Подання та публікація


Редакція Журналу нано-та електронної фізики цінує своїх авторів і їхній час. Тому процедура подання статті максимально проста, а кількість супутніх документів - мінімально. Для того щоб Ваша стаття була опублікована, необхідно виконати наступне.

  1. Підготувати рукопис, який відповідає загальним вимогам до наукових статей, відповідно до тематики журналу за допомогою спеціально розробленого шаблону. Всі рекомендації в шаблоні обов'язкові для виконання. Шаблон можна завантажити з сайту журналу тут.
  2. Скористатися механізмом електронного подання та завантажити електронну версію рукопису через відповідний веб-інтерфейс. Для цього потрібно зареєструватися (або авторизуватися) на сайті журналу.
  3. Разом з рукописом через веб-інтерфейс подати до редакції журналу копію (скан) заповненої і підписаної  угоду про передачу авторських прав. Інша документація, як і друковані копії рукопису, редакцією не вимагаються.
  4. Пройти процедуру закритого рецензування з позитивними висновками рецензентів і технічного експерта.
  5. Отримати коректуру від редакції, перевірити її і повідомити про свої правки до редакції.