Правила оформлення


Журнал нано- та електронної фізики публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень в області фізики конденсованого середовища, фізичної електроніки, а також досліджень, спрямованих на розвиток математичних методів опису процесів і явищ у зазначених областях.

Тематика журналу:

  • фізичні властивості плівкових та наноструктурованих матеріалів;
  • фізика нанорозмірних об’єктів;
  • розвиток експериментальних методик дослідження у фізиці конденсованого стану;
  • методи опису динамічних систем та нерівноважних процесів;
  • генерація та розповсюдження надвисокочастотного електромагнітного та оптичного випромінювання;
  • фізика електронних та іонних пучків.

Статті публікуються однією з трьох мов: українською, англійською або російською.

Рукописи, подані до редакції, проходять процедуру закритого рецензування. У випадку невідповідності оформлення рукопису нижченаведеним вимогам він повертається авторам на доопрацювання.

Загальні вимоги до рукописів

  1. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно, і мати відповідну структуру. Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю. Вступ до статті має бути стислим, але у той самий час повинен характеризувати сучасний стан проблеми, що висвітлюється, та мотивувати актуальність власного дослідження. У змістових розділах статті повинні бути висвітлені та проаналізовані одержані результати та зазначені методи досліджень. Усі чисельні дані слід наводити у загальноприйнятих одиницях вимірювання. Висновки повинні бути ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження, тощо. Анотація та висновки не повинні дублювати одне одного.
  2. Об’єм статті: а) оглядово-узагальнюючого характеру – не менше 12 сторінок; б) проблемного характеру – 10 сторінок; в) про розв’язання конкретної наукової задачі – 4-5 сторінок; г) короткого повідомлення про досягнутий результат – 3 сторінки.
  3. Якщо один з авторів публікується від імені України, то обравши для основного тексту статті одну з офіційних мов, автори повинні навести назву, відомості про авторів, анотацію та ключові слова (т.з. метадані) у тому ж форматі двома іншими мовами у кінці основного тексту статті перед переліком посилань. Якщо жоден з авторів не належить до жодної з установ з України, то метадані українською не обов'язкові. Якщо жоден з авторів не належить до жодної з установ жодної з країн СНД, то необов'язкові також і метадані російською мовою.
  4. На першій сторінці рукопису у відповідному полі має бути вказаний індекс за схемою РАСS (Рhysics and Astronomy Classification Scheme), який класифікує тематику статті. Завантажити перелік РАСS-індексів.

Технічні вимоги до тексту рукопису

Рукопис має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office будь-якої версії.  Для оформлення рукопису статті слід використовувати спеціально розроблений шаблон та додержуватися всіх його вимог (завантажити шаблон). Всі необхідні елементи форматування  вже вбудовані у шаблон. Текст рукопису статті слід просто друкувати замість тексту поданого для прикладу у шаблоні. Будь-які консультації стосовно шаблону можна одержати надіславши відповідний запит на електронну скриньку. З метою спрощення процедури підготовки журналу до друку подані рукописи мають бути виконані ВИКЛЮЧНО за допомогою вказаного шаблону. Перед початком оформлення рукопису статті слід завантажити останню версію шаблона.