Останній номер

Том 9 (2017 Рік)
Номер 4
Сторінки 4001 - 4028.

Обкладинка
Зміст

Заголовок: Influence of Characteristic Energies and Charge Carriers Mobility on the Performance of a HIT Solar Cell
Автори: Wassila Leila Rahal, Djaaffar Rached
Сторінки: 04001-1 - 04001-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: The Performance Optimization of Thin-Film Solar Converters Based on n-ZnMgO / p-CuO Heterojunctions
Автори: O.V. Diachenko, A.S. Opanasyuk, , D.I. Kurbatov, P.B. Patel, C.J. Panchal, , Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj
Сторінки: 04002-1 - 04002-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Synthesis and Characterization of a New Aluminium Complex Bis (5-choloro-8-hydroxyquinoline)(2,2’bipyridine) Aluminium Al(Bpy)(5-Clq)2
Автори: R. Kumar
Сторінки: 04003-1 - 04003-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Small Signal Parameter Extraction of III-V Heterojunction Surrounding Gate Tunnel Field Effect Transistor
Автори: Manjula Vijh, R.S. Gupta, Sujata Pandey
Сторінки: 04004-1 - 04004-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: A Simple Approach on Synthesis of TiO2 Nanoparticles and its Application in dye Sensitized Solar Cells
Автори: L.S. Chougala, M.S. Yatnatti, R.K. Linganagoudar, R.R. Kamble, J.S. Kadadevarmath
Сторінки: 04005-1 - 04005-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Study and Analysis of SBD Detector Sensitivity Based on Au-InP and Au-GaAs Structures
Автори: K. Reguieg, Z. Souar, R. Becharef
Сторінки: 04006-1 - 04006-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Impact of SWCNT Band Gaps on the Performance of a Ballistic Carbon Nanotube Field Effect Transistors (CNTFETs)
Автори: Devi Dass, Rakesh Vaid
Сторінки: 04007-1 - 04007-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Вплив структурно-фазового стану на магніторезистивні властивості плівкових систем на основі FexNi100 – x та Cu
Автори: Ю.О. Шкурдода
Сторінки: 04008-1 - 04008-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Polaron Model of Traps and their Activation Energies in KBr Crystals
Автори: О. Stanovyi, S. Кutovyy, A. Gumenyuk, І. Dmitruk
Сторінки: 04009-1 - 04009-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Зміна провідності кремнієвих структур в атмосфері оксиду азоту: квантовохімічне моделювання
Автори: Ф.О. Птащенко
Сторінки: 04010-1 - 04010-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Магніторезистивні та магніто-оптичні ефекти в гранульованих плівкових сплавах на основі Co, Au і Fe
Автори: О.В. Федченко, С.І. Проценко, Л.В. Однодворець, І.В. Чешко, І.Ю. Проценко
Сторінки: 04011-1 - 04011-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: New Higher Excited Energy Levels of Rydberg States for Weakest Bound Potential Model Theory: Extended Quantum Mechanics
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 04012-1 - 04012-7

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Особливості модифікуючої обробки низьковуглецевих сталей сильнострумовим релятивістським електронним пучком
Автори: С.В. Биткін, О.О. Ісаєнко, С.Є. Донець, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, О.А. Старцев, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, В.Т. Уваров, М.В. Авраменко
Сторінки: 04013-1 - 04013-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Вплив параметрів магнетронного розпилення на структуру і субструктурні характеристики плівок дибориду танталу
Автори: О.А. Гончаров, А.М. Юнда, І.В. Шелест, В.В. Буранич
Сторінки: 04014-1 - 04014-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів
Автори: О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Сторінки: 04015-1 - 04015-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Електрон-фотонна емісія азотистої основи нуклеїнових кислот – цитозина в твердій фазі
Автори: І.Є. Митропольський, І.І. Шафраньош, В.В. Кузьма, Ю.Ю. Свида, М.І. Суховія
Сторінки: 04016-1 - 04016-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Наноструктуровані матеріали на основі гідроксиапатиту та альгінату для медицини
Автори: Л.Ф. Суходуб, А.О. Рощупкін, Л.Б. Суходуб, Н.В. Глущенко
Сторінки: 04017-1 - 04017-12

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Comparative Analysis of CNTFET and CMOS Logic based Arithmetic Logic Unit
Автори: K. Nehru, T. Nagarjuna, , G. Vijay,
Сторінки: 04018-1 - 04018-4

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Development of Numerical Method for Optimizing Silicon Solar Cell Efficiency
Автори: E. Chahid, M. Fedaoui, M. Nachaoui, N.R. Chowdhury, A. Malaoui
Сторінки: 04019-1 - 04019-6

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Фотоелектричне перетворення сигналу в глибокому p-n- переході як засіб детектування карбонових нанотрубок з адсорбованим сульфанолом у водному розчині
Автори: А.И. Манилов, А.В. Козинец, И.В. Гаврильченко, Ю.С. Милованов, Т.М. Мухамеджанов, С.А. Алексеев, М. Аль Араими, С.В. Литвиненко, А. Рожин, В.А. Скрышевский
Сторінки: 04020-1 - 04020-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця – рідина»
Автори: К.В. Войтенко, Д.А. Андрусенко, А.Ю. Пастушенко, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич, Р.М. Бурбело
Сторінки: 04021-1 - 04021-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Magnetic First-order Phase Transitions in Nano-cluster Systems within the Framework of Landau Approximation
Автори: O.V. Yushchenko, A.Yu. Badalyan
Сторінки: 04022-1 - 04022-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Закономірності формування нітридних покриттів на основі багатокомпонентних сплавів
Автори: В.М. Береснев, Ю.М. Шабельник, Н.І. Шумакова, У.С. Нємченко, С.А. Клименко, А.С. Манохін
Сторінки: 04023-1 - 04023-5

Анотація

Перелік посилань

Заголовок: Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії в складних середовищах
Автори: В.В. Марасанов, А.А. Шарко
Сторінки: 04024-1 - 04024-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Першопринципне моделювання взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами кисню та вуглецю в кремнії
Автори: Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара
Сторінки: 04025-1 - 04025-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Режим надшвидкого атомного транспорту та інші процеси у сплаві титану,модифікованого іонною та циклічною термічною обробкою
Автори: С.М. Дуванов, Д.В. Магілін, A.G. Balogh,
Сторінки: 04026-1 - 04026-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Дослідження електричних полів прийомного п’єзокерамічного перетворювача з узгодженим шаром
Автори: Н.Ю. Філіпова, О.В. Коржик
Сторінки: 04027-1 - 04027-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Заголовок: Thermoelectric Properties of the Colloidal Bi2S3-Based Nanocomposites
Автори: O.A. Dobrozhan, A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, U.B. Trivedi, C.J. Panchal, Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj
Сторінки: 04028-1 - 04028-3

Анотація

Перелік посилань