Properties of Poly (3-Hexylthiophene): [6, 6]-Phenyl C61-Butyric Acid 3-Ethylthiophene Thin Films
Автор(и) B.M. Omer
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-4
Заголовок Analog and RF Performance Evaluation of Dual Metal Double Gate High-k Stack (DMDG-HKS) MOSFETs
Автор(и) Santosh K. Gupta, S. Baishya
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-8
Заголовок Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3 / p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару
Автор(и) З.Д. Ковалюк, В.М. Катеринчук, З.Р. Кудринський, О.С. Литвин
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Заголовок Spectroscopic Characterization of GaAs and AlxGa1 – xAs / AlyGa1 – yAs Quantum Well Heterostructures
Автор(и) Mirgender Kumar, V.P. Singh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-4
Заголовок Electron States and Quasienergy Spectrum of the Graphene Exposed to the Electromagnetic Wave
Автор(и) S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’, O.S. Nikitina
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Заголовок Modeling Optical and Electronic Properties of Silica Nano-Clusters in Silicon Rich Oxide Films
Автор(и) N.D. Espinosa-Torres, J.F.J. Flores-Gracia, J.A. Luna-López, A. Morales-Sánchez, J.L. Sosa-Sánchez, J.C. Ramírez-García
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-6
Заголовок Characterization of Coated Fe-Doped Zinc Oxide Nanostructures
Автор(и) M. Benhaliliba, Y.S. Ocak, A. Tab
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-4
Заголовок Stress Topology within Silicon Single-Crystal Cantilever Beam
Автор(и) A.P. Kuzmenko, D.I. Timakov, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov, L.V.Odnodvorets
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Заголовок Justification of Visualization Technique of Domain Structure with Raman Scattering
Автор(и) A.P. Kuzmenko, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov, N.I. Shumakova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-4
Заголовок Low Temperature Electrical Resistivity Studies in Lead Thin Films
Автор(и) A.W. Manjunath, T. Sankarappa, R. Ramanna, J.S. Ashwajeet, T. Sujatha, P. Sarvanan
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-3
Заголовок High Sensitivity Magnetic Sensors Based on Off-diagonal Magnetoimpedance in Amorphous FeCoSiB Wires
Автор(и) N.A. Yudanov, L.V. Panina,, A.T. Morchenko, V.G. Kostishyn, P.A. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Заголовок Magneto-Ellipsometry Investigations of Multilayer Nanofilms of Fe and Co
Автор(и) A.T. Morchenko, L.V. Panina, V.G. Kostishyn, N.A. Yudanov, S.P. Kurochka, A.A. Sergienko, R.D. Piliposyan, N.N. Krupa
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Заголовок Effective Impedance Method for In situ Ellipsometry Analysis of Magnetic Films
Автор(и) L.V. Panina, A.T. Morchenko, L.V. Kozhitov, P.A. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-4
Заголовок Method for the Determination of Magnetoelastic and Elastic Constants of Weak Ferromagnets
Автор(и) A.P. Kuzmenko, E.A. Zhukov, A.V. Kaminsky, V.I. Zhukova, M.E. Adamova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-3
Заголовок Features in Formation and Properties of Langmuir-Blodgett Monolayers
Автор(и) A.P. Kuzmenko, I.V. Chuhaeva, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-2
Заголовок Features of Ion-Electronic Emission from Surface of Semiconductors
Автор(и) A. Kurochka, A. Sergienko, S. Kurochka, V. Kolybelkin, S.G. Emelyanov, E.V. Yakushko, L.M. Chervjakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-3
Заголовок Atomic Force Analysis of Elastic Deformations of CD
Автор(и) A. Kuzmenko, A. Kuzko, D. Timakov, M. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-2
Заголовок Synthesis and Identification of Zinc Oxide Nanoparticles as Precursor for Getting Zinc-Based Biologically Active Additives
Автор(и) S.L. Larin, E.Y. Orlov, N.A. Borsch, L.A. Gorbacheva, E.V. Budko, A.A. Khabarov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04032-1 - 04032-2
Заголовок Mechanisms of Ions Adsorption by Nanodiamonds in Aqueous Suspensions
Автор(и) K.A. Laptinskiy, S.A. Burikov, T.V. Laptinskaya, J.M. Rosenholm, O.A. Shenderova, I.I. Vlasov, T.A. Dolenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-3
Заголовок Influence of Brownian Diffusion on Levitation of Bodies in Magnetic Fluid
Автор(и) V. Bashtovoi, A. Reks, S. Klimovich, А. Motsar, P. Ryapolov, A. Storozhenko, I. Shabanova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-3
Заголовок “The Thermal Wave” in Technology of Crystal Growth from the Melt
Автор(и) V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, Yn.N. Parkhomenko, L.V. Kozhitov, L.M. Cherjakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-2
Заголовок Mechanisms of Microwave Absorption in Carbon Compounds from Shungite
Автор(и) S. Emelyanov, A. Kuzmenko, V. Rodionov, M. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-3
Заголовок Features of Structure of Magnetron Films Si3N4 and SiC
Автор(и) A.P. Kuzmenko, A.S. Chekadanov, S.V. Zakhvalinsky, E.A. Pilyuk, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-3
Заголовок The Structure and Content Peculiarities of Carbon Material Obtained under the Polyacrylonitrile Infra-red Heating
Автор(и) L.V. Kozhitov, N.Ch. V’et, V.V. Kozlov, S.G. Emelyanov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-3
Заголовок The Study of Anisotropy and Domain Condition of Permalloy Thin Films
Автор(и) A.V. Morozov, V.P. Alekseev, V.A. Naumov, V.V. Morozov,
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-4
Заголовок Correlation between Phase-Structural State and Magnetic Characteristics of Spin-Valve Systems Based on Fe, Co and Au
Автор(и) M.H. Demydenko, A.P. Kuzmenko, S.I. Protsenko, O.V. Fedchenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-6
Заголовок Stimulation of Seed Viability by Means of Dispersed Solutions of Copper and Silver Nanoparticles
Автор(и) S.N. Maslobrod, Yu.A. Mirgorod, V.G. Borodina, N.A. Borsch
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-3
Заголовок Mechanisms of Fractal Formation in Colloidal Carbon-Bearing Natural System
Автор(и) A.P. Kuzmenko, V.V. Chakov, Chan Nyein Aung, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-3
Заголовок Fluctuations of the Solitary Bubble at the Separation from the Air Cavity, Compressed by the Magnetic Field in Magnetic Liquid
Автор(и) M.L. Boev, V.M. Polunin, O.V. Lobova, I.A. Shabanova, L.M. Chervjakov, A.N. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Заголовок Magnetoresistance and Anomalous Hall Effect of InSb Doped with Mn
Автор(и) A.V. Kochura, B.A. Aronzon, M. Alam, A. Lashkul, S.F. Marenkin, M.A. Shakhov, E.P. Kochura, E. Lahderanta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-6
Заголовок Statics of Magnetic Fluid Drop with Compound Magnetic Core in a Wedge-Shaped Channel
Автор(и) V. Bashtovoi, S. Klimovich, А. Motsar, A. Reks, P. Ryapolov, A. Storozhenko, I. Shabanova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-4
Заголовок Magnetic Properties of AIIBIVCV2 Compounds Doped with Mn
Автор(и) A.V. Kochura, S.V. Ivanenko, A. Lashkul, E.P. Kochura, S.F. Marenkin, I.V. Fedorchenko, A.P. Kuzmenko, E. Lahderanta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Заголовок Properties and Technology for Quasi-Composite Blanket Using Natural Reinforcement of the Metal by Strain Affected Areas
Автор(и) A. Kirichek, D. Soloviev
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-5
Заголовок Influence of Mass Transfer Processes on Couette Flow of Magnetic Fluid
Автор(и) V.G. Bashtovoi, S.G. Pogirnitskaya, R. Kuzhir, V.M. Polunin, P.A. Ryapolov, I.A. Shabanova, A.M. Storozhenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-3
Заголовок Influence of the Ratio of Metal Composed Nanocomposites Fe-Co / C on Phase Composition
Автор(и) L.V. Kozhitov, A.P. Kuzmenko, S.L. Kozhitov, D.G. Muratov,, V.A. Harseev, V.V. Rodionov, A.V. Popkova, K.E. Matveev, E.V. Yakushko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-3
Заголовок Nanostructure Changes in Iron-Carbon Alloys as a Result of Impulse Deformation Wave Action
Автор(и) A.V. Kirichek, D.L. Soloviyev
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Заголовок Practical Simulation of Magnetic Field of Permanent Magnets System to Explore Size of Magnetic Nanoparticles
Автор(и) E. Postnikov, A. Storozhenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Заголовок The Synthesis of Metalcarbon Nanocomposite Ni / C on the Basis of Polyacrylonitrile
Автор(и) L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, E.V. Yakushko, S.L. Kozhitov, A.G. Savchenko, I.V. Shchetinin, S.G. Emelyanov, L.M. Chervjakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-4
Заголовок Preparation of Emulsion Polymerization from Styrene Vinylpyrrolidone and Studying their Thermal Stability and Electrical Conductivity
Автор(и) Azza Mazrouaa, Abdelfatah Badawi, Nahla Mansour, Mohamed Fathy, Maher Elsabee
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-5
Заголовок Interrelation of Shape and Structure of Domain Walls with Magnetic Inhomogeneities
Автор(и) A.P. Kuzmenko, P.V. Abakumov, L.I. Roslyakova, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-2
Заголовок Piezoelectric Characteristics of LiNbO3 Thin-film Heterostructures via Piezoresponse Force Microscopy
Автор(и) D.A. Kiselev, S.V. Ksenich, R.N. Zhukov, A.S. Bykov, M.D. Malinkovich, V.V. Shvartsman, D.C. Lupascu, Yu.N. Parkhomenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04041-1 - 04041-3
Заголовок Formation of Spherical Nanoparticles BaTiO3 by Peroxide Method
Автор(и) A. Kuzmenko, A. Sizov, O. Yacovlev, N. Emelianov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-2
Заголовок Kinetic Characteristics, Phase and Structural Changes in Electrical Materials and Devices
Автор(и) A. Kuzmenko, E. Grechushnikov, V. Kharseev, M. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-3
Заголовок Microfluidic Mechanics and Applications: a Review
Автор(и) Sandeep Arya, Saleem Khan, Akhil Vaid, Harneet Kour, Parveen Lehana
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-12
Заголовок FT-IR, Thermal and Optical Studies of Gel Grown Cobalt Tartrate Crystals
Автор(и) S.J. Nandre, S.J. Shitole, R.R. Ahire
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04050-1 - 04050-5
Заголовок Critical Dependence of Polarization Phenomena on Conductivity in Ferroelectric Polymers
Автор(и) S.N. Fedosov, H. von Seggern
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04056-1 - 04056-9
Заголовок Моделювання механічно з’єднаного три-перехідного сонячного елементу GaInP / GaAs / Si
Автор(и) О.Б. Гниленко, С.В. Плаксін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04057-1 - 04057-6
Заголовок Comparison of Atomic Level Simulation Studies of MOSFETs Containing Silica and Lantana Nanooxide Layers
Автор(и) K. Bikshalu, M.V. Manasa, V.S.K. Reddy, P.C.S. Reddy, K. Venkateswara Rao
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04058-1 - 04058-3
Заголовок Elastic, Optoelectronic and Thermal Properties of Boron Phosphide
Автор(и) S. Daoud, N. Bioud, L. Belagraa, N. Lebgaa
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04061-1 - 04061-6
Заголовок Effect of Substrates Types on CO Gas Sensing of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Method
Автор(и) Sumanta Kumar Tripathy, Bhabani Prasad Hota, V. Siva Jahnavy
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04055-1 - 04055-5
Заголовок Спектри екстинкції водних золів наночастинок сріблаяк характеристика їх розміру та полідисперсності
Автор(и) А.Р. Киця, О.В. Решетняк, Л.І. Базиляк, Ю.М. Гринда
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04064-1 - 04064-4
Заголовок Модель молекулярного перемикача на основі молекули пероксиду водню
Автор(и) А.Г. Малашенко, Т.М. Сакун, П.А. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-4
Заголовок Синтез і спектри фотолюмінесценції композитних плівок з нанокристалами сульфіду кадмію
Автор(и) Д.В. Корбутяк, С.В. Токарєв, О.М. Шевчук, Г.А. Ільчук, В.С. Токарев, С.І. Будзуляк, А.О. Курик
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-5
Заголовок Використання трансформаторного плазмотрона для синтезу нанопорошку кремнію
Автор(и) І.Ю. Тищенко, П.О. Кузема
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04074-1 - 04074-4
Заголовок Magnetoresistive Properties of Quasi Granular Film Alloys FeхPt1 – х at the Low Concentration of Pt Atoms
Автор(и) I.Yu. Protsenko, P.K. Mehta, L.V. Odnodvorets, C.J. Panchal, K.V. Tyschenko, Yu.M. Shabelnyk, N.I. Shumakova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-5
Заголовок Зародкоутворення золота в електричному полі на поверхні темплату
Автор(и) М.Ю. Барабаш, Е.Л. Мартинчук, Д.О. Гринько, Р.В. Литвин
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-6
Заголовок Formation of Biphasic State in Vacuum-Arc Coatings Obtained by Evaporation of Ti-Al-Zr-Nb-Y Alloy in the Atmosphere of Nitrogen
Автор(и) V.M. Beresnev, O.V. Sobol, I.N. Toryanik, A.A. Meylekhov, U.S. Nyemchenko, P.V. Turbin, I.V. Yakushchenko, M.O. Lisovenko
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-3
Заголовок Нанокомпозитні апатит-біополімерні матеріали та покриття для біомедичного застосування
Автор(и) Л.Ф. Суходуб, Г.О. Яновська, Л.Б. Суходуб, В.М. Кузнецов, О.С. Станіславов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-16
Заголовок Теорія Ландау в області фазових переходів першого роду
Автор(и) О.Г. Медведовска, Ю.М Лопаткін, Т.О. Федоренко, Г.К. Чепурних
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-8
Заголовок Effect of Composition on Optical and Thermoelectric Properties of Microstructured p-type (Bi2Te3)x(Sb2Te3)1 – x Alloys
Автор(и) K. Sharma, M. Lal, V.K. Gumber, A. Kumar, N. Chaudary, N. Goyal
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-6
Заголовок Synthesis, Characterization and Density Functional Study of LiMn1.5Ni 0.5O4 Electrode for Lithium ion Battery
Автор(и) M. Aruna Bharathi, K. Venkateswara Rao, M. Sushama
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-5
Заголовок Simulation Study on the Open-Circuit Voltage of Amorphous Silicon p-i-n Solar Cells Using AMPS-1D
Автор(и) B.M. Omer, F.A. Mohammed, A. Seed Ahmed Mahgoub
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-4
Заголовок Наноелектроніка: термоелектричні явища в концепції «знизу-вгору»
Автор(и) Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-9
Заголовок Аналіз теплопровідності полімерних нанокомпозитів наповниних вуглецевими нанотрубками та технічним вуглецем
Автор(и) Р.В. Дінжос, Н.М. Фіалко, Е.А. Лисенков
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-6
Заголовок Отримання плівок ZnSe методом гідрохімічного осадження
Автор(и) Д.С. Софронов, О.М. Софронова, О.І. Костенюкова, В.В. Стариков, О.М. Лебединский, П.В. Матейченко, А.С. Опанасюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Заголовок Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу
Автор(и) О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-5
Заголовок Трибологічні властивості нанорозмірних систем, що містять вуглецеві поверхні
Автор(и) О.В. Хоменко, М.В. Проданов, К.П. Хоменко, Д.С. Трощенко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-12
Заголовок Модельна оцінка впливу розмірів, форми та стану поверхні нанокристалів апатиту на відхилення співвідношення Са / Р від стехіометричного значення
Автор(и) С.М. Данильченко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-5
Заголовок Анізотропний хімічний реактор з кореляційно-спектроскопічним контролем розмірів на-ночастинок
Автор(и) А.Г. Лазаренко, О.М. Андреєв, А.В. Канаєв, К. Шор
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-4
Заголовок Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму
Автор(и) В.І. Мандзюк, Н.І. Нагірна, Р.П. Лісовський
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-6
Заголовок Surface Morphological Studies of Solar Absorber Layer Cu2ZnSnS4 (CZTS) Thin Films by Non-vacuum Deposition Methods
Автор(и) Chandra Sekhar Kanuru, G.L. Shekar, L. Krishnamurthy, R. Gopal Krishne Urs
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-5
Заголовок Double Peak Behavior of Resistivity-Temperature Curves in (Nd / Pr)0.67Sr0.33MnO3 Manganites
Автор(и) Bharat Singh, Naresh Kumar, Masroor Ahmad Bhat, Rajneesh Mohan, S. Bhattacharya, N.K. Gaur
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-3
Заголовок Interaction of Glucose with ZnO Nanoparticles
Автор(и) P.K. Samanta, A.K. Bhunia, T. Kamilya
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-2
Заголовок Investigation of CNTFET Performance with Gate Control Coefficient Effect
Автор(и) S.A. Khan, M. Hasan, S.M. Mominuzzaman
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-4
Заголовок Response of Ag Thick Film Microstripline due to Superstrate Strontium Substituted Bismuth Manganites
Автор(и) S.N. Mathad, R.N. Jadhav, Varsha Phadatare, Vijaya Puri
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-3
Заголовок Evaluation of Vertical Coherence Length, Twist and Microstrain of GaAs / Si Epilayers Using Modified Williamson-Hall Analysis
Автор(и) Ravi Kumar, Tapas Ganguli, Vijay Chouhan, V.K. Dixit, Puspen Mondal, A.K. Srivastava, C. Mukherjee, T.K. Sharma
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-7
Заголовок Структурні, магнітні та магніторезистивні властивості трикомпонентного плівкового сплаву Ni-Fe-Co
Автор(и) Я.М. Литвиненко, І.М. Пазуха, В.В. Бібик
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-7
Заголовок Механізм виникнення та нейтралізація залишкової трибоелектрики при скануванні кремнієвим зондом атомно-силового мікроскопу діелектричних поверхонь
Автор(и) М.О. Бондаренко, С.О. Білокінь, В.С. Антонюк, Ю.Ю. Бондаренко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-5
Заголовок Аналіз елементного складу плівок Cu2ZnSnSe4 методами PIXE та μ-PIXE
Автор(и) А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, Д.В. Магілін, А.А. Пономарев, Х. Чеонг
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-4
Заголовок Міжзеренні межі і електричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3
Автор(и) Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Л.Й. Межиловська, І.Б. Гатала, С.І. Мудрий
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-7
Заголовок Фазовий склад та магнітні властивості плівкових систем на основі Fe (Co) та Gd (Dy)
Автор(и) С.І. Воробйов, І.В. Чешко, А.М. Чорноус, Х. Ширзадфар, О.В. Шутилєва
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-8
Заголовок Масив наночастинок золота на напівпровідникових плівках CdS: одержання, морфологія та оптичні властивості
Автор(и) В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.І Тузяк, І.Р. Зачек, В.М. Родич
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-4
Заголовок Вплив термічної та радіаційної дій на фазовий склад, структуру й напружено-деформований стан покриттів системи Ti-W-B, осаджених з іонно-атомних потоків
Автор(и) О. А. Шовкопляс, О. В. Соболь
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-6
Заголовок Люмінесценція монокристалів бромистого кадмію із додаванням домішки срібла
Автор(и) Н.С. Стецик, В.Г. Антонюк, М.М. Рудка
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-3
Заголовок Структурні властивості та елементний склад імплантованих Au+ плівок ZnO:Al, отрима-них золь-гель методом
Автор(и) О.Д. Погребняк, Т.О. Бересток,, А.С. Опанасюк, Y. Takeda, K. Oyoshi, F.F. Komarov, J. Kassi
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-5
Заголовок Аналіз елементного складу та профілів розподілу нітридного наноструктурного покриття на основі TiHfVNbZr високоентропійного сплаву
Автор(и) А.А. Багдасарян, Є. Смирнова, П. Конарски, M. Miśnik, A. Zawada
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-5
Заголовок Experimental Study of Coherent Summation of Radiation from Two Widely Aperture Pulsed
Автор(и) V.E. Rogalin, I.A. Kaplunov, I.K. Babaev, Yu.M. Vaskovsky, M.I. Zhavoronkov, V.M. Ivanov, A.S. Korenev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-3
Заголовок Labyrinth Domain Structure in the Models with Long-range Interaction
Автор(и) V.Yu. Kapitan, K.V. Nefedev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Заголовок Analyze of Microstructure of Composition Material Al-Si-Fe System
Автор(и) V.A. Andreyachshenko, A.B. Naizabekov, V.V. Bassov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-3
Заголовок Formation of Polymer Films in Organic Photovoltaic Systems
Автор(и) M.N. Orlova, L.I. Kolesnikova, I.V. Schemerov, S.I. Didenko
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-4
Заголовок Distribution of Exchange Interaction Fields for 2D and 3D Systems of Spherical Dipoles
Автор(и) A.G. Makarov, K.V. Nefedev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Заголовок Concentration Transitions on the Crystalline Lattices
Автор(и) N.A. Gorenko, K.V. Nefedev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-3
Заголовок Piezoelectric Properties of BaTiO3 Nanoparticles with Surfaces Modified by Hydroxyl Groups
Автор(и) N. Emelianov, P. Belov, A. Sizov, O. Yacovlev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-2
Заголовок Photosensitive AlGaAs / GaAs Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy
Автор(и) M.A. Bazalevsky, G.I. Koltsov, S.I. Didenko, S.Yu. Yurchuk, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, V.N. Murashev, I.P. Kazakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-3
Заголовок Thermal and Magnetic Field Sensors Based on Injection-coupled Devices
Автор(и) V.N. Murashev, S.A. Legotin, P.A. Ivshin, K.I. Tapero, O.I. Rabinovich, D. Elnikov, A.A. Krasnov, K.A. Kuz’mina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Заголовок 3D-Self-Assemblage and Self-Organization on Natural Colloidal Microinclusions in Mineral Sediments
Автор(и) A.P. Kuzmenko, Chan Nyein Aung, V.V. Rodionov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-6
Заголовок Small Angle X-ray Scattering in Thin Iron Films
Автор(и) A.S. Chekadanov, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelyanov, L.M. Chevyakov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-3
Заголовок Synthesis of the Carbon Nanomaterials Based on Renewable Bioresources
Автор(и) N.A. Chan, V.V. Chakov, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelyanov,L.M. Chervyakov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Заголовок The Synthesis of Nanodispersed Magnetite Using Electrochemical Method
Автор(и) S.Z. Kalaeva, N.S. Yamanina, V.M. Makarov, I.N. Zaharova, A.M. Shipilin, A.N. Solovyova, M.E. Terzi
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-2
Заголовок Вплив термічного фактора на фазово-структурні й субструктурні станиіонно-плазмових покриттів квазібінарної системи TiC-WC
Автор(и) О.В. Соболь, О.А. Шовкопляс
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03071-1 - 03071-4
Заголовок Production of Quasicomposite Surface Layer of a Metal Material by Shock Wave Strain Hardening
Автор(и) A.V. Kirichek, D.L. Soloviev, A.Y. Altukhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03070-1 - 03070-4
Заголовок Deformation Wave Hardening of Metallic Materials
Автор(и) A.V. Kirichek, D.L. Solov’ev, A.Yu. Altuhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03069-1 - 03069-4
Заголовок On Properties of Magneto-dielectric Composites in the Effective Medium Approximation
Автор(и) A.T. Morchenko, L.V. Panina, S.V. Podgornaya, V.G. Kostishyn, P.A. Ryapolov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03073-1 - 03073-6
Заголовок Prospects for Use of Electrohydrodynamic Dispersion of Charged Meniscus and Jets in the Development and Creation of New Materials and Processes
Автор(и) A.I. Zhakin, А.Е. Kuz’ko, P.А. Belov, N.А. Emelianov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03065-1 - 03065-2
Заголовок Thermoelectric Properties of Compacted Micro- and Nanodisperse Graphite Materials
Автор(и) I.M. Golev, V.N. Sanin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03063-1 - 03063-2
Заголовок Features of Electronic Emission from Surface of Dielectric Thin-film Materials with Ion-beam Etching
Автор(и) A. Kurochka, A. Sergienko, S. Kurochka, V. Kolybelkin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-3
Заголовок RF Magnetron Sputtering of Silicon Carbide and Silicon Nitride Films for Solar Cells
Автор(и) V.S. Zakhvalinskii, E.A. Piljuk, I.Yu. Goncharov, V.G. Rodriges, A.P. Kuzmenko, S.V. Taran, P.A. Abakumov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03062-1 - 03062-3
Заголовок Structural, Dimensional and Thermoelectric Properties of Melt Spun p-Bi0,5Sb1,5Te3
Автор(и) A.A. Melnikov, V.G. Kostishin, S.A. Kichik, V.V. Alenkov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03061-1 - 03061-4
Заголовок Theoretical Studies of the Structure of the Metal-carbon Composites on the Base of Acryle-nitrile Nanopolimer
Автор(и) I.V. Zaporotskova, N.A. Anikeev, L.V. Kojitov, O.A. Davletova, A.V. Popkova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-3
Заголовок Temperature and Concentration Effects of Aqueous Solution of Sodium Octanoate on Micelle Formation Measured by Small angle X-ray Scattering
Автор(и) A.P. Kuzmenko, A.S. Chekadanov, U.A. Mirgorod, T.A. Dolenko, S.A. Burikov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-3
Заголовок Influence of Magnetic Pulseprocessing on Oxide Materials Physics and Mechanical Properties
Автор(и) M.N. Shipko, V.V. Korovushkin, A.V. Smagina, V.G. Kostishyn, L.V. Kozhitov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03060-1 - 03060-5
Заголовок Influence of Electroconductive Additives in the Positive Electrode Material on Morphology, Structure and Characteristics of the Lead-acid Batteries
Автор(и) A.P. Kuzmenko, E.A. Grechushnikov, V.A. Kharseev, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-4
Заголовок Microstructural Barrier-locking Formation Mechanism of Dispersed Current-forming Components of Current Power Supply
Автор(и) A.P. Kuzmenko, E.A. Grechushnikov, V.A. Kharseev, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-3
Заголовок The Development of the Effective Way of Chromium-containing Wastewater Treatment by Means of Modified Sorbents
Автор(и) A.K. Adryshev, G.K. Daumova, A.A. Hayrullina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-2
Заголовок Influence of Structural Features and Physico-chemical Properties of Metal-carbon Nanocomposites with Ferromagnetic Metal Inclusions on Microwave Radiation
Автор(и) L. Kozhitov, A. Kuzmenko, D. Muratov, V. Rodionov, A. Popkova, E. Yakushko, M. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Заголовок Induction of Polymerization of the Surface Nanostructures of the Electrodes by Electric Field
Автор(и) S.G. Еmelyanov, A.E. Kuz'ko, A.V. Kuz'ko, A.P. Kuzmenko, P.A. Belov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03057-1 - 03057-3
Заголовок The Use of GPUs for Solving the Computed Tomography Problem
Автор(и) A.E. Kovtanyuk
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-4
Заголовок Features of the Rotational Kinetic of Magnetic Fluid Nanoparticles
Автор(и) A.M. Storozhenko, P.A. Ryapolov, A.O. Tantsyura, V.M. Polunin, I.M. Aref'ev, T.A. Aref'eva, Yu.B. Kazakov, Yu.A. Neruchev, V.I. Korotkovskii
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03056-1 - 03056-4
Заголовок Crystal Growth Mechanism in" Synthesis-solute-diffusion" Method in Ultrasonic Field
Автор(и) V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, S.G. Emelyanov, Yu.N. Parkhomenko, L.V. Kozhitov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Заголовок Defragmentation, Thermocapillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Inclusions of Noble Metals in Laser Processing
Автор(и) A.P. Kuzmenko, N.A. Leonenko, I.V. Khrapov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03054-1 - 03054-2
Заголовок Dynamics of Domain Walls in Iron Borate and Yttrium Orthoferrite in Alternating and Constant Magnetic Fields
Автор(и) M.E. Adamova, E.A. Zhukov, A.V. Kaminsky, O.Yu. Komina, A.P. Kuzmenko, Yu.I. Shcherbakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03053-1 - 03053-2
Заголовок Thermodynamic Analysis of Equilibrium Condition of Carbon-containing Atmospheres in Nanosized Carbide Structures Formation
Автор(и) L.I. Roslyakova, I.N. Roslyakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-2
Заголовок Effect of Bias Fields on off-Diagonal Magnetoimpedance (MI) Sensor Performance
Автор(и) N.A. Yudanov, A.A. Rudyonok, L.V. Panina, A.V. Kolesnikov, A.T. Morchenko, V.G. Kostishyn
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-4
Заголовок The Modified Fibrous Material on the Basis of Polyethyleneterephthalate and Metal / Carbon Nanostructures
Автор(и) Yu.M. Vasilchenko, M.Yu. Vasilchenko, V.A. Bazhenov, K.P. Shirobokov, M.N. Strelkov, A.V. Perevoshchikova, M.M. Kazantsev, S.A. Chevychelov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-2
Заголовок Morphological Features of Gallium Arsenide Crystals Grown at Low-frequency Influences to the Crystallization Front
Автор(и) V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, L.V. Kozhitov, Yu.N. Parkhomenko, L.M. Chervjakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-4
Заголовок Gallium Arsenide Czokhralski Crystal Growth with High Oscillatory Influences
Автор(и) V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, S.G. Emelyanov, Yu.N. Parkhomenko, L.V. Kozhitov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-2
Заголовок Localized Electrospark Impacts on Thin Metal Films
Автор(и) A.P. Kuzmenko, A.E. Kuz'ko, D.I. Timakov, L.I. Roslyakova, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-3
Заголовок The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites NiCo / C on Based of Polyacrylonitrile
Автор(и) L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, S.G. Emelyanov, V.G. Kostishin, E.V. Yakushko, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, E.P. Mosyakina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-3
Заголовок Features of Formation of the Nanoparticles of Alloys in Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C and NiCo / C on Based Polyacrylonitrile
Автор(и) L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, V.G. Kostishin, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, A.V. Popkova, E.V. Yakushko, L.M. Chervjakov,
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-4
Заголовок The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C on Based of Polyacrylonitrile
Автор(и) L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, V.G. Kostishin, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, V.A. Tarala, A.V. Popkova, L.M. Chervjakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Заголовок Microwave Properties of Carbon Nanotubes Grown by Pyrolysis of Ethanol on Nickel Catalyst
Автор(и) V.V. Rodionov, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelyanov, L.M. Chervyakov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-2
Заголовок Вплив полімерних покриттів на час життя носіїв в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автор(и) Л.П. Стебленко, А.О. Подолян, О.О. Коротченков, Л.М. Ященко, C.М. Науменко, Д.В. Калініченко, Ю.Л. Кобзар, А.М. Курилюк, В.М. Кравченко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Заголовок Effect of High-frequency Laser Radiation on the Graphene Current-voltage Characteristic
Автор(и) S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’, O.S. Nikitina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-4
Заголовок Improvement of Front Side Contact by Light Induced Plating of c-Si Solar Cell
Автор(и) S. Maity, S. Dey, C.T. Bhunia, H. Saha
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-7
Заголовок Influence of Electron Irradiation on Optical Properties of ZnSe Thin Films
Автор(и) P. Raghu, C.S. Naveen, K. Mrudula, Sanjeev Ganesh, J. Shailaja, H.M. Mahesh
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-4
Заголовок Synthesis and Investigation of Nanoscale Structured Magnetic A II(3)BV(2):Mg Films
Автор(и) A.V. Kochura, S.F. Marenkin, I.V. Fedorchenko, P.V. Abakumov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-3
Заголовок Volatile Organic Compounds are Ghosts for Organic Solar Cells
Автор(и) Prakash R. Somani, Savita P. Somani, Masayoshi Umeno
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-2
Заголовок Tribotechnical Properties of the Coatings (Ti-Zr-Nb)N
Автор(и) V.M. Beresnev, S.S. Grankin, S.Yu. Novikov, U.S. Nyemchenko, O.V. Sobol’, P.V. Turbin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-5
Заголовок Peculiarities of Betavoltaic Battery Based on Si
Автор(и) V.N. Murashev, V.N. Mordkovich, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, A.A. Krasnov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-2
Заголовок Using a Bias Potential in a Constant and Pulse Modes for Structural Engineering Vacuum Arc Nanocrystalline Coatings of Zirconium Nitride
Автор(и) O.V. Sobol', A.A. Andreev, V.A. Stolbovoy, V.F. Gorban, N.V. Pinchuk, A.A. Meylekhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-5
Заголовок Формування нанокристалічного гідроксиапатиту в присутності деяких амінокислот
Автор(и) О.В. Калінкевич, С.М. Данильченко, О.М. Калінкевич, В.М. Кузнецов, Цз.Цз. Люй, Цз. Шан, Ш.Ж. Ян
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Заголовок Chemical Synthesis and Optical Properties of ZnO Nanoparticles
Автор(и) P.K. Samanta, A. Saha, T. Kamilya
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-2
Заголовок Дослідження елементного й структурно-фазового складу багатошарових наноструктурних покриттів TiN/MoN, їх фізико-механічні властивості
Автор(и) Б.О. Постольний, П. Конарський, Ф.Ф. Комаров, О.В,  Соболь, О.В. Кириченко, Д.С. Шевчук
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-7
Заголовок Мультифрактальне дослідження мікрогеометрії поверхні (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N нітридних покриттів
Автор(и) О.Д. Погребняк, В.М. Борисюк, А.А. Багдасарян, О.В. Максакова, К.В. Смирнова
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-4
Заголовок Топологічні особливості парофазних наноструктур SnTe на поліаміді
Автор(и) Я.П. Салій, І.І. Чав’як, І.С. Биліна, Д.М. Фреїк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Заголовок Фізико-хімічні умови процесу модифікування поверхні сталей ванадієм, вуглецем та азотом
Автор(и) Н.А. Харченко, В.Г. Хижняк, Т.П. Говорун, А.І. Дегула
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-6
Заголовок Управління морфологією і властивостями наноструктур цинк оксиду, які виготовляються методом імпульсного електрохімічного осадження
Автор(и) Н.П. Клочко, Г.С. Хрипунов, Ю.О. Мягченко, Є.Є. Мельничук, В.Р. Копач, К.С. Клєпікова, В.М. Любов, А.В. Копач
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-8
Заголовок Effect of Metal on Characteristics of MPc Organic Diodes
Автор(и) M. Benhaliliba, Y.S. Ocak, C.E. Benouis
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-3
Заголовок Формуванні і оптичні властивості наночастинок Ag в тетраборатних склах CaB4O7-Ag2O і CaB4O7-Gd2O3-Ag2O
Автор(и) В.Т. Адамів, Я.В. Бурак, Р.В. Гамерник, Р.М. Дутка, І.М. Теслюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-7
Заголовок Спінтроніка в концепції «знизу-вгору»
Автор(и) Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04042-1 - 04042-16
Заголовок Effect of Electron Beam Irradiation on Structural, Electrical and Thermo-electric Power of La0.8Sr0.2MnO3
Автор(и) Ashok Rao, J. Benedict Christopher, Ganesh Sanjeev, G.S. Okram
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Заголовок Linewidth of Cyclotron Absorption in Band-Gap Graphene: Relaxation Time Approximation vs. Monte Carlo Method
Автор(и) S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’, D.V. Zav’yalov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-5
Заголовок Two Approaches in Computer Simulation of the MFM-images
Автор(и) E.A. Mozharova, K.V. Nefedev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-3
Заголовок Film Growth Based on an Organic Basis for Photovoltaic p-Cells
Автор(и) M.N. Orlova, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, V.A. Kolesnikov, A.V. Desyatov, D.S. Saranin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-4
Заголовок Плівки сульфіду олова, отримані сульфурізацією прекурсорів з електроосадженного олова
Автор(и) Н.П. Клочко, О.В. Момотенко, В.М. Любов, Н.Д. Волкова, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, М.В. Кириченко, Р.В. Зайцев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-9
Заголовок Негативний фотодіелектричний ефект у структурах плівка фулерену-плівка сегнетоелектричного рідкого кристалу
Автор(и) О.Ф. Шевчук, О.В. Ковальчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Заголовок Вплив нанорозмірного прошарку оксиду олова на ефективність фотоелектричних процесів у плівкових сонячних елементах на основі телуриду кадмію
Автор(и) Г.С. Хрипунов, О.В. Пирогов, Д.А. Кудій, Р.В. Зайцев, А.Л. Хрипунова, В.О. Геворкян, , П.П. Гладишев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-6
Заголовок Нанокомпозити на основі полібутилентерефталату, синтезованого з циклічних олігомерів бутилентерефталату та мультистінних вуглецевих нанотрубок
Автор(и) Л.В. Бардаш, О.М. Файнлейб, О.П. Григор’єва, Ж. Буато
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-6
Заголовок Електрохімічні властивості гібридних суперконденсаторів, сформованих на основі нанорозмірної шпінелі LiMn1.5Fe0.5O4
Автор(и) Т.Я. Бойчук, І.М. Будзуляк, Н.Я. Іванічок, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-4
Заголовок Плівкові композиційні матеріали на основі гідроксилапатиту і полівінілового спирту
Автор(и) О.Н. Мусская, А.И. Кулак, В.К. Крутько, С.А. Уласевич, Л.А. Лесникович, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-5
Заголовок Закономірності формування структури покриттів CrN, отриманих вакуумно-дуговим випаровуванням в атмосфері азоту
Автор(и) О.В. Соболь, А.А. Андрєєв, В.А. Столбовой, Н.В. Пінчук, А.А. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-4
Заголовок Феромагнетизм при кімнатній температурі в шаруватих напівпровідникових кристалах InTe, інтеркальованих кобальтом
Автор(и) В.Б. Боледзюк, З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк, А.Д. Шевченко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-5
Заголовок Вплив гідротермальної обробки на фазовий склад діоксиду титану, отриманого методом гідролізу Ti(OC4H9)4
Автор(и) М.Г. Мізілевська, В.О. Коцюбинський, О.Х. Тадеуш
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Заголовок Особливості напруженого стану германієвих нанокристалів в матриці SiOx
Автор(и) В.В. Курилюк, О.А. Коротченков, З.Ф. Цибрий, А.С. Николенко, В.В. Стрельчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-5
Заголовок FLUX – програмний пакет для обчислення характеристик синхротронного випромінювання
Автор(и) П.І. Гладких, І.А. Князь, О.С. Мазманішвілі, О.О. Щербаков,
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-6
Заголовок Ріст нанокристалів золота у суміші первинних спиртів
Автор(и) Т.І. Бородінова, В.І. Сапсай, В.Р. Романюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-10
Заголовок Структурна інженерія багатошарової системи TiN / CrN, отриманої вакуумно-дуговим випаровуванням
Автор(и) О.В. Соболь, А.О. Андреев, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Н.В. Пінчук, А.О. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01034-1 - 01034-6
Заголовок Особливості кінетики спаду фото-ЕРС в кристалах кремнію, які використовуються в сонячній енергетиці, обумовлені дією слабкого стаціонарного магнітного поля
Автор(и) Л.П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.О. Подолян, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт, С.М. Науменко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01036-1 - 01036-4
Заголовок Віріальні коефіцієнти для термодинамічних систем з псевдопотенціалом Хіла
Автор(и) А.М. Жорова, Л.Г. Козлова, І.О. Муленко, А.Л. Хомкін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01037-1 - 01037-6
Заголовок Розробка фізичних основ ємнісного акустичного методу дефектоскопії металів
Автор(и) Б.М. Горкунов, І.В. Тюпа, Л.В. Зайцева, Г.С. Хрипунов, Р.В. Зайцев, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01038-1 - 01038-5
Заголовок Вплив іонної імплатнації Au– на мікроструктуру аморфно-нанокристалічного AlN-TiB2-TiSi2
Автор(и) К.В. Смирнова, А.А. Дем’яненко, К.А. Дядюра, А.С. Радько, А.В. Пшик, О.В. Кузовлєв, Х. Амекура, К. Ойоши, Й. Такеда
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01040-1 - 01040-5
Заголовок Триботехнічні характеристики багатоелементних покриттів на основі нітридів Ti, Zr, Cr, Nb, Si, отриманих за допомогою вакуумно-дугових методів осадження
Автор(и) У.С. Нємченко, В.Ю. Новіков, О.В. Соболь, С.С. Гранкин, Е.М. Тулибеев, А. Радько
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01041-1 - 01041-5
Заголовок Вплив розмірів наповнювача на перколяційну поведінку системи поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автор(и) Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, Ю.В. Яковлев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Заголовок AC Impedance Analysis of the Al/ZnO/p-Si/Al Schottky Diode: C-V Plots and Extraction of Parameters
Автор(и) M. Benhaliliba, Y.S. Ocak, H. Mokhtari, T. Kiliçoglu
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-4
Заголовок Overview of Nanotechnology in Road Engineering
Автор(и) Arpit Singh, Dr. Sangita, Arpan Singh
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-6
Заголовок Вплив типу розподілу міжатомних відстаней на функцію радіального розподілу аморфних речовин
Автор(и) Г.М. Іваницька, В.С. Ковтуненко, М.М. Рябощук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-5
Заголовок Design and Modeling of an Integrated Inductor in a Buck Converter DC-DC
Автор(и) Y. Benhadda, A. Hamid, T. Lebey, M. Derkaoui
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-6
Заголовок Вплив високовольтного імпульсного потенціалу, що подається на підкладку, на фазовий склад і структуру вакуумно-дугових покриттів TiN
Автор(и) О.В. Соболь, Н.В. Пінчук, A.A. Aндреев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02042-1 - 02042-5
Заголовок Адгезійна міцність багатоелементних покриттів системи (TiNbCrZrSi)N
Автор(и) У.С. Нємченко, В.Ю. Новіков, С.С. Гранкін, В.В. Ганенко, М.Ю. Арсеенко, О.В. Соболь, О.П. Ткач, М.Г. Ковальова, Л.В. Маліков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-5
Заголовок Вплив іонів Ce3 + на інфрачервоне випромінювання Ca3Sc2Si3O12, легованого іонами Eu2 +
Автор(и) В.П. Доценко, І.В. Березовська, І.В. Затовський, C.С. Смола, Н.П. Єфрюшина
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02041-1 - 02041-5
Заголовок Вплив експериментального зневоднення організму на структурні характеристики мінералу губчастої кісткової тканини
Автор(и) Є.В. Гусак, С.М. Данильченко, В.М. Кузнецов, О.В. Гордієнко, М.В. Погорєлов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-5
Заголовок Моделювання робочих характеристик сонячного елементу зі структурою p+-CuO / p-ZnTe / n-CdSe / n-MoSe2 / Mo
Автор(и) А.С. Опанасюк, М.М. Іващенко, І.П. Бурик, В.А. Мороз
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-5
Заголовок Напівпровідникові наноматеріали і нанокристали
Автор(и) Н.В. Стецик, В.Г. Антонюк, М.М. Рудка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-12
Заголовок Вплив потенціалу зміщення на фазовий склад, структуру, субструктуру і механічні характеристики багатошарової системи TiN / ZrN, отриманої вакуумно-дуговим випаровуванням
Автор(и) О.В. Соболь, А.О. Андреев, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Н.В. Пінчук, А.О. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Заголовок Формування багатокомпонентних захисних покриттів на нікелі: структура, фазоутворення, фізико-хімічні властивості
Автор(и) В.Г. Хижняк, О.Е. Дацюк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, Г.А. Голубовська, Н.І. Шумакова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-7
Заголовок Вплив температури відновлення оксида графена на низькотемпературну сорбцію водню
Автор(и) О.В. Долбин, В.Б. Єсельсон, В.Г. Гаврилко, В.Г. Манжелій, М.А. Вінніков, Р.М. Баснукаєва, М.В. Хлистюк, W.K. Maser, Ana Benito
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-4
Заголовок Наноелектроніка: ефект Хола і вимірювання електрохімічних потенціалів в концепції «знизу-вгору»
Автор(и) Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-15
Заголовок Електрохімічні властивості легованих азотом наноструктурних алмазних покриттів, що синтезовані в плазмі тліючого розряду постійного струму
Автор(и) С.Ф. Дуднік, К.І. Кошовий, В.Є. Стрельницький, Ю.Т. Жолудов, М.М. Рожицький
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Заголовок Структура і елементний склад плівок Pb1 – xSnxS
Автор(и) П.В. Коваль, А.С. Опанасюк, А.І. Туровець, І.С. Ташликов, А.Г. Пономарьов, П. Жуковські
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-7
Заголовок Fabrication and Characterization of ZnSCubic : P3HT, ZnSHexa : P3HT and ZnSHexa : P3HT:PVA-Ag Bulk Heterojunction Solar Cells
Автор(и) T. Abdul Kareem, A. Anu Kaliani
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-6
Заголовок Вплив нанонаповнених полімерних покриттів і магнітного поля на кінетику спаду фото-ЕРС в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автор(и) Л. П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.О. Подолян, Л.М. Ященко, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, А.М. Горбатенко, О.М. Кріт, С.М. Науменко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-5
Заголовок Літієвий ферит у ролі катоду хімічних джерел струму: перспективи застосування золь-гель методу синтезу
Автор(и) О.М. Угорчук, В.В. Угорчук, М.В. Карпець, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат, А.М. Бойчук, М.І. Гасюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-7
Заголовок Analysis of the p-i-n-structures Electrophysical Characteristics Influence on the Spectral Characteristics Sensitivity
Автор(и) V.N. Murashev, S.Yu. Yurchuk, S.A. Legotin, V.P. Yaromskiy, Yu.V. Osipov, V.P. Astahov, D.S. El’nikov, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, K.A. Kuz’mina
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-5
Заголовок Структуровані нанооб'єкти політетрафторетиленових композитів
Автор(и) А.Ф. Будник, П.В. Руденко, Х.В. Берладір, О.А. Будник
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-9
Заголовок Високочастотна провідність вуглецевих нанотрубок zigzag-конфігурації
Автор(и) А.В. Коротун, І.М. Тітов, Я.В. Карандась
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-6
Заголовок Кристалографічний та орієнтаційний характер нанокристалітів у тонкоплівкових конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі
Автор(и) Я.П. Салій, Д.М. Фреїк, І.С. Биліна, М.О. Галущак
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-8
Заголовок Модернізований метод усереднених характеристик для розв’язування задач мультигармонічних резонансних взаємодій у пристроях сильнострумової електроніки
Автор(и) В.В. Куліш, О.В. Лисенко, Г.А. Олексієнко, Г.В. Биченко, О.А. Колоскова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-8
Заголовок Окислення поверхні та швидка дифузія 18O-імпланту в наноструктурованих шарах сплаву Ti-6Al-4V
Автор(и) С.М. Дуванов, А.Г. Балог
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-5
Заголовок Piecewise Linear and Nonlinear Window Functions for Modelling of Nanostructured Memristor Device
Автор(и) T.D. Dongale, P.J. Patil, K.P. Patil, S.B. Mullani, K.V. More, S.D. Delekar, P.K. Gaikwad, R.K. Kamat
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-4
Заголовок Study of Short Channel Effects in n-FinFET Structure for Si, GaAs, GaSb and GaN Channel Materials
Автор(и) Tawseef A. Bhat, M. Mustafa, M.R. Beigh
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-5
Заголовок Natural Dyes as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cells
Автор(и) Hatem S. El-Ghamri, Sofyan A. Taya, Taher M. El-Agez, Amal M. Al-Kahlout, Naji Al Dahoudi, Monzir S. Abdel-Latif
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-6
Заголовок Оптичні властивості наночастинок оксиду цинку, легованих атомами Со, одержаних методом лазерної абляції в рідині
Автор(и) А.Й. Савчук, І.Д. Столярчук, Б. Цінек, А. Дзєдіч, І.В. Гадзаман, І.С. Вірт
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Заголовок Improvement of Mechanical, Thermal and Optical Properties of Barium Mixed Cobalt Tartrate Hydrate Crystals Grown by Gel Method
Автор(и) S. Vanaja, V. Selvamurugan, P.V. Chandrasekar, R. Krishna Sharma, M. Alagar
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-6
Заголовок The Impact of Cracked Microparticles on the Mechanical and the Fracture Behavior of Particulate Composite
Автор(и) Waleed K. Ahmed, Wail N. Al-Rifaie
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-6
Заголовок A Study the Aluminum Doped Zinc Oxide Thin Films
Автор(и) Yacine Aoun, Boubaker Benhaoua, Said Benramache
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-3
Заголовок Структура та електрохімічні властивості композиту TiS2 / C, підданого лазерному опроміненню
Автор(и) Л.С. Яблонь, В.В. Стрельчук, И.М. Будзуляк, С.И. Будзуляк, О.В. Морушко, Б.И. Рачий, О.М. Хемий
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Заголовок Рухливість електронів в сульфіді кадмію
Автор(и) О.П. Малик, В.М. Родич, Г.А. Ільчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-7
Заголовок Ядерний квадрупольний резонанс і сенсорні властивості шаруватих напівпровідникових кристалів GaSe та InSe
Автор(и) А.П. Саміла, В.О. Хандожко, З.Д. Ковалюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Заголовок Фотолюмінесценція люмінофору ZnS, сонофрагментованого у розчині ізопропилового спирту
Автор(и) М. Закіров, О. Коротченков, А. Надточій, А. Подолян, К. Свеженцова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Заголовок Нелінійна рефракція водної суспензії наночастинок золота
Автор(и) Р.В. Гамерник, С.З. Малинич, М.В. Перів, О.C. Заіченко, О.М. Шевчук, Ю.Р. Дацюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-6
Заголовок Вивчення термоактивуємих процесів екстракції CO2 з карбонатних апатитів з використанням газової хроматографії
Автор(и) В.М. Кузнецов, Г.О. Яновська, С.В. Новіков, В.В. Старіков, Т.Г. Калініченко, О.В. Коченко, О.Г. Рябишев, Я.В. Хижня, С.М. Данильченко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-9
Заголовок Вдосконалення автоматичної системи управління рухом фізичного об'єкту в умовах невизначеності
Автор(и) В.В. Шелудченко, Е.М. Гецович, С.Г. Селевич
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-7
Заголовок Транспортування низьковольтного стрічкового гвинтового електронного пучка для конфокального гіротрона з імпульсною магнітною системою
Автор(и) Ю.С. Ковшов, С.В. Старокожев, С.О. Кишко, С.С. Пономаренко, С.О. Власенко, , О.М. Кулешов, Б.П. Єфимов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-7
Заголовок Вплив іонної імплантації на структурно-напружений стан та механічні властивості нітридів високоентропійних сплавів (TiZrAlYNb)N і (TiZrHfVNbTa)N
Автор(и) О.В. Соболь, І.В. Якущенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-6
Заголовок Optimizing the Materials Response in Humidity Capacitive Sensors
Автор(и) Elham Noroozi Afshar, Hossein Golnabi, Nima E. Gorji
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-5
Заголовок Структура і властивості полімерних композитів і нанокомпозитів, підданих термомагнітній обробці
Автор(и) А.Д. Стадник, И.А. Мороз, О.Г. Медведовская, В.Н. Білик
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-5
Заголовок Hydrogenation of Laser-crystallized a-Si:H Films
Автор(и) M.V. Khenkin, D.V. Amasev, A.G. Kazanskii, P.A. Forsh
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03048-1 - 03048-6
Заголовок Рентгенівський аналіз зразків, які містять наночастинки сполук кадмію
Автор(и) С.Ю. Капітула, Б.Д. Нечипорук, Н.Б. Данілевська, Б.А. Татарин
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-5
Заголовок CoRa: іноваційний програмний інструмент для Раманівської спектроскопії
Автор(и) К.В. Шпортько, Р. Рюкамп, Г.І. Клим
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Заголовок Comparing the Tribological Properties of the Coatings (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N and (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N + DLC
Автор(и) U.S. Nyemchenko, V.M. Beresnev, V.F. Gorban, V.Ju. Novikov, O.V. Yaremenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-4
Заголовок Optimizing the Emitter Layer for Higher Efficiency Solar Cell Based SiGe Using AMPS1D
Автор(и) Boukais Meriem, B. Dennai, A. Ould-Abbas
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-4
Заголовок Особливості теплопровідності композитів на основі термопластичних полімерів та частинок алюмінію
Автор(и) Р.В. Дінжос, Е.А. Лисенков, Н.М. Фіалко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-5
Заголовок Investigation of Structural, SEM, TEM and Dielectric Properties of BaTiO3 nanoparticles
Автор(и) Suresh Sagadevan, Jiban Podder
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-4
Заголовок Small Angle X-ray Scattering in Nanocomposite: Nanoparticles BaTiO3 with Modified Surface in Polystyrene
Автор(и) A.P. Kuzmenko, A.S Chekadanov, N.A. Emelianov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-2
Заголовок AFM Calculated Parameters of Morphology Investigation of Spin Coated MZO (M = Al, Sn, Cd, Co) Layers
Автор(и) M. Benhaliliba, A. Tiburcio-Silver, A. Avila-Garcia
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-7
Заголовок Two-dimensional Few-circle Optical Pulses in the Inhomogeneous Environment of Carbon Nanotubes
Автор(и) M.B. Belonenko, I.S. Dvuzhilov, O.Yu. Tuzalina
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Заголовок Self-assembly and Self-organization Processes of Carbon Nanotubes in the Colloidal Systems
Автор(и) A.P. Kuzmenko, Thet Phyo Naing, Myo Min Than, Chan Nyein Aung, M.B. Dobromyslov, S.G. Emelyanov, L.M. Chervyakov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-3
Заголовок Поведінка сплаву Zr1 % Nb під інтенсивним електронним опроміненням і швидкими іонами Kr
Автор(и) В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, O.A. Старцев, В.Т. Уваров
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-7
Заголовок The Spectral Sensitivity Characteristics Simulation of the Silicon p-i-n-structure with High Resistance
Автор(и) S.A. Legotin, V.N. Murashev, S.Yu. Yurchuk, V.P. Yaromskiy, V.P. Astahov, K.A. Kuz’mina, O.I. Rabinovich, D.S. El’nikov, U.V. Osipov, A.A. Krasnov, S.I. Didenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-2
Заголовок First Principle Study of Uranium Nitrides UN and UN2 Using DFT and DFT + U
Автор(и) T. Zergoug, S.E.H. Abaidia, A. Nedjar
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-5
Заголовок Effect of a Temperature Mode of Radiation-thermal Sintering the Structure and Magnetic Properties of Mn-Zn-ferrites
Автор(и) V.G. Kostishyn, A.S. Komlev, M.V. Korobeynikov, A.A. Bryazgin, V.I. Shvedunov, A.V. Timofeev, M.A. Mikhailenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04044-1 - 04044-3
Заголовок Використання методу нізкопорогових перетинів для аналізу зображень мікроструктури поверхні
Автор(и) І.М. Колупаєв, В.О. Соболь
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-9
Заголовок Influence of Order of Double Step Implantation of 64Zn+ and 16O+ Ions into Si on Formation of Zinc-containing Nanoparticles
Автор(и) K.B. Eidelman, K.D. Shcherbachev, N.Yu. Tabachkova, A.V. Goryachev, D.M. Migunov, D.A. Dronova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-3
Заголовок Simulation of Mechanical Properties and Intracellular Pressure of Erythrocyte According to Atomic Force Microscopy
Автор(и) Yu.S. Nagornov, I.V. Zhilyaev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-4
Заголовок Структура, склад та властивості азотованих сплавів після дифузійної металізації
Автор(и) В.Г. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих, О.О. Голишевський
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-6
Заголовок Інтелектуальна система радіонуклідної медичної діагностики на гамма-камері
Автор(и) А.С. Довбиш, В.В. Москаленко, А.С. Рижова, О.В. Дьомін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-7
Заголовок Отримання об'ємного композиту на основі наночасток Bi2Te3-SiO2 і його електропровідність
Автор(и) М.Н. Япринцев, Р.А. Любушкін, Є.М. Алифанова, О.Н. Іванов, Л.В. Маліков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-7
Заголовок Microchannel Structures of Betavoltaic Silicon Convertors
Автор(и) V.V. Starkov, S.A. Legotin, A.A. Krasnov, V.N. Murashev, Yu.K. Omel’chenko, O.I. Rabinovich, A.S. Laryushkin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-2
Заголовок Структура окислених і неокислених поверхонь шаруватих кристалів InTe
Автор(и) З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк, В.М. Катеринчук, Р.Л. Поцілуйко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04049-1 - 04049-4
Заголовок The Physical Model of Formation of Hexagonal Ferrites BaFe12O19
Автор(и) M.N. Shipko, V.G. Kostishyn, D.N. Chitanov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04046-1 - 04046-4
Заголовок Temperature Influence on the Properties of Thin Si3N4 Films
Автор(и) V.S. Zakhvalinskii, P.V. Abakumov, A.P. Kuzmenko, A.S. Chekadanov, E.A. Piljuk, V.G. Rodriguez, I.J. Goncharov, S.V. Taran
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04052-1 - 04052-2
Заголовок Influence of a Transverse Electric Field on the Alternating Currents Rectification Effect in Superstructures with Non-additive Energy Spectrum
Автор(и) V.I. Konchenkov, S.V. Kryuchkov, D.V. Zav’yalov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-5
Заголовок Dimensional Effects in Micro- and Nanostructural Changes in Grain and Intragrained Structure of Steel 45 at Static-pulse Treatment
Автор(и) A.V. Kirichek, A.P. Kuzmenko, D.L. Soloviev, S.V. Barinov, A.Yu. Altukhov, S.A. Silantiev, A.N. Grechukhin, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-4
Заголовок An Analysis of the Deposition Process and the Structure of Ferroelectric Langmuir Films of Barium Titanate
Автор(и) A.P. Kuzmenko, I.V. Chuhaeva, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov, N.A. Emelyanov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Заголовок Development and Physico-chemical Study of the Aqueous Dispersion Silver Nanoparticles as the Basis for Creating New Nanomaterials
Автор(и) L.S. Ageeva, A.S. Chekadanov, N.A. Borsch, A.P. Kuzmenko, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-2
Заголовок Structure, Substructure, Hardness and Adhesion Strength of Multiperiod Composite Coatings MoN / CrN
Автор(и) S.S. Grankin, V.M. Beresnev, O.V. Sobol, V.A. Stolbovoy, V.Yu. Novikov, S.V. Lytovchenko, U.S. Nyemchenko, A.A. Meylehov, M.G. Kovaleva, A.A. Postelnik, I.N. Toryanik
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04050-1 - 04050-5
Заголовок Silicon Betavoltaic Batteries Structures
Автор(и) V.N. Murashev, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, O.R. Abdulaev, U.V. Osipov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-3
Заголовок Synthesis of Nanostructured Tin Oxide (SnO2) Powders and Thin Films by Sol-Gel Method
Автор(и) Ashok D. Bhagwat, Sachin S. Sawant, Balaprasad G. Ankamwar, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04037-1 - 04037-4
Заголовок Studies on Hall Effect and DC Conductivity Measurements of Semiconductor Thin films Prepared by Chemical Bath Deposition (CBD) method
Автор(и) S. Thirumavalavana, K. Mani, S. Suresh Sagadevan
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-4
Заголовок The Peculiarities of the Influence of the Finite Sizes of a Detail on the Distribution of the Surface Layer Micro-hardness
Автор(и) A.V. Kirichek, S.V. Barinov, A.V. Yashin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-4
Заголовок Surface Activity of Graphite Nanomaterials
Автор(и) I.M. Golev, V.N. Sanin, Е.А. Russkih, D.V. Russkih
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-3
Заголовок Magnetic and X-ray Studies of Nanodispersed Magnetite Synthesized from Chrome Containing Galvanic Sludge
Автор(и) V.M. Makarov, S.Z. Kalaeva, I.N. Zakharova, I.A. Nevzorov, M.S. Maltseva, A.M. Shipilin, M.G. Krzhizhanovskaya
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-3
Заголовок Термоелектричні композити на основі PbTe з нановключеннями колоїдного срібла
Автор(и) Д. Фреїк, М. Галущак, Л. Никируй, І. Горічок, О. Матківський, Ю. Халавка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Заголовок Optimization of Energy Conversion Efficiency Betavoltaic Element Based on Silicon
Автор(и) A.A. Krasnov, S.A. Legotin, Yu.K. Omel’chenko, S.I. Didenko, V.N. Murashev, O.I. Rabinovich, S.Yu. Yurchuk, V.P. Yaromsky, A.V. Popkova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Заголовок Photoanode Engineering Using TiO2 Nanofibers for Enhancing the Photovoltaic Parameters of Natural Dye Sensitised Solar Cells
Автор(и) I. Jinchu, C.O Sreekala, U.S. Sajeev, K. Achuthan, K.S. Sreelatha
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Заголовок Properties Study of ZnS Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Method
Автор(и) A. Djelloul,, , M. Adnane, Y. Larbah, T. Sahraoui, C. Zegadi, A. Maha, B. Rahal
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-5
Заголовок Температурні зміни енергетичних характеристик поверхневого шару квантових точок InAs в матриці GaAs
Автор(и) С.К. Губа, В.М. Юзевич
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04065-1 - 04065-5
Заголовок Ferromagnetic Alloys: Magnetoresistance, Microstructure, Magnetism, and Beyond (Review)
Автор(и) Conrad Rizal, Boris B. Niraula
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04068-1 - 04068-16
Заголовок Model of Band Diagram LED White Light in the System of GaN/InGaN
Автор(и) Yu.P. Holovaty, V.G. Kosushkin, N.A. Khahaev, D.A. Romanov, L.M. Chervyakov, E.K. Naimi, S.L. Kozhitov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-3
Заголовок The Influence of Synthesis Temperature on the Structure, Composition and Magnetic Properties of Nanocomposites NiCo/C
Автор(и) D.G. Muratov, L.V. Kozhitov, S.G. Emelyanov, E.V. Yakushko, M.F. Bulatov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04071-1 - 04071-4
Заголовок Photostimulated Negative Conductivity of Semiconductor Superlattice
Автор(и) S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-5
Заголовок Initiation of Polarized State in the Tantalum Oxide Thin Films Grown by Magnetron Sputtering on a Substrate of Monocrystalline Silicon (100) Followed by Argon and Oxygen Ions
Автор(и) I.Yu. Goncharov, D.A. Kolesnikov, A.V. Zykova, V.I. Safonov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04074-1 - 04074-5
Заголовок The Hydrothermal Autoclave Synthesis of the Nanopowders of the Refractory ZrO2 and HfO2 Oxides
Автор(и) N.F. Karpovich, M.A. Pugachevsky, V.I. Panfilov, A.P. Kuzmenko, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04076-1 - 04076-2
Заголовок Growth and Сharacterization of Cd3As2 + MnAs Сomposite
Автор(и) A.V. Kochura, S.F. Marenkin, A.I. Ril’, A.L. Zheludkevich, P.V. Abakumov, A.F. Knjazev, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04079-1 - 04079-3
Заголовок The Electron Scattering on Local Potential of Crystal Defects in GaSb Whiskers
Автор(и) A.A. Druzhinin, I.P. Ostrovskii, Yu.N. Khoverko, І.I. Khytruk
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04084-1 - 04084-4
Заголовок Heterocyclic Polymers Perspectives in Nanolayers of Donor Acceptor Heterojunction for Organic Photovoltaic Application
Автор(и) M.N. Orlova, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, D.S. Saranin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04085-1 - 04085-4
Заголовок Effect of a Stable Magnetic Field on Silicon Properties
Автор(и) M.I. Timoshina, E.V. Akimov, A.A. Gulamov, A.V. Kochura, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04086-1 - 04086-3
Заголовок Structural Phase Transition in CdSb + 3 % MnSb Composite at a High Hydrostatic Pressure
Автор(и) R.G. Dzhamamedov, A.Ju. Mollayev, A.V. Kochura, P.V. Abakumov, R.K. Arslanov, S.F. Marenkin, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04088-1 - 04088-4
Заголовок Дослідження електронних властивостей кластера (ZnO)12 при адсорбції газів методом теорії функціонала густини
Автор(и) О.В. Бовгира, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, А.С. Середницький
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04090-1 - 04090-6
Заголовок Фотолюмінесценція одновимірних масивів цинк оксиду, електроосаджених в імпульсному режимі
Автор(и) Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, Н.Д. Волкова, В.М. Любов, А.В. Копач
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04091-1 - 04091-4
Заголовок Interaction of Lamb Waves with Domain Walls in an Iron Borate Plate
Автор(и) E.A. Zhukov, M.E. Adamova, A.V. Kaminsky, A.P. Kuz’menko, V.I. Zhukova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04092-1 - 04092-3
Заголовок Nanostructure Changes of Magnetron Copper Films with a Glass Ceramic Substrate
Автор(и) A.P. Kuzmenko, A.E. Kuzko, Naw Dint, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov, S.G. Emelyanov, L.M. Chervyakov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04095-1 - 04095-3
Заголовок Наноструктурні покриття (Ti-Zr-Nb)N, отримані методом вакуумно-дугового випаровування: структура та властивості
Автор(и) О.В. Максакова, С.С. Гранкін, О.В. Бондар, Я.О. Кравченко, Д.К. Ескермєсов, А.В. Прокопенко, Н.К. Ердибаєва, Б. Жоллибеков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04098-1 - 04098-7
Заголовок Influence of the Substrate Temperature on the Size Distribution and Phase Composition of Ablated HfO2 Nanoparticles
Автор(и) V.I. Panfilov, M.A. Pugachevskii, A.P. Kuzmenko, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04099-1 - 04099-3
Заголовок Оптичне пропускання і електрофізичні властивості твердих розчинів Cd1 – xMnxTe
Автор(и) Є.С. Никонюк, З.І. Захарук, Г.І. Раренко, А.С. Опанасюк, В.В. Гриненко, П.М. Фочук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04054-1 - 04054-5
Заголовок Nonlinear Effects of Laser Surface Modification of Ore Minerals
Автор(и) N.A. Leonenko, E.A. Vanina, E.M. Veselovа, A.P. Kuzmenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04055-1 - 04055-3
Заголовок X-ray Analisis of the Powder of Micro- and Nanometer Fractions, Obtained from Wastes of Alloy T15K6 in Aqueous Medium
Автор(и) E.V. Ageeva, , E.V. Ageev, S.V. Pikalov, E.A. Vorobiev, A.N. Novikov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04058-1 - 04058-2
Заголовок Influence of Modes Shredding of Source Components by Processes to Synthesis and Activity of Powder Sintering Hexaferrite
Автор(и) V.G. Andreev, V.G. Kostishyn, , N.D. Ursulyak, A.G. Nalogin, A.A. Kudashov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04070-1 - 04070-5
Заголовок Magnetic Microstructure Aluminum-substituted Barium Hexaferrite for Microwave Devices mm-Wavelength Range
Автор(и) M.N. Shipko, V.V. Korovushkin, V.G. Kostishyn, N.D. Ursulyak, A.G. Nalogin, E.S. Savtchenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04075-1 - 04075-4
Заголовок Electroerosive Powder Obtained from Alloy VK8 Waste into Butanol
Автор(и) E.V. Ageev, , A.Yu. Altukhov, S.V. Khardikov, S.S. Gulidin, A.N. Novikov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04080-1 - 04080-3
Заголовок Theoretical Studies of Laws Nanostructuring and Heterogeneous Hardening of Steel Samples by Wave Intensive Plastic Deformation
Автор(и) A.V. Kirichek, A.Y. Altukhov, D.L. Solovyov, S.A. Silantiev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04082-1 - 04082-3
Заголовок Nanostructure-based Processes at the Carbonizing Steels
Автор(и) L.I. Roslyakova, I.N. Roslyakov, L.P. Petrova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04097-1 - 04097-3
Заголовок The Formation and Study of the FeCo Nanoparticles Alloy in Structure of Metal-Carbon Nanocomposites FeCo/C
Автор(и) L.V. Kozhitov, M.F. Bulatov, V.V. Korovushkin, V.G. Kostishin, D.G. Muratov, M.N. Shipko, S.G. Emelyanov, E.V. Yakushko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04103-1 - 04103-5
Заголовок Наноелектроніка: транспорт спінів в моделі НРФГ і квантовий спіновий ефект Холла в концепції «знизу - вгору»
Автор(и) Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04102-1 - 04102-12
Заголовок Temperature Dependent IR-Drop Analysis in Graphene Nanoribbon Based Power Interconnect
Автор(и) S. Bhattacharya, D. Das, H. Rahaman
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-4
Заголовок Вплив оксиду ітрію на розподіл міжвузлових атомів у порошковому залізі
Автор(и) М.І. Чередник, О.Ю. Попов, О.Ю. Кумуржі, А.В. Рутковський
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-5
Заголовок Електрохімічні властивості мезопористого γ-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом
Автор(и) В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк, Л.В. Мохнацька
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Заголовок Отримання та властивості наноструктурованих ZnS та ZnO
Автор(и) Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, Б.Д. Нечипорук, Б.П. Рудик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-4
Заголовок Study of Light Trapping Scheme to Improve Performance of Silicon Solar Cells
Автор(и) R. Sircar, J. Trivedi, S. Gupta, B. Tripathi, D.P. Srivastava
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-4
Заголовок A Comparative Study the Calculation of the Optical Gap Energy and Urbach Energy in Undoped and Indium Doped ZnO Thin Films
Автор(и) Said Benramache, Boubaker Benhaoua, Okba Belahssen
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Заголовок Simulation of Hetero-junction (GaInP/GaAs) Solar Cell Using AMPS-1D
Автор(и) Dennai Benmoussa, M. Boukais, H. Benslimane
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-3
Заголовок Енергетична структура β´-фази кристалу Ag8SnSe6
Автор(и) І.В. Семків, Б.А. Лукіянець, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, А.І. Кашуба, М.В. Чекайло
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Заголовок Електротранспортні властивості підданих ультрафіолетовому опроміненню вуглецевих нанотрубок
Автор(и) Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, О.А. Брусиловець, Ю.А. Куницький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Заголовок Peculiarities of Stark-phonon Resonance in Two-dimensional Superlattices with Non-additive Energy Spectrum
Автор(и) D.V. Zav’yalov, S.V. Kruchkov, E.S. Ionkina
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-3
Заголовок Fabrication and Excellent Dielectric Performance of Exfoliated Graphite Sheets
Автор(и) Girish M. Joshi, Kalim Deshmukh, P.K. Jain
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-3
Заголовок Dyes Extracted from Safflower, Medicago Sativa, and Ros Marinus Oficinalis as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cells
Автор(и) Sofyan A. Taya, Taher M. El-Agez, Monzir S. Abdel-Latif, Hatem Ghamri, Amal Batniji, Wael A. Tabaza
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-5
Заголовок Попередження можливих руйнувань оптичних елементів точного приладобудування в умовах зовнішніх термодій
Автор(и) І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко, В.В. Цибулін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-6
Заголовок Calculation of Intracellular Pressure of Red Blood Cells at Jaundice According to Atomic Force Microscopy Data
Автор(и) Yu.S. Nagornov, I.V. Zhilyaev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-4
Заголовок Структура та морфологія нанокристалічних кальцифікатів щитоподібної залози
Автор(и) С.М. Данильченко, О.С. Станіславов, В.М. Кузнецов, О.В. Коченко, Т.Г. Калініченко, А.В. Рєзнік, В.В. Стариков, Р.А. Москаленко, А.М. Романюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Заголовок Ін'єкційні біополімер-гідроксиапатитні гідрогелі та їх характеристика
Автор(и) Л.Б. Суходуб, Г.О. Яновська, В.М. Кузнецов, О.О. Мартинюк, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-8
Заголовок Наноструктурна модифікація політетрафторетилену та його композиції енергетичним впливом
Автор(и) Х.В. Берладір, Т.П. Говорун, В.А. Свідерський, П.В. Руденко, М.Є. Вишегородцева
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01033-1 - 01033-5
Заголовок Synthesis of Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – a Review
Автор(и) Sachin S. Sawant, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01035-1 - 01035-5
Заголовок Novel Facile Technique for Synthesis of Stable Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – an Ageing Effect
Автор(и) Sachin S. Sawant, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01036-1 - 01036-4
Заголовок Facile Rapid Synthesis of Polyaniline (PANI) Nanofibers
Автор(и) Sachin S. Sawant, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01037-1 - 01037-3
Заголовок An Experimental Insight into the ZnO Thin Films Properties Prepared by Dip Coating Technique
Автор(и) M. Benhaliliba, Y.S. Ocak
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01040-1 - 01040-5
Заголовок Comparison of Three Dimensional Partially and Fully Depleted SOI MOSFET Characteristics Using Mathcad
Автор(и) Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01041-1 - 01041-4
Заголовок Структурна інженерія вакуумно-дугових багатошарових покриттів ZrN/CrN
Автор(и) О.В. Соболь, А.А. Андреев, В.Ф. Горбань, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник, В.А. Столбовой
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01042-1 - 01042-5
Заголовок Вплив на механічні характеристики товщини шарів у багатошарових покриттях MoN / CrN, осаджених під дією негативного потенціалу зміщення
Автор(и) В.М. Береснев, О.В. Соболь, А.В. Столбовой, С.В. Литовченко, Д.А. Колесников, У.С. Немченко, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01043-1 - 01043-5
Заголовок Characterization of in-situ Doped Polycrystalline Silicon Using Schottky Diodes and Admittance Spectroscopy
Автор(и) H. Ayed, L. Béchir, M. Benabdesslem, N. Benslim, L. Mahdjoubi, T. Mohammed-Brahim, A. Hafdallah, M.S. Aida
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01038-1 - 01038-4
Заголовок Вплив адсорбції іонів хрому на фотолюмінесцентні властивості діоксиду титану
Автор(и) В.В. Шимановська, Л.А. Кернажицький, Т.А. Гаврилко, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01039-1 - 01039-10
Заголовок Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем
Автор(и) П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевський, І.Р. Яровець, Т.М. Ненчук, Франк Сімон, Я.М. Бужук, В.Л. Фоменко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-11
Заголовок Аналіз перколяційної поведінки електропровідності систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок
Автор(и) Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-7
Заголовок Numerical Investigation of Spatial Effects on the Silicon Solar Cell
Автор(и) A.B. Nawale, R.A. Kalal, A.R. Chavan, T.D. Dongale, R.K. Kamat
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-4
Заголовок Теплопровідність мікро- і нанокомпозитів на основі оксиду цинку
Автор(и) Б.І. Турко, В.Б. Капустяник, В.П. Рудик, Ю.В. Рудик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-4
Заголовок Налагодження електронних станів каталізаторів перехідних металів з використанням акцепторних атомів: розрахунок із перших принципів
Автор(и) Р.М. Балабай, Д.Ю. Грицуля, В.Г. Литовченко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-5
Заголовок Ferromagnetism in Mn-doped Chalcopyrite AlGaP2 Semiconductor
Автор(и) Byung-Sub Kang, Kie-Moon Song, Haeng-Ki Lee
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Заголовок Вплив безвакуумного відпалу на морфологію покриттів NbNх, NbNx : Si
Автор(и) В.М. Рогоз, О.П. Кузьменко, О.В. Соболь, А. Плющик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-5
Заголовок Нелінійне рівняння Шредінгера для опису малоамплітудних спінових хвиль в багатошарових магнітних матеріалах
Автор(и) І.В. Герасимчук, Ю.І. Горобець, В.С. Герасимчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-7
Заголовок Perspective Method of Betavoltaic Converter Creation
Автор(и) K.V. Rudenko, A.V. Miakonkih, A.E. Rogojin, S.V. Bogdanov, E.T. Lelekov, V.G. Sidorov, P.V. Zelenkov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Заголовок Вимірювання елементного складу матеріалів за допомогою електронного спектра мас
Автор(и) О.В. Косуля, В.Г. Вербицький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-6
Заголовок Вплив технологічних режимів на фізичні властивості нанокристалів сульфіду кадмію отриманих електролітичним методом
Автор(и) Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, Б.Д. Нечипорук, М.Ю. Новоселецький, В.О. Юхимчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02041-1 - 02041-6
Заголовок Thermoelectric Properties of Oblique SiGe Whiskers
Автор(и) A. Druzhinin, I. Ostrovskii, N. Liakh-Kaguy, Iu. Kogut
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-5
Заголовок Синтез та дослідження структурних, оптичних і фотокаталітичних характеристик V2O5/TiO2 нанокомпозитів
Автор(и) Т.О. Халявка, С.В. Камишан, М.М. Циба, С.М. Щербаков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Заголовок Spectral Measurement of Photon Emission from Individual Gold Nanoparticles Using Scanning Tunneling Microscopy
Автор(и) S.A. Nepijko, A. Chernenkaya, K. Medjanik, S.V. Chernov, A.A. Sapozhnik, L.V. Odnodvorets, I.Yu. Protsenko, W. Schulze, G. Ertl, G. Schönhense
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02039-1 - 02039-3
Заголовок Structure and Optical Properties of Polycrystalline InxSb30 – xSe70 (0 ≤ x ≤ 25) Chalcogenide Alloys
Автор(и) Shaveta Sharma, Rita Sharma, Praveen Kumar, R. Chander, R. Thangaraj, M. Mian
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02055-1 - 02055-5
Заголовок Influence of Size Effects on the Properties of Processed Iron Ore and Schungite Rock
Автор(и) Yu. Mirgorod, S. Еmelianov, V. Fedosjuk, S. Bolshanina
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02053-1 - 02053-6
Заголовок Вплив нанонаповнених полімерних покриттів на радіаційну стійкість в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автор(и) Л.П. Стебленко, А.А. Подолян, Л.Н. Ященко, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, Л.А. Воронцова, Д.В. Калиниченко, А.Н. Крит, С.Н. Науменко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02054-1 - 02054-5
Заголовок Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем на основі пермалою та міді
Автор(и) Ю.А. Шкурдода, А.Н. Чорноус, В.Б. Лобода, Ю.М. Шабельник, В.А. Кравченко, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02056-1 - 02056-6
Заголовок Effect of Annealing on the Properties of Nanocrystalline CdS Thin Films Prepared by CBD Method
Автор(и) A. Djelloul, M. Adnane, Y. Larbah, M. Zerdali, C. Zegadi, A. Messaoud
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-7
Заголовок A Numerical Simulation of the Effect of Buffer Layer Band Gap on the Performances of nc-Si : H Based Solar Cells
Автор(и) H. Touati, B. Amiri, A.C. Sebbak, A. Benameur, H. Aït-kaci
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-6
Заголовок Influence of Urbach Energy with Solution Molarity on the Electrical Conductivity in Undoped ZnO Thin Films
Автор(и) Said Benramache, Boubaker Benhaoua
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-4
Заголовок Spray Deposited Nanocrystalline ZnO Transparent Electrodes: Role of Precursor Solvent
Автор(и) C.M. Mahajan, M. Pendharkar, Y.A. Chaudhari, S.S. Sawant, B. Ankamwar, M.G. Takwale
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-5
Заголовок Anodized Nanoporous Titania Thin Films for Dental Application: Structure’ Effect on Corrosion Behavior
Автор(и) A. Boucheham, , A. Karaali, M. Berouaken, Y. Larbah
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-6
Заголовок Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену
Автор(и) Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, М.В. Карпець, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.П. Яремій, О.М. Хемій, О.В. Морушко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-7
Заголовок Вплив високоентропійних складових нітридних шарів на вміст азоту і твердість вакуумно-дугових багатошарових покриттів (TiN-Cu)/(AlNbTiMoVCr)N
Автор(и) В.М. Береснєв, О.В. Соболь, С.В. Литовченко, У.С. Нємченко, В.О. Столбовий, Д.О. Колесніков, А.О. Мейлехов, А.О. Постельник, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02057-1 - 02057-4
Заголовок Quantum-chemical Calculations of the Adsorption of CO on the Metal Oxide Clusters
Автор(и) E.A. Koblova, A.Yu. Ustinov, O.L. Shcheka
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-4
Заголовок Magnetic Properties and Local Parameters of Crystal Structure for BaFe12O19 and SrFe12O19 Hexagonal Ferrites
Автор(и) M.N. Shipko, V.G. Kostishyn, V.V. Korovushkin, I.M. Isaev, M.A. Stepovich, A.I. Tikhonov, E.S. Savchenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-4
Заголовок Динаміка гратки кристалу Ag8SnSe6
Автор(и) І.В. Семків, , Г.А. Ільчук, А.І. Кашуба, Р.Ю. Петрусь, В.В. Кусьнеж
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-6
Заголовок Synthesis of Nanoparticles of Fe-Co-Ni Three-component Alloy Capsulated Into Carbon Matrix of Fe-Co-Ni/C Nanocomposites
Автор(и) D.G. Muratov, L.V. Kozhitov, S.G. Emelyanov, A.V. Vasilyev, A.V. Popkova, A.A. Pavlova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-3
Заголовок Degradation of Structure of Magnetron Ni and Cr Nanofilms at their Heating on Air
Автор(и) A.P. Kuzmenko, A.E. Kuzko, Naw Dint, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov, R.T. Kanukov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-4
Заголовок Magnetic and Electrical Characteristics of Bismuth Ferrite, Depending on the Impurities, Method of Preparation and Size of the Nanoparticles
Автор(и) V.M. Sarnatsky, N.A. Vinokurov, Zh.Kh. Murlieva, N.M.-R. Alikhanov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-4
Заголовок Фрактальність поверхонь зламів алюмінію і титану опромінених інтенсивним електронним пучком
Автор(и) В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, O.A. Старцев, В.Т. Уваров
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Заголовок Characteristic Features of Nanoscale Сarbide Inclusions Nucleation and Growth When Carburizing Steels
Автор(и) L.I. Roslyakova, I.N. Roslyakov, A.G. Besedin
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Заголовок Study of the Optical Properties and Structure Zinc Oxide Thin Films Prepared by Spin Coating Technique
Автор(и) Said Benramache, Boubaker Benhaoua
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-4
Заголовок LTCC-technology for Producing Hexaferrites
Автор(и) D.N. Chitanov, V.G. Kostishyn, L.V. Kozhitov, P.A. Ryapolov, A.Yu. Adamtsov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-6
Заголовок Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автор(и) И.Ф. Миронюк, В.И. Мандзюк, В.М. Сачко, Р.П. Лисовский, Б.И. Рачий
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-7
Заголовок Free Reducing Agent, One Pot, and Two Steps Synthesis of Ag@SiO2 Core-shells using Microwave Irradiation
Автор(и) M. Karimipour, S. Mostoufirad, M. Molaei, H. Rezvani Nikabadi, A. Ghasempour Nesheli
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Заголовок The Mechanism of Introduction of Iron and Copper Atoms into the Interlayer Space of Ir-Pyrolyzed Acrylonitrile Nanopolymer
Автор(и) I.V. Zaporotskova, N.A. Anikeev, L.V. Kozitov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Заголовок Спектри фото- і термостимульованої люмінесценції нанокристалів CdS1 – xSex, вкраплених у боросилікатне скло
Автор(и) Ю.М. Ажнюк, В.В. Лопушанський, М.В. Примак, К.П. Попович, А.М. Соломон, О.В. Гомоннай, Д.Р.Т. Цан,
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-8
Заголовок Femtosecond Laser Crystallization of Boron-doped Amorphous Hydrogenated Silicon Films
Автор(и) P.D. Rybalko, M.V. Khenkin, P.A. Forsh, R. Drevinskas, A.N. Matsukatova, P. Kazansky, A.G. Kazanskii
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-3
Заголовок Modeling of Magnetic Field Influence on Electrophysical Effects in Magnetoimpedance Microwires
Автор(и) R.I. Shakirzyanov, V.A. Astakhov, A.T. Morchenko, P.A. Ryapolov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-5
Заголовок Two-dimensional Few-circle Optical Pulses of Bessel Profile in Bragg- environment with Carbon Nanotubes
Автор(и) M.B. Belonenko, I.S. Dvuzhilov, Yu.V. Nevzorova, O.Yu. Tuzalina
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Заголовок Кристалічна структура, електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових високоентропійних сплавів
Автор(и) С.І. Воробйов, Д.М. Кондрахова, С.О.Непийко, Д.В. Подуремне, Н.І. Шумакова, І.Ю. Проценко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-5
Заголовок Thickness-dependent Electrical and Piezoelectric Properties of Lead-Free Ferroelectric Ba0.8Sr0.2TiO3 Thin Films
Автор(и) D.A. Kiselev, S.A. Levashov, M.S. Afanasiev, A.M. Kiselev, G.V. Chucheva
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Заголовок Deposition of Alumina-titania Nanostructured Coating by a New Multi-chamber Gas-dynamic Accelerator
Автор(и) M.G. Kovaleva, M.S. Prozorova, M.Yu. Arseenko, M.N. Yapryntsev, K.N. Mamunin, V.V. Sirota, A.Y. Altukhov, E.V. Ageev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-4
Заголовок Фотоелектричні властивості гетеропереходів власний оксид - p-In4Se3
Автор(и) В.М. Катеринчук, З.Д. Ковалюк, Б.В. Кушнір, О.С. Литвин
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-4
Заголовок Influence of the Composition on the Thermoelectric and Electro-physical Properties of Ge-Sb-Te Thin Films for Phase Change Memory Application
Автор(и) P.I. Lazarenko, , A.A. Sherchenkov, S.A. Kozyukhin, D.Y. Terekhov, A.O. Yakubov, A.V. Babich, A.S. Shuliatyev, I.V. Sagunova, E.N. Redichev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-4
Заголовок Structure of Carbon Nanotubes in Colloidal Solutions under the Influence of a Constant Electric Field
Автор(и) A.P. Kuzmenko, Thet Phyo Naing, A.E. Kuzko, Myo Min Than, A.V. Kutsenko, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-3
Заголовок Numerical Approach of the Influence of Geometric Properties on the Absorbing in Photonic Crystal
Автор(и) A. Merabti, A. Hasni, M. Elmir
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-5
Заголовок The Photoluminescence Properties of Ablated ZrO2 Nanoparticles
Автор(и) A.P. Kuzmenko, M.A. Pugachevsky, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03051-1 - 03051-2
Заголовок Method of Obtaining a Composite Material Based on Small-Dispersed Particles
Автор(и) D.G. Batryshev, T.S. Ramazanov, M.K. Dosbolayev, M.T. Gabdullin, Ye. Yerlanuly
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03053-1 - 03053-3
Заголовок The Micro and Nano- defects Formation during Czochralski Growth
Автор(и) V.G. Kosushkin, L.V. Kozhitov, I.A. Kaplunov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03054-1 - 03054-3
Заголовок Багатошарові нітридні покриття (TiZrNbHf)N/MoN
Автор(и) Д.О. Колесніков, У.С. Нємченко, В.М. Береснєв, О.В. Соболь, В.А. Новіков, С.В. Литовченко, В.О. Столбовой, І.Ю. Гончаров, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-6
Заголовок Структурна інженерія багатоперіодних покриттів ZrN/MoN
Автор(и) О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, В.А. Столбовий, Г.О. Постельник
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Заголовок Спектр поперечних акустичних фононів у плоских багатошарових напівпровідникових наноструктурах
Автор(и) І.В. Бойко, A.M. Грищук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Заголовок Механо-електричні характеристики приповерхневих шарів деяких матеріалів
Автор(и) В.М. Юзевич, Б.П. Коман, Р. Джала
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-7
Заголовок CH3NH3PBI3 IV Output Parameters Degradation Investigation
Автор(и) M.N. Orlova, S.I. Didenko, D.S. Saranin, O.I. Rabinovich, A.Y. Krukov, A.V. Kolesnikov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Заголовок Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автор(и) І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк , В.М. Сачко, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-7
Заголовок Вплив процесів міжатомної взаємодії на механічні властивості карбідних покриттів на основі Ti,V і Cr, отриманих шляхом дифузійної металізації
Автор(и) Я.В. Заулічний, В.Г. Хижняк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-6
Заголовок Вплив шорсткості поверхні на осциляції енергії Фермі металевих наноплівок
Автор(и) А.В. Коротун, І.М. Тітов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Заголовок Вплив тиску азотної атмосфери при осадженні вакуумно-дугових многоперіодних покриттів (Ti, Si)N/MoN на їх структуру та властивості
Автор(и) В.М. Береснев, О.В. Соболь, А.А. Мейлехов, А.А. Постельнік, В.Ю. Новіков, Д.А. Колесніков, В.А. Столбовой, У.С. Немченко, П.А. Сребнюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Заголовок Порівняння електрофізичних характеристик нелегованих кристалів Cd1 – xZnxTe, Cd1 – yMnyTe та Cd1 – x – yZnxMnyTe (x, y  0,1)
Автор(и) П. Фочук, Є. Никонюк, З. Захарук, С. Дремлюженко, C. Солодін, О. Копач, А. Опанасюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-4
Заголовок Експрес метод аналізу морфологічних параметрів графенових покриттів на мідній підкладці
Автор(и) О.В. Соболь, І.М. Колупаев, А.В. Мураховскій, В.С. Левіцкій, Т.С. Кольцова, М.В. Козлова, Т.В. Ларіонова, В.О. Соболь
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-5
Заголовок Динаміка квантової частинки у збуреному двовимірному параболічному потенціалі
Автор(и) О.С. Мазманішвілі, І.О. Князь
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-6
Заголовок Формування наноструктурного покриття на основі матриці аморфного вуглецю і кристалів срібла
Автор(и) О.Я. Колпаков, Д.О. Колесніков, О.І. Поплавський, С.С. Манохін, М.Є. Галкіна, І.Ю. Гончаров, Ж.В. Герус, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-6
Заголовок Generation of Nanometer Wavelength Acoustic Waves
Автор(и) O.Yu. Komina, M.E. Adamova, E.A. Zhukov, A.P. Kuz’menko, V.I. Zhukova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-3
Заголовок Effect of High-k Oxide on Double Gate Transistor Embedded in RF Colpitts Oscillator
Автор(и) M. Bella, S. Latreche, C. Gontrand
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-7
Заголовок Modelling of Random Textured Tandem Silicon Solar Cells Characteristics: Decision Tree Approach
Автор(и) R.S. Kamath, R.K. Kamat
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-4
Заголовок Investigating the Temperature Effects on ZnO, TiO2, WO3 and HfO2 Based Resistive Random Access Memory (RRAM) Devices
Автор(и) T.D. Dongale, K.V. Khot, S.V. Mohite, S.S. Khandagale, S.S. Shinde, V.L. Patil, S.A. Vanalkar, A.V. Moholkar, K.Y. Rajpure, P.N. Bhosale, P.S. Patil, P.K. Gaikwad, R.K. Kamat
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-4
Заголовок Молекулярний транзистор на основі замісників дифенілу
Автор(и) А.Г. Малашенко, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, А.Й. Дерев’янчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-5
Заголовок Dye Sensitized Solar Cells Based on Hydrazonoyl Synthetic Dyes
Автор(и) Monzir S. Abdel-Latif, Amal Batniji, Taher M. El-Agez, Malak J. Younis, Hatem Ghamri, Bassam A. Abu Thaher, Basem S. Qeshta, Fakhr M. Abu-Awwad, Sofyan A. Taya
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04038-1 - 04038-9
Заголовок Piezoelectric Properties of Barium Titanate Langmuir Films
Автор(и) A.P. Kuzmenko, I.V. Chuhaeva, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-2
Заголовок Nanostructured Lead Compounds in Electrode Materials of a Lead-Acid Battery
Автор(и) A.P. Kuzmenko, E.A. Grechushnikov, V.A. Kharseev, M.B. Dobromyslov, P.A. Rusanov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04046-1 - 04046-3
Заголовок Influence of Brownian Diffusion on Volume Magnetic Force in Magnetic Fluids
Автор(и) V. Bashtovoi, A. Reks, S. Klimovich, V. Polunin, P. Riapolov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-4
Заголовок Features Self-Cobalt Gas-sensitive Film of Polyacrylonitrile
Автор(и) S.P. Konovalenko, T.A. Bednaya
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-7
Заголовок Semiholographic Approach in Calculation of Tunneling Current in Graphene with Deep Impurities
Автор(и) M.B. Belonenko, N.N. Konobeeva
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-3
Заголовок Дослідження термічної деструкції природних карбонатів кальцію методом температурно-програмованої мас-спектрометрії
Автор(и) С.М. Данильченко, В.Д. Чіванов, О.Г. Рябишев, С.В. Новіков, А.О. Степаненко, В.М. Кузнецов, Є.В. Миронець, О.В. Марійчук, Г.О. Яновська, О.Г. Бордунова, О.М. Бугай
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-3
Заголовок Dimensioning and Modeling of a Circular Inductor Integrated in a Boost Converter
Автор(и) Y. Benhadda, A. Hamid, T. Lebey
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-5
Заголовок Optical and Structural Characterization of Pin Photodetector Based on Germanium Nanocrystals for Third Generation Solar Cells
Автор(и) K.K. Sossoe, , M.M. Dzagli, K.S. Gadedjisso-Tossou, A.M. Mohou, B. Grandidier
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-5
Заголовок Вплив органомодифікованого лапоніту на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок
Автор(и) Е.А. Лисенков, , В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-6
Заголовок Structural and Optical Properties of Mg Doped ZnO Thin Films Deposited by DC Magnetron Sputtering
Автор(и) A.Sh. Asvarov, S.Sh. Makhmudov, A.Kh. Abduev, A.K. Akhmedov, M.A. Aliev, B.A. Bilalov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04053-1 - 04053-4
Заголовок New Computer System for Recognizing Micro- and Nano-Sized Objects in Semiconductors and Colloidal Solutions
Автор(и) L. Diachenko, E. Minov, S. Ostapov, P. Fochuk, Yu. Khalavka, A. Bolotnikov, R.B. James
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04060-1 - 04060-9
Заголовок AC-field Induced Gap Opening in the Vicinity of Extra Dirac Points in Band Structure of Graphene Superlattice
Автор(и) S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar'
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04057-1 - 04057-4
Заголовок Prediction of Betavoltaic Battery Output Parameters Based on SEM Measurements
Автор(и) E.B. Yakimov, M.A. Polikarpov, A.A. Krasnov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04062-1 - 04062-3
Заголовок Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту
Автор(и) Л.С. Кайкан, Ю.С. Кайкан, І.П. Яремій, О.М. Угорчук, Б.Я. Депутат, М.О. Николюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-7
Заголовок Investigation of Nanostructure Phase Composition and Field Emission Properties in the Ge/Si (100) System
Автор(и) S.A. Nepijko, A.A. Sapozhnik, A.G. Naumovets, Yu.N. Kozyrev, M. Klimenkov, S.I. Protsenko, L.V. Odnodvorets, I.Yu. Protsenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04067-1 - 04067-4
Заголовок Мономерний коефіцієнт тертя металонанодисперсних полімерних систем
Автор(и) Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-6
Заголовок Electrochemical Properties of Nanocomposite Nanoporous Carbon / Nickel Hydroxide
Автор(и) O.M. Hemiy, L.S. Yablon, I.M. Budzulyak, S.I. Budzulyak, O.V. Morushko, A.I. Kachmar
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04074-1 - 04074-5
Заголовок Microstures of CdC2O4.3H2O Single Crystal Grown in Silica Gel
Автор(и) M.R. Shedam, Rakesh M. Shedam, Shridhar N. Mathad
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04075-1 - 04075-4
Заголовок Room Temperature Ferromagnetism in Cr Doped ZnSe Powders Prepared by Solid State Reaction
Автор(и) P. Mallikarjana, J. Sivasankar, M. Rigana Begam, N. Madhusudhana Rao, S. Kaleemulla, J. Subrahmanyam
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04077-1 - 04077-4
Заголовок Photoelectrical and Gas-sensing Properties of Nanostructured ZnO/CuO Samples
Автор(и) A. Ogurcovs, Vj. Gerbreders, E. Tamanis, E. Sledevskis, A. Gerbreders
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04078-1 - 04078-4
Заголовок Influence of Surfactants on the Activity Powders of Barium Hexaferrite, Prepared by Wet Grinding
Автор(и) V.G. Andreev, V.G. Kostishyn, A.G. Nalogin, A.Yu. Adamtsov, P.A. Ryapolov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04079-1 - 04079-3
Заголовок Effect of Uniform Decoration of Ag2S Nanoparticles on Physical Properties of Granular TiO2 Thin Films Synthesized by Using Spin Coating Technique
Автор(и) R.A. Wagh, D.B. Salunke, S.R. Gosavi, R.S. Patil
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04080-1 - 04080-5
Заголовок Вимірювання індукції магнітного поля із застосуванням ефекту Зеєманав ядерному квадрупольному резонансі сполук GaSe та InSe
Автор(и) А.П. Саміла, Г.І. Ластівка, В.О. Хандожко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04081-1 - 04081-4
Заголовок Анізотропія структури та властивостей міцності жароміцного композиту Cu-Cr-Zr, що індуковано рівноканальним кутовим пресуванням
Автор(и) А.І. Беляєва, А.А. Галуза, І.В. Коленов, С.М. Фаізова, Г.І. Рааб, І.А. Фаізов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04082-1 - 04082-6
Заголовок Enhanced Sensitivity of Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Bilayers of Silver-Barium Titanate
Автор(и) S. Fouad, Naseer Sabri, Z.A.Z. Jamal, P. Poopalan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04085-1 - 04085-5
Заголовок Structural, Optical and Electrical Properties of NiO Nanostructure Thin Film
Автор(и) M. Ghougali, O. Belahssen, A. Chala
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04059-1 - 04059-4
Заголовок Metamaterials: Theory, Classification and Application Strategies (Review)
Автор(и) I.A. Buriak, V.O. Zhurba, G.S. Vorobjov, V.R. Kulizhko, O.K. Kononov, Oleksandr Rybalko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04088-1 - 04088-11
Заголовок Cтруктурні властивості апатит-біополімерних нанокомпозитів, легованих ZnO
Автор(и) O.O. Мартинюк, Л.Ф. Суходуб, Л.Б. Суходуб, A.M. Мєшков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04090-1 - 04090-6
Заголовок Структурні та оптичні властивості плівок Cu2ZnSnS4,отриманих методом пульсуючого спрей-піролізу
Автор(и) О.А. Доброжан, В.Б. Лобода, Я.В. Знаменщиков, А.С. Опанасюк, Х. Чеонг
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-7
Заголовок DFT Study of Intrinsic and Induced p-type Conductivity of ZnO Material
Автор(и) F. Marcillo, L. Villamagua, A. Stashans
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-6
Заголовок Effect of π Orbital on I/V Characteristics and Transmission in Molecular Diode Structures with Au Contacts
Автор(и) A. Mallaiah, G.N. Swamy, K. Padmapriya
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Заголовок Analog Behavioral Modeling of Schottky Diode Using Spice
Автор(и) Messaadi Lotfi, Dibi Zohir
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-4
Заголовок Thermal Modeling of an Integrated Circular Inductor
Автор(и) Y. Benhadda, A. Hamid, T. Lebey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Заголовок Вплив умов росту кристалів телуриду кадмію з надстехіометричним кадміємна їх електрофізичні властивості
Автор(и) П.М. Фочук, Є.С. Никонюк, З.І. Захарук, Г.І. Раренко, А.С. Опанасюк, М.О. Ковалець, В.Я. Левшенюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-5
Заголовок Effect of Severe Plastic Deformation on Shape Memory and Mechanical Properties of Nanostructured Cu-Zn-Al Alloy
Автор(и) M. Bagherpour, A. Shokouhfar, A. Zolriasatein, A. Farzaneh Bahelgerdy
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-6
Заголовок Визначення критичних значень параметрів електронного променю при поверхневому оплавленні оптичних елементів точного приладобудування
Автор(и) І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.І. Гордієнко, В.А. Ващенко, О.В. Кириченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-5
Заголовок Optical Properties of Pure and Eu Doped ZnSe Films Deposited by CSVS Technique
Автор(и) M.M. Ivashchenko, A.S. Opanasyuk, I.P. Buryk, V.A. Lutsenko, A.V. Shevchenko
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Заголовок Design of Novel Efficient Multiplexer Architecture for Quantum-dot Cellular Automata
Автор(и) Hamid Rashidi, Abdalhossein Rezai,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-7
Заголовок Метрологічне забезпечення імпульсних світлових вимірювань
Автор(и) П.І. Неєжмаков, О.Д. Купко, В.В. Терещенко, Г.І. Чурюмов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-5
Заголовок Characterization of the Microstructural and Mechanical Properties of MoZrN Coating
Автор(и) Abdelaziz Abboudi,, Brahim Chermime,, Hamid Djebaili,, Mourad Brioua
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-4
Заголовок Поверхневі плазмони у вуглецевих нанотрубках еліптичного перерізу
Автор(и) А.В. Коротун, І.М. Тітов, А.О. Коваль
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-4
Заголовок Магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок
Автор(и) Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, І.Б. Беркутов, , І.Г. Мірзоєв, Д. Гніда, Ю.А. Куницький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-7
Заголовок Вплив одновісного тиску на σ2-провідність сильно легованого p-Si(B)
Автор(и) Л.І. Панасюк, , В.В. Коломоєць, В.М. Єрмаков, С.А. Федосов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-5
Заголовок A Processing in Memory Realization Using Quantum Dot Cellular Automata (QCA): Proposal and Implementation
Автор(и) P.P. Chougule, B. Sen, R. Mukherjee, P.S. Patil, R.K. Kamat, T.D. Dongale
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-5
Заголовок Design Device for Subthreshold Slope in DG Fully Depleted SOI MOSFET
Автор(и) Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-4
Заголовок Memristor Effect in Ni/TiOx/p-Si/Ni and Ni/TiOx/p-Si/TiOx/Ni Heterojunctions
Автор(и) V.A. Skryshevsky, O.M. Kostiukevych, V.V. Lendiel, O.V. Tretyak
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-3
Заголовок Hydroxyl Properties of Hydrogenated Germanosilicate Optical Fiber Due to Thermal Treatment and Ultraviolet Irradiation
Автор(и) H. Kuswanto, A. Hermanto, F. Goutaland, A. Boukenter, Y. Ouerdane
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-4
Заголовок Two Dimensional Modeling of III-V Heterojunction Gate All Around Tunnel Field Effect Transistor
Автор(и) Manjula Vijh, R.S. Gupta, Sujata Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-4
Заголовок Структура і фізико-механічні властивості многоперіодной вакуумно-дугових покриттів на основі двошарової системи TiNx/ZrNx
Автор(и) О.В. Соболь, А.А. Андрєєв, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, А.В. Янчев, А.О. Мейлехов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-6
Заголовок Структура і властивості вакуумно-дугових одношарових і багатоперіодних двошарових нітридних покриттів на основі шарів Ti(Al):Si
Автор(и) В.М. Береснєв, О.В. Соболь, О.Д. Погребняк, С.В. Литовченко, В.А. Столбовой, П.А. Сребнюк, В.Ю. Новіков, І.В. Дощечкіна, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник, У.С. Нємченко, Б.А. Мазилін, В.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01033-1 - 01033-6
Заголовок Sonochemical Synthesis of AgInS2 Quantum Dots and Characterisation
Автор(и) B.B. Panda, R.K. Rana, B. Sharma
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-4
Заголовок Assessment of the H2 Followed by Air Sintering of Co-doped In2O3 Based Diluted Magnetic Semiconductors
Автор(и) Rana Mukherji, Vishal Mathur, Arvind Samariya, Manishita Mukherji
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-3
Заголовок Cтруктура та сорбційні характеристики порошків феритів NiCrxFe2 – xO4
Автор(и) В.С. Бушкова, , І.П. Яремій, Р.П. Лісовський, Б.В. Карпик
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-7
Заголовок Two-Dimensional Graphene Superlattice:Energy Spectrum and Current-Voltage Characteristics
Автор(и) S.V. Kryuchkov, C.A. Popov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-4
Заголовок Термостимульована люмінесценція нанодротів ZnO
Автор(и) М.Р. Панасюк, Б.И. Турко, Л.Р. Топоровская, В.Б. Капустянык, Н.С. Рудко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-3
Заголовок Фотолюмінісцентні властивості PECVD плівок на основі Si, C, N
Автор(и) О.К. Порада, В.С. Манжара, А.О. Козак, В.І. Іващенко, Л.A. Іващенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-6
Заголовок Температурна залежність спектрів ЯКР і параметрів кристалічної гратки InSe
Автор(и) Г.І. Ластівка, А.П. Саміла, М.Д. Раранський, З.Д. Ковалюк, В.Н. Балазюк, В.О. Хандожко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-4
Заголовок Отримання нанокомпозиту анатаз / брукіт з контрольованими структурно- морфологіч-ними характеристиками
Автор(и) В.О. Коцюбинський, М.Г. Мізілевська, А.Б. Груб'як, С.І. Воробйов, М.М. Кузишин, В.М. Сачко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-6
Заголовок Комп'ютерне моделювання радіаційно-стимульованих структурних змін і властивості багатоперіодної системи ZrNx/MoNx
Автор(и) О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, С.М. Шевченко, А.В. Янчев
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-5
Заголовок Зниження міжфазного перемішування в багатошарових рентгенівських дзеркалах Sс/Si
Автор(и) Ю.П. Першин, О.Ю. Девізенко, В.В. Кондратенко, D.L. Voronov, E.M. Gullikson
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-6
Заголовок Analysis on Solar Panel Crack Detection Using Optimization Techniques
Автор(и) M.D. Dafny Lydia, K. Sri Sindhu, K. Gugan
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-6
Заголовок Characterization of Thermally Oxidized Ti6Al4V Alloys for Dental Application
Автор(и) A. Boucheham,, A. Karaali, B. Rahal, Y. Belkacem
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-3
Заголовок Структурна інженерія багатошарових вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі Ti, Cr, Mo і Zr
Автор(и) О.В. Соболь, А.А. Постельник, А.А. Мейлехов, А.А. Андреев, В.А. Столбовой, В.Ф. Горбань,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-6
Заголовок CdTe детектори Х/γ- випромінювання з MoOx контактами
Автор(и) О.Л. Маслянчук, М.М. Солован, В.В. Брус, Е.В. Майструк, С.В. Солодін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-4
Заголовок Отримання плівок ZnSe в лужному електроліті
Автор(и) Д.С. Софронов, Е.А. Вакслер, П.В. Матейченко, О.М. Софронова, О.М. Лебединский, В.В. Стариков, Є.О. Самойлов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Заголовок Solution Processed AZO Thin Films Prepared from Different Source Materials
Автор(и) Sana Ullah, Fabio De Matteis, Massimiliano Lucci, Ivan Davoli
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Заголовок Effect of Electrochemical Introduction of Cobalt Ions on the Properties of Carbon-porous Materials as an Electrode Component Supercapacitor
Автор(и) Z.D. Kovalyuk, S.P. Yurcenyuk, I.I. Semenchuk, V.B. Boledzyuk, A.D. Shevchenko
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-5
Заголовок Тангенс кута механічних втрат полівінилхлориду, наповненого нанодисперсними металами та графітом
Автор(и) Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-5
Заголовок Тонкі плівки телуриду кадмію для гнучких сонячних елементів, отримані методом магнетронного розпилення
Автор(и) Р.В. Зайцев, Г.С. Хрипунов, Н.В. Веселова, М.В. Кириченко, М.М. Харченко, Л.В. Зайцева
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-7
Заголовок Коінтеркалатні напівпровідники GaSe(InSe) з гостьовим мультифероїком NaNO2 + FeSO4
Автор(и) І.І. Григорчак, Ф.О. Іващишин, Б.А. Лукіянець, Ю.О. Кулик
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-7
Заголовок Про пов'язаність електронних і механічних процесів при прийомі звуку в п'єзокерамічному середовищі циліндричного перетворювача в присутності плоского екрану
Автор(и) А.В. Дерепа, О.Г. Лейко, О.М. Позднякова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-6
Заголовок Raman Study of CVD Graphene Irradiated by Swift Heavy Ions
Автор(и) E.A. Kolesov, M.S. Tivanov, O.V. Korolik, P. Yu. Apel, V.A. Skuratov, A.M. Saad, I.V. Komissarov, A. Swic, P.V. Żukowski, T.N. Koltunowicz
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Заголовок Методика визначення фізико-механічних параметрів п'єзоелектричної кераміки
Автор(и) О.М. Петрищев, К.В. Базіло
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-6
Заголовок Study of Structural Evolution and Magnetic Behavior of Ni50Mn45Sn5 Alloy
Автор(и) Dinesh Saini, Satyavir Singh, MK Banerjee, K. Sachdev
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Заголовок Thickness-dependent Electrochromic Properties of Amorphous Tungsten Trioxide Thin Films
Автор(и) K.J. Patel, G.G. Bhatt, S.S. Patel, R.R. Desai, J.R. Ray, C.J. Panchal, Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj, A.S. Opanasyuk
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-4
Заголовок Effect of Sprayed Solution Volume on Structural and Optical Properties of Nickel Oxide Thin Films
Автор(и) S. Benhamida, B. Benhaoua, R. Barir, A. Rahal, A. Benhaoua
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-5
Заголовок Ріст масиву наночастинок золота з водного розчину на електропровідних поверхнях
Автор(и) В.В. Кусьнеж, Г.А. Ільчук, Ф.І. Цюпко, M. Świniarski, Е.О. Змійовська
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-4
Заголовок A Novel Enhanced-Majority-Voter Universal Gate in Quantum Dot Cellular Automata with Energy Dissipation Analysis
Автор(и) S. Umira, R. Qadri, Z.A. Bangi, M. Tariq Banday, G. Mohiuddin Bhat
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-7
Заголовок Методологія та алгоритм багатокомпонентного аналізу позитронних анігіляційних спектрів для наноструктурованих функціональних матеріалів
Автор(и) Г.И. Клым, А.И. Ивануса, Ю.М. Костив, Д.О. Чалый, Т.И. Ткачук, Р.Б. Дунец, И.И. Васыльчышын
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-6
Заголовок Numerical Simulation of Tin Based Perovskite Solar Cell: Effects of Absorber Parameters and Hole Transport Materials
Автор(и) Aditi Toshniwal, Akshay Jariwala, Vipul Kheraj, A.S. Opanasyuk, C.J. Panchal
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-4
Заголовок PbS-ZnO Solar Cell: A Numerical Simulation
Автор(и) Jaymin Ray, Tapas K. Chaudhuri, Chetan Panchal, Kinjal Patel, Keyur Patel, Gopal Bhatt, Priya Suryavanshi
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-4
Заголовок Artificial Neural Network Modeling of NixMnxOx based Thermistor for Predicative Synthesis and Characterization
Автор(и) T.D. Dongale, K.G. Kharade, N.B. Mullani, G.M. Naik,  R.K. Kamat,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Заголовок Effect of Annealing in Physical Properties of NiO Nanostructure Thin Film
Автор(и) M. Ghougali, O. Belahssen, A. Chala
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-3
Заголовок 2D Few Cycle Optical Pulses in Silicene in the Presence of External Electric Field
Автор(и) M.B. Belonenko,, N.N. Konobeeva
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-3
Заголовок Impact of SWCNT Band Gaps on the Performance of a Ballistic Carbon Nanotube Field Effect Transistors (CNTFETs)
Автор(и) Devi Dass, Rakesh Vaid
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-5
Заголовок Study and Analysis of SBD Detector Sensitivity Based on Au-InP and Au-GaAs Structures
Автор(и) K. Reguieg, Z. Souar, R. Becharef
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-5
Заголовок A Simple Approach on Synthesis of TiO2 Nanoparticles and its Application in dye Sensitized Solar Cells
Автор(и) L.S. Chougala, M.S. Yatnatti, R.K. Linganagoudar, R.R. Kamble, J.S. Kadadevarmath
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-6
Заголовок The Performance Optimization of Thin-Film Solar Converters Based on n-ZnMgO / p-CuO Heterojunctions
Автор(и) O.V. Diachenko, A.S. Opanasyuk, , D.I. Kurbatov, P.B. Patel, C.J. Panchal, , Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Заголовок Small Signal Parameter Extraction of III-V Heterojunction Surrounding Gate Tunnel Field Effect Transistor
Автор(и) Manjula Vijh, R.S. Gupta, Sujata Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Заголовок Особливості модифікуючої обробки низьковуглецевих сталей сильнострумовим релятивістським електронним пучком
Автор(и) С.В. Биткін, О.О. Ісаєнко, С.Є. Донець, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, О.А. Старцев, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, В.Т. Уваров, М.В. Авраменко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-6
Заголовок Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів
Автор(и) О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-5
Заголовок Development of Numerical Method for Optimizing Silicon Solar Cell Efficiency
Автор(и) E. Chahid, M. Fedaoui, M. Nachaoui, N.R. Chowdhury, A. Malaoui
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-6
Заголовок Фотоелектричне перетворення сигналу в глибокому p-n- переході як засіб детектування карбонових нанотрубок з адсорбованим сульфанолом у водному розчині
Автор(и) А.И. Манилов, А.В. Козинец, И.В. Гаврильченко, Ю.С. Милованов, Т.М. Мухамеджанов, С.А. Алексеев, М. Аль Араими, С.В. Литвиненко, А. Рожин, В.А. Скрышевский
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Заголовок Формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця – рідина»
Автор(и) К.В. Войтенко, Д.А. Андрусенко, А.Ю. Пастушенко, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич, Р.М. Бурбело
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-7
Заголовок Закономірності формування нітридних покриттів на основі багатокомпонентних сплавів
Автор(и) В.М. Береснев, Ю.М. Шабельник, Н.І. Шумакова, У.С. Нємченко, С.А. Клименко, А.С. Манохін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Заголовок Першопринципне моделювання взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами кисню та вуглецю в кремнії
Автор(и) Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Заголовок Режим надшвидкого атомного транспорту та інші процеси у сплаві титану,модифікованого іонною та циклічною термічною обробкою
Автор(и) С.М. Дуванов, Д.В. Магілін, A.G. Balogh,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-6
Заголовок Thermoelectric Properties of the Colloidal Bi2S3-Based Nanocomposites
Автор(и) O.A. Dobrozhan, A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, U.B. Trivedi, C.J. Panchal, Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-3
Заголовок Influence of Characteristic Energies and Charge Carriers Mobility on the Performance of a HIT Solar Cell
Автор(и) Wassila Leila Rahal, Djaaffar Rached
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Заголовок High-performance Monte Carlo Simulation of Multilayer Magnetic Films
Автор(и) V.Yu. Kapitan, A.V. Perzhu, K.V. Nefedev
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05015-1 - 05015-4
Заголовок Синтез, люмінесцентні та структурні властивості нанокристалів Cd1 – xCuxS і Cd1 xZnxS
Автор(и) Д.В. Корбутяк, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк, О.Й. Гудименко, С.І. Будзуляк, В.М. Ермаков, О.П. Лоцько, В.С. Токарев, Г.А. Ільчук, О.М. Шевчук, Р.Ю. Петрусь, Н.М. Букартик, С.В. Токарєв, Л.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05024-1 - 05024-6
Заголовок Simulation and Performance Analysis of 32 nm FinFet based 4-Bit Carry Look Adder
Автор(и) S. Rashid, S. Khan, A. Singh,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05003-1 - 05003-4
Заголовок Tемпературна залежність провідності спряжених полімерів, легованих карбоновими нанотрубками
Автор(и) О.І. Koнопельник, О.І. Aксіментьєва, Ю.Ю. Горбенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-5
Заголовок Теорія міжзонного оптичного поглинання в квантових ямах на основі об’ємних матеріалів з анізотропними непараболічними зонами
Автор(и) В.В. Iвченко, В.С. Щербюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05012-1 - 05012-8
Заголовок Superconductivity and Kondo Effect of PdxBi2Se3 Whiskers at Low Temperatures
Автор(и) A.A. Druzhinin, N.S. Liakh-Kaguy, I.P. Ostrovskii, Yu.M. Khoverko, K. Rogacki
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05013-1 - 05013-5
Заголовок Електродинамічні характеристики кераміки на основі системи SrO – Al2O3 – SiO2
Автор(и) В.І. Григорук, В.В. Олійник, В.Л. Лаунець, Г.В. Лісачук, Р.В. Кривобок, А.В. Захаров, Б.А. Карпутін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05014-1 - 05014-5
Заголовок Вплив заміщення на механізм провідності ультрадисперсних літій-залізних шпінелей, заміщених іонами магнію
Автор(и) Б.К. Остафійчук, Л.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, Б.Я. Депутат, С.В. Корень
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05018-1 - 05018-6
Заголовок Processes of Nucleation of Amorphous As-S Films at Condensation on Carbon Substrates
Автор(и) А.V. Dalekorej, V.P. Ivanitsky, V.S. Kovtunenko, М.V. Stoika
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05020-1 - 05020-5
Заголовок Термоелектричні властивості наноструктурованих матеріалів на основі телуриду свинцю
Автор(и) І.В. Горічок, М.О. Галущак, О.М. Матківський, І.П. Яремій, Р.Я. Яворський, В.С. Благодир, О.І. Варунків, Т.О. Паращук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05022-1 - 05022-7
Заголовок Спектроскопічні еліпсометричні дослідження та температурна поведінка діелектричних функцій шаруватого кристалу TlInS2
Автор(и) О.О. Гомоннай, О. Гордан, П.П. Гуранич, П. Гуранич, О.Г. Сливка, О.В. Гомоннай, Д.Р.Т. Цан
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-6
Заголовок Отримання та оптичні властивості підкладинок з поверхневою наноструктурою
Автор(и) В. П. Махній , Г. І. Бодюл , М. Ф. Павлюк , О. М. Сльотов 
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05026-1 - 05026-5
Заголовок Anisotropic Electrical Properties of a Square Superlattice
Автор(и) Д.В. Зав’ялов, С.В. Крючков,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05027-1 - 05027-4
Заголовок Structural and Optoelectronic Properties of Nanocrystalline CdTe Thin Films Synthesized by Using SILAR Technique
Автор(и) Swapna Samanta, D.B. Salunke, S.R. Gosavi, R.S. Patil
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05028-1 - 05028-4
Заголовок Розмірний ефект у наночастинках триметилсилільованого кремнезему
Автор(и) І.Ф. Миронюк, Є.П. Воронін, В.І. Мандзюк, Н.А. Безрука, Т.В. Дмитроца
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05030-1 - 05030-5
Заголовок Видима люмінесценція ІnGaN/GaN cвітлодіодів ультрафіолетового випромінювання 365 нм
Автор(и) В.П. Велещук, О.І. Власенко, З.К. Власенко, Д.М. Хміль, О.М. Камуз, І.В. Петренко, В.П. Тартачник, О.В. Шульга, В.В. Борщ
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05031-1 - 05031-5
Заголовок Методичні засади вивчення питань нанотехнологій у курсі загальної фізики вищих навчальних закладів
Автор(и) О.М. Завражна, Л.В .Однодворець, О.О. Пасько, А.І. Салтикова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05032-1 - 05032-8
Заголовок Ріст поверхневих мікро- і наноструктур у процесі профілювання вглиб кристалів PbTe плазмою Ar
Автор(и) Д.М. Заячук, В.Є. Слинько, А. Чік
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05034-1 - 05034-7
Заголовок Математичне моделювання фізичних процесів перетворення електромагнітного поля в поле пружних коливань в мікротовщинних шарах металів
Автор(и) С.Ю. Плєснецов, Р.П. Мигущенко, О.Н. Петрищев, Г.М. Сучков, Г.С. Хрипунов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05041-1 - 05041-7
Заголовок Вплив термічного відпалу на оптичні властивості плівок телуриду кадмію
Автор(и) Т.М. Мазур, В.П. Махній, В.В. Прокопів, М.М. Сльотов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05047-1 - 05047-3
Заголовок Numerical Simulation and Mathematical Modeling of 3D DG SOI MOSFET with the Influence of Biasing with Back Gate
Автор(и) Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05002-1 - 05002-4
Заголовок Електрохімічні властивості системи нанопористий вуглець/апротонний електроліт
Автор(и) Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Р.П. Лісовський, В.І. Мандзюк, П.І. Колковський, Р.І. Мерена, М.В. Беркещук, Л.В. Головко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05001-1 - 05001-5
Заголовок Optimisation of Doped Antimony Sulphide (Sb2S3) Thin Films for Enhanced Device Applications
Автор(и) P.A. Nwofe, J.N. Chukwu
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05007-1 - 05007-4
Заголовок Вплив поверхневого легування на адсорбційну здатність нанопорошкових металооксидів для сенсорів газів
Автор(и) Я.В. Бобицький, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, С.С. Савка, А.С. Середницький, В.Н. Шевчук, Ю.І. Венгрин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05008-1 - 05008-5
Заголовок Морфологія поверхні тонких плівок CdTe отриманих методом відкритого випаровування у вакуумі
Автор(и) Я.П.Салій, Л.І. Никируй, Р.С. Яворський, S.Adamiak
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Заголовок Спектрально-люмінесцентні властивості титано-марганцевих оксидів
Автор(и) В.В. Шимановская, Л.А. Кернажицкий, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05019-1 - 05019-7
Заголовок Особливості мікроструктури та перколяційна поведінка поліпропіленгліколю, наповненого багатошаровими вуглецевими нанотрубками
Автор(и) Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, І.П. Лисенкова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05021-1 - 05021-6
Заголовок Оптичні явища і процеси, індуковані ультракороткими лазерними імпульсами в халькогенідних та халькогалоїдних склоподібних напівпровідниках
Автор(и) І. Блонський, В. Кадан, А. Рибак, С. Павлова, Л. Кальвез, Б. Мицик, О. Шпотюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05033-1 - 05033-5
Заголовок The Structure of Mn and Co Nanoparticles Obtained in Direct Surfactant Micelles
Автор(и) I.G. Vorobiova, N.А. Borshch, Yu.A. Mirgorod
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05036-1 - 05036-4
Заголовок Використання суміші газів (C2H2+N2) для отримання надтвердих карбонітридних покриттів на основі молібдену
Автор(и) В.М. Береснєв, О.В. Соболь, О.Д. Погребняк, С.В. Литовченко, А.А. Мейлєхов, У.С. Немченко, В.А. Столбовий, Н.С. Євтушенко, Д.А. Колесников, М.Г. Ковалева,..., З.М. Проценко, І.В. Дощечкінa
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05043-1 - 05043-6
Заголовок Моделювання процесу створення мікрокомпонентів для вакуумної електроніки та рентгенівської оптики із застосуванням протонно-променевої літографії
Автор(и) О.Г. Пономарьов, О.С. Лапін, С.В. Колінько, В.А. Ребров, В.О. Журба, М.В. Петровський, В.М. Коломієць, С.М. Кравченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06010-1 - 06010-5
Заголовок Computer Simulation of Electrical Characteristics of the Carbon Nanochains
Автор(и) D.M. Sergeyev, K.Sh. Shunkeyev
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06019-1 - 06019-6
Заголовок Структура і властивості плівок сульфіду кадмію, отриманих методом магнетронного розпилення
Автор(и) Р.В. Зайцев, М.В. Кириченко, Р.П. Мигущенко, Н.В. Веселова, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, Л.В. Зайцева
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06020-1 - 06020-5
Заголовок Перемішування на границях шарів багатошарових наноперіодних покриттів системи TiNх/ZrNх: моделювання та експеримент
Автор(и) О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Р.П. Мигущенко, Г.О. Постельник, Ю.Є. Сагаїдашніков, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06021-1 - 06021-6
Заголовок Структура і властивості вакуумно-дугових покриттів хрому і його нітридів, отриманих в умовах дії постійного і імпульсного високовольтного потенціалів зсуву
Автор(и) О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, Ubeidulla F. Al-Qawabeha, Taha A. Tabaza, Safwan M. Al-Qawabah, В.Ф. Горбань, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-6
Заголовок Creation of a Tunable Diode Based on Nanotubes with an Ion Gate
Автор(и) M. Veano, St, Hilms, M. Orlova, S. Didenko, О. Rabinovich, A. Panichkin, I. Ermanova, D. Tatarinov, P. Gostishchev, D. Saranin
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06026-1 - 06026-4
Заголовок Influence of the Angle of Inclination of the Plasma Flow of Carbon to the Substrate on the Electrical Capacitance and Morphology of the Surface of Carbon Coatings
Автор(и) I.V. Sudzhanskaya, А.I. Poplavsky, I.Yu Goncharov, O.V. Glukhov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06027-1 - 06027-3
Заголовок Вплив неоднорідності товщини шарів TiO2 на транспорт носіїв заряду в дисперсних сонячних елементах на барвниках
Автор(и) И.И. Иванов, В.Б. Лозинский, В.П. Касаткин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06001-1 - 06001-5
Заголовок Synthesis and Optical Absorption Properties of Copper Oxide Nanoparticles for Applications in Transparent Surface Coatings and Solar Cells
Автор(и) P.K. Samanta, M. Das, R. Hati, M. Patra, A. Khatun, S. Patra, S. Jana, B.S. Kar, S. Mandal, A.K. Mandal, D. Aich, S. Saha, T. Kamilya, S. Mishra
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06028-1 - 06028-2
Заголовок Effect of Annealing Time on the Power Conversion Efficiency of Silicon Nanowire Based Solar Cell Prepared by Wet Diffusion Technique
Автор(и) P.V. Trinh, B.H. Thang, N.V. Chuc, P.N. Hong, P.N. Minh
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06025-1 - 06025-4
Заголовок New Optimized Intermediate Band (IB) Design to Improve ZnTeO Solar Cell Performances
Автор(и) B. Lakehal, Z. Dibi, N. Lakhdar
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06005-1 - 06005-4
Заголовок Формування ниткоподібних оксидних структур на поверхні монокристалічного арсеніду галію
Автор(и) С.О. Вамболь, І.Т. Богданов, В.В. Вамболь, Я.О. Сичікова, О.М. Кондратенко, Т.П. Несторенко, С.В. Онищенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-4
Заголовок Analytical Modeling & Simulation of OFF-State Leakage Current for Lightly Doped MOSFETs
Автор(и) Nitin Sachdeva, Munish Vashishath, P.K. Bansal
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06009-1 - 06009-4
Заголовок Очистка кристалів Cd(Mn)Te для детекторів рентгенівського випромінювання спеціальним відпалом
Автор(и) З.І. Захарук, С.Г. Дремлюженко, С.В. Солодін, Є.С. Никонюк, Б.П. Рудик, О.В. Копач, А.С. Опанасюк, П.М. Фочук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06004-1 - 06004-5
Заголовок Ionizing Radiation Induced Modification of the Copper Nanotubes Structure
Автор(и) M.V. Zdorovets, А.А. Mashentseva, A.L. Kozlovskiy, I.A. Ivanov, К.К. Kadyrzhanov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06017-1 - 06017-6
Заголовок A Comparative Study of Increasing Sensitivity Based on MoS2 Gas Sensor
Автор(и) S.R. Shakil, N. Tarannum, M.K. Rhaman,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06003-1 - 06003-4
Заголовок Створення дифузійного бар’єру на міжфазній поверхні композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками
Автор(и) В.Є. Панарін, М.Є. Свавільний, А.І. Хомінич, М.В. Кіндрачук, А.О. Корнієнко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06023-1 - 06023-5